PIT 0, czyli zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia.

Wczoraj wieczorem (tj. 24 lipca 2019r.) Prezydent podpisał ustawę o PIT 0 dla młodych. Od 1 sierpnia 2019 r. zakłada zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 roku życia.  PIT zero ma dotyczyć  młodych osób zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i umowie zlecenie.  Jednak nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem, a kwota wolna – zależy od wynagrodzenia brutto.

Zerowy PIT dla młodych

Kwota wolna od podatku dla przychodów ponad limit dla zerowego PIT.

Kogo dotyczyć będzie PIT 0? Zwolnienie z podatku dochodowego będzie dotyczyło przychodów do pewnego limitu:

  • do kwoty brutto 35.636,67 zł w 2019 roku (od sierpnia do grudnia)
  • do pełnego limitu 85.528,00 zł w 2020 roku

Dopiero po przekroczeniu tej kwoty przychodów, będzie mieć zastosowanie opodatkowanie według skali podatkowej, a razem z opodatkowaniem pojawia się możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

W roku 2019 przy wypłacie wynagrodzenia za miesiące styczeń-lipiec 2019 r. pracodawca automatycznie uwzględniał miesięczną kwotę zmniejszającą podatek – wynikającą z rocznej kwoty wolnej od podatku. Dla wynagrodzeń za kolejne miesiące sierpień-grudzień kwota zmniejszająca podatek będzie mogła być uwzględniania po przekroczeniu limitu przychodów podlegających zwolnieniu z podatku, czyli po przekroczeniu 35.636,67 zł za te pięć ostatnich miesięcy.

Czego powinien pilnować pracodawca przy PIT o?

Czy przedsiębiorca w wypadku kiedy otrzyma wniosek od swojego pracownika, będzie miał obowiązek pilnować limitu? Źródła nie mówią jasno kto jest za ten obszar odpowiedzialny. Na chwilę obecną ustawa nie określa jasno, kto ma pilnować przekroczenia kwoty oraz od jakiego momentu ma być naliczamy podatek. Podatnicy mogą mieć przecież różne źródła dochodu. Zmiana sposobu rozliczenia PIT w ciągu roku może więc wprowadzić zamieszanie w komunikacji pracownik-pracodawca.

Co nadal będzie opodatkowane?

Opodatkowane na dotychczasowych zasadach pozostaną:

  • Dochody z umowy o dzieło
  • Z własnej działalności gospodarczej
  • Zasiłki: chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny, dla bezrobotnych
  • Kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę
  • Niektóre świadczenia alimentacyjne na rzecz osób po 25 roku życia(gdy są pozasądowe, lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie)
  • część stypendiów

Wniosek o ulgę zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia.

W roku 2019 pracownik do przed 26 roku życia zatrudniony na umowie o pracę, zlecenie, pracy nakładczej, aby dostać wyższe wynagrodzenie, bez pomniejszenia o comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, musi złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Oświadczenie dotyczy okresu od sierpnia do grudnia 2019 r.  Jeśli jednak, pracownik  zapomni złożyć oświadczenie, to pobrane zaliczki na podatek zostaną mu zwrócone przy rozliczeniu rocznym PIT za cały 2019 rok, czyli na początku 2020 roku.

Dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. oświadczenie nie będzie już potrzebne. Wtedy każdy pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na podatek z pensji młodego pracownika, a wynagrodzenie będzie wyższe.