Aktualizacje oprogramowania

Program księgowy KPiR

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

jan-to-zrobi
Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

KPiR 19.09.B (08.10.2019)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Zapewniłem automatyczną aktualizację parametrów podatkowych na koniec roku 2019.
 2. Zapewniłem możliwość uruchomienia programu bez rozszerzenia dla języka Python ze względu na problemy serwera bazy danych Postgresql na Linux’ie.
 3. Przywróciłem stary wydruk księgi.
 4. Poprawiłem błąd składni SQL przy sporządzaniu VAT-7.
Księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Oprogramowanie księgowe KPiR jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 19.09.A (01.10.2019)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:
 1. Dostosowałem program do zmian obowiązujących od 01.10.2019 w obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (ustawa obniża PIT z 18 proc. do 17 proc. oraz podnosi koszty uzyskania przychodów )
 2. Dodałem funkcję “Importu uniwersalnego” dokumentów księgowych z programu ObSp.
 3. Dodałem kolumnę “Status VAT” do rejestru VAT zakupów i sprawdzanie statusów według daty faktury.
 4. Uaktualniłem wzór świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawy.
 5. Uaktualniłem wydruki list płac w związku z PPK
 6. Zmieniłem sposób wyliczania stawki godzinowej przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 
 7. Przywróciłem podgląd raportu “Jak to zaksięgujemy”.
 8. Usunąłem niedogodność przy wczytywaniu faktur sprzedaży z płatnościami z programu ObSp.
 9. Poprawiłem sposób obliczania korekt VAT z tytułu niezapłaconych faktur w sytuacji częściowego podlegania opodatkowaniu.
 10. Poprawiłem mechanizm sygnalizowania przypadku przekroczenia kwoty 15 000 zł w fakturach zakupu.

Wersja 19.08.C (27.08.2019)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:
 1. Dodałem do programu obsługę nowego certyfikatu klucza publicznego do wysyłania plików JPK_VAT.

Wersja 19.08.B (22.08.2019)

Co Jan zrobił w nowym KPiR®?
 1. Umożliwiłem ustawienie domyślnego sposobu rozliczenia kosztów samochodu w przypadku gdy do programu nie wprowadzono danych samochodu.
 2. Poprawiłem drukowanie nowej listy wynagrodzeń na umowy cywilno-prawne z podziałem na grupy i przywróciłem możliwość druku starej listy.
 3. Uaktualniłem zestaw funkcji importu danych księgowych
 4. Zaktualizowałem formularze ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujące od lipca 2019 r.
 5. Poprawiłem błąd generowania e-deklaracji VAT-26(1) występujący gdy liczba samochodów była wielokrotnością liczby 9.
 6. Uaktualniłem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019
 7. Uaktualniłem wynagrodzenie młodocianych pracowników za okres 01.09.2019 do 30.11.2019.
 8. Wyeliminowałem zwłokę czasową występującą przy zatwierdzaniu rejestru czasu pracy pracownika.
 9. Umożliwiłem drukowanie własnych nazw rejestrów zakupu, gdy podawany zakres jest większy od “1”.
 10. Zmodyfikowałem wydruk listy wynagrodzeń na umowy cywilno-prawne, zachowując kolejność wg nazwisk.
 11. Zmieniłem w starych raportach RCP sposób wyświetlania minut z ułamkowego na godziny i minuty.
 12. Usunąłem niedogodność przy wczytywaniu faktur sprzedaży z płatnościami z programu ObSp.

Wersja 19.08.A (06.08.2019)

Co Jan zrobił w nowym KPiR®?
 1. Dodałem możliwość opodatkowania dochodów podatkiem 0% dla młodych pracowników.
 2. Skróciłem listę danych dotyczących umów zleceń i umów agencyjnych nie mieszczących się na formularzu Z-3 .
 3. Zmodyfikowałem obsługę rejestrów sprzedaży/zakupu VAT w dialogu danych firmy

Wersja 19.07.B (17.07.2019)

Co Jan zrobił w nowym KPiR®?
 1. Dodałem obsługę plików w formacie JPK_FA(2).
 2. Dodałem informację o PPK na wydrukach od umów cywilnoprawnych.
 3. Dodałem nowe wydruki ewidencji czasu pracy.
 4. Dodałem możliwość naliczania składek na “Pracownicze Plany Kapitałowe”
 5. Umożliwiłem rozliczanie kosztów pojazdów bez potrzeby ich rejestrowania w programie.
 6. Uaktualniłem wzór świadectwa pracy.
 7. Poprawiłem błąd występujący przy próbie usunięcia firmy.
 8. Poprawiłem działanie Rejestru Czasu Pracy przy zapisach czasu w niepełnych godzinach.
 9. Poprawiłem aktualizowanie liczby rejestrów sprzedaży oraz zakupu VAT w dialogu księgowania faktur.

Wersja 19.06.B (05.06.2019)

Co Jan zrobił w nowym KPiR®?
 1. Dodałem sprawdzenie ilości wolnego miejsca na dysku przy tworzeniu i odtwarzaniu archiwum.
 2. Zmieniłem sposób komunikowania zmiany dotyczącej księgowania kosztów samochodów.
 3. Zmieniłem sposób komunikowania o obowiązku dokonywania płatności za pomocą rachunku bankowego dla transakcji przekraczających kwotę 15 000 zł.
 4. Przełączyłem mechanizm wysyłania plików JPK_VAT do e-Bramki na API Ministerstwa Finansów.
 5. Zlikwidowałem usuwanie cudzysłowów i apostrofów przy modyfikacji nazw i adresów kontrahentów.
 6. Poprawiłem błąd generowania plików JPK-VAT, występujący dla pewnego przypadku zakupów wewnątrzwspólnotowych.
 7. Poprawiłem mechanizm wpisywania ustawień domyślnych dotyczących godziny rozpoczęcia pracy i początku pory nocnej.
 8. Poprawiłem błąd w środkach trwałych występujący gdy kwota nabycia jest równa 0.

Wersja 19.08.C KPiR, KsH (27.08.2019)