Aktualizacje oprogramowania

Program do pełnej księgowości Księga Handlowa KsH

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym, aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

jan-to-zrobi
Program księgowy Księga Handlowa KsH

KsH 19.09.B (08.10.2019)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Zapewniłem automatyczną aktualizację parametrów podatkowych na koniec roku 2019.
 2. Zapewniłem możliwość uruchomienia programu bez rozszerzenia dla języka Python ze względu na problemy serwera bazy danych Postgresql na Linux’ie.
 3. Poprawiłem błąd składni SQL przy sporządzaniu VAT-7.
Pełna księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Handlowa KsH

Oprogramowanie księgowe KsH jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Handlowej KsH oraz w Varico Bezpłatny Start.

Wersja 19.09.A (01.10.2019)

Co Jan zrobił w nowym KsH:
 1. Dostosowałem program do zmian obowiązujących od 01.10.2019 w obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (ustawa obniża PIT z 18 proc. do 17 proc. oraz podnosi koszty uzyskania przychodów )
 2. Dodałem proces uznający transakcje lat poprzednich za “rozliczone” pod warunkiem ich zbilansowania.
 3. Wprowadziłem możliwość księgowania przez “Księguj faktury” pomimo braku automatów przy wyłączonym zapisie do Księgi.
 4. Dodałem kolumnę “Status VAT” do rejestru VAT zakupów i sprawdzanie statusów według daty faktury
 5. Uaktualniłem wzór świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawy.
 6. Uaktualniłem wydruki list płac w związku z PPK
 7. Zmieniłem sposób wyliczania stawki godzinowej przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
 8. Poprawiłem w planie kont kopiowanie kont księgowych walutowych z firmy wzorcowej.
 9. Poprawiłem sposób obliczania korekt VAT z tytułu niezapłaconych faktur w sytuacji częściowego podlegania opodatkowaniu.
 10. Poprawiłem mechanizm sygnalizowania przypadku przekroczenia kwoty 15 000 zł w fakturach zakupu.

Wersja 19.08.C (27.08.2019)

Co Jan zrobił w nowym KsH:
 1. Dodałem do programu obsługę nowego certyfikatu klucza publicznego do wysyłania plików JPK_VAT.

Wersja 19.08.B (22.08.2019)

 1. Poprawiłem drukowanie nowej listy wynagrodzeń na umowy cywilno-prawne z podziałem na grupy i przywróciłem możliwość druku starej listy.
 2. Uaktualniłem zestaw funkcji importu danych księgowych.
 3. Zaktualizowałem formularze ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujące od lipca 2019 r.
 4. Poprawiłem błąd generowania e-deklaracji VAT-26(1) występujący gdy liczba samochodów była wielokrotnością liczby 9.
 5. Uaktualniłem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019.
 6. Uaktualniłem wynagrodzenie młodocianych pracowników za okres 01.09.2019 do 30.11.2019.
 7. Wyeliminowałem zwłokę czasową występującą przy zatwierdzaniu rejestru czasu pracy pracownika.
 8. Umożliwiłem drukowanie własnych nazw rejestrów zakupu, gdy podawany zakres jest większy od “1”.
 9. Zmodyfikowałem wydruk listy wynagrodzeń na umowy cywilno-prawne, zachowując kolejność wg nazwisk.
 10. Zmieniłem w starych raportach RCP sposób wyświetlania minut z ułamkowego na godziny i minuty.

Wersja 19.08.A (06.08.2019)

Co Jan zrobił w nowym KsH®?
 1. Dodałem możliwość opodatkowania dochodów podatkiem 0% dla młodych pracowników
 2. Dodałem specjalną funkcję analizującą proces tworzenia automatów księgowania faktur.
 3. Skróciłem listę danych dotyczących umów zleceń i umów agencyjnych nie mieszczących się na formularzu Z-3.
 4. Rozszerzyłem możliwości księgowania z użyciem automatów o możliwość rozksięgowania poszczególnych kwot na odrębne konta.
 5. Zmodyfikowałem obsługę rejestrów sprzedaży/zakupu VAT w dialogu danych firmy.

Wersja 19.07.B (17.07.2019)

Co Jan zrobił w nowym KsH®?
 1. Dodałem obsługę plików w formacie JPK_FA(2).
 2. Dodałem informację o PPK na wydrukach od umów cywilnoprawnych.
 3. Uaktualniłem wzór świadectwa pracy.
 4. Dodałem możliwość naliczania składek na “Pracownicze Plany Kapitałowe”.
 5. Dodałem nowe wydruki ewidencji czasu pracy.
 6. Dodałem funkcję serwisową pozwalającą na odzyskiwanie kont na podstawie dokumentów księgowych.
 7. Umożliwiłem import wyciągów bankowych w formacie MT940 z: Poznańskego Bank Spółdzielczego, Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni, Svenska Handelsbanken AB.
 8. Usprawniłem proces generowania automatów księgowania faktur.
 9. Poprawiłem aktualizowanie liczby rejestrów sprzedaży/zakupu VAT w dialogu księgowania faktur.
 10. Poprawiłem błąd występujący przy próbie usunięcia firmy.
 11. Poprawiłem działanie Rejestru Czasu Pracy przy zapisach czasu w niepełnych godzinach.

Wersja 19.06.B (05.06.2019)

Co Jan zrobił w nowym KsH®?
 1. Dodałem mechanizmy diagnozujące wyciągi bankowe pod kątem ich unikalności.
 2. Dodałem uproszczoną wersję wydruku dziennika tj. bez dekretacji.
 3. Dodałem sprawdzenie ilości wolnego miejsca na dysku przy tworzeniu i odtwarzaniu archiwum.
 4. Umożliwiłem automatyczne dodawanie nowego kontrahenta i odpowiadającego mu konta analitycznego, dla przypadków analityk kreowanych w oparciu o nazwę kontrahenta. Zmiana dotyczy księgowania i importowania faktur, w których dane kontrahenta wpisywane są bezpośrednio na dialogu faktury.
 5. Umożliwiłem import wyciągów BZ WBK z operacjami o niepełnym opisie.
 6. Umożliwiłem eksport do plików przelewów elektronicznych przy zapłacie kontrahentom, zapłacie podatku dochodowego właścicieli, zapłacie podatku za pracowników.
 7. Zmieniłem sposób komunikowania o obowiązku dokonywania płatności za pomocą rachunku bankowego dla transakcji przekraczających kwotę 15 000 zł.
 8. Przełączyłem mechanizm wysyłania plików JPK_VAT do e-Bramki na API Ministerstwa Finansów.
 9. Zlikwidowałem usuwanie cudzysłowów i apostrofów przy modyfikacji nazw i adresów kontrahentów.
 10. Poprawiłem błąd generowania plików JPK-VAT, występujący dla pewnego przypadku zakupów wewnątrzwspólnotowych.
 11. Poprawiłem mechanizm wpisywania ustawień domyślnych dotyczących godziny rozpoczęcia pracy i początku pory nocnej.
 12. Poprawiłem błąd w środkach trwałych występujący gdy kwota nabycia jest równa 0.

Wersja 19.08.C KPiR, KsH (27.08.2019) Wersja 19.08.B RP (22.08.2019)