Certyfikaty marek zastrzeżonych

© Copyright Varico®, Poznań, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe, filmowe, dźwiękowe oraz ich ułożenie i sposób prezentacji w serwisie internetowym www.varico.pl są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną firmy Varico®, w szczególności przedmiot majątkowych praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych.

Wszelkie wykorzystanie ww praw, w szczególności kopiowanie dla celów komercyjnych lub niekomercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Varico® są zabronione i naruszają prawa firmy Varico®.

Jakiekolwiek wykorzystanie oznaczeń, marki, logo Varico®, bez pisemnej zgody Varico®stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa i może skutkować odpowiedzialnością finansową i karną.
Wykorzystywanie ww znaków handlowych bez pisemnej zgody Varico®, oznacza akceptację cennika wykorzystania nazw zastrzeżonych przez Varico® w wysokości 1000zł netto miesięcznie, płatne do 10 dnia miesiąca na konto podane przez Varico®.

Nazwa Kwota netto
Obsługa Sprzedaży ObSp® 1000 zł
Książka Przychodów i Rozchodów KPiR® 1000 zł
Księga Handlowa KsH® 1000 zł
INFInet System® 1000 zł
Bezpłatny Start® 1000 zł
Varico® 1000 zł