Książka Przychodów i Rozchodów KPiR®
księgowość uproszczona

Porównaj wersje KPiR®
Opis funkcji KPiR®
Start
KPiR®
pojedyncza
KPiR® poj.
+RP do 5
KPiR®
+RP
Cena netto programu 299 zł 499 zł 599 zł 849zł*
Liczba prowadzonych firm w programie Jedna Jedna Jedna Jedna
Prowadzenie firmy na ryczałcie
Informacja dla właściciela firmy o kwotach podatku VAT i dochodowego w formie SMS bezpośrednio z programu (50 darmowych SMS)
Obliczanie podatku dochodowego dla właścicieli (PIT-5)
Deklaracje PIT-4R i PIT-28
Wystawianie deklaracji ZUS i eksport do programu Płatnik
Możliwość wysyłania e-Deklaracji z poziomu programu
Import danych z programu ObSp i eksport do Varico Przyjazne Formularze
Ewidencja struktury kosztów
Liczba środków trwałych w programie  Pięć  Dowolna  Dowolna  Dowolna
Liczba rozliczanych samochodów prywatnych  Jedno  Dowolna  Dowolna  Dowolna
Liczba stanowisk sieciowych  Jedno  Dowolna  Dowolna  Dowolna
Ewidencja pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
 Pięć  Dowolna
Prowadzenie dowolnej ilości rozliczeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło
Dodawanie szablonów list płac z dowolną ilością składników wynagrodzeń wiele list płac w jednym
Wiele list płac w jednym miesiącu
Rejestracja Czasu Pracy
Deklaracje PIT-2, ZAP-3
Dokumenty kadrowe, umowa o pracę, zaświadczenie o zarobkach, świadectwo pracy itp.
Minimalny rabat przy odnowieniu licencji  -  50%  50%  50%*
Przedstawione ceny nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
* Promocja dotyczy pierwszego zakupu, odnowieniu licencji naliczane są osobno od cen obu programów z uwzględnieniem przysługujących rabatów.
Opis funkcji KPiR®
biurowa
KPiR®
biurowa + RP
KPiR®
Ekspert
KPiR®
Ekspert +RP
Cena netto programu 849 zł 1449 zł tel./e-mail tel./e-mail
Dowolna liczba prowadzonych firm w programie
Prowadzenie firmy na ryczałcie
Informacja dla właściciela firmy o kwotach podatku VAT i dochodowego w formie SMS bezpośrednio z programu (50 darmowych SMS)
Obliczanie podatku dochodowego dla właścicieli (PIT-5)
Deklaracje PIT-4R i PIT-28
Wystawianie deklaracji ZUS i eksport do programu Płatnik
Import danych z programu ObSp® i eksport do Przyjaznych Formularzy
Ewidencja struktury kosztów
Nieograniczona liczba środków trwałych w programie
Nieograniczona liczba rozliczanych samochodów prywatnych
Nieograniczona liczba stanowisk sieciowych
Możliwość wysyłania e-Deklaracji z poziomu programu
Możliwość masowego podpisywania e-Deklaracji bez względu na rodzaj posiadanego podpisu
Ewidencja pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
Prowadzenie dowolnej ilości rozliczeń pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i o dzieło
Dodawanie szablonów list płac z dowolną ilością składników wynagrodzeń wiele list płac w jednym
Wiele list płac w jednym miesiącu
Rejestracja Czasu Pracy
Deklaracje PIT-2, ZAP-3
Dokumenty kadrowe, umowa o pracę, zaświadczenie o zarobkach, świadectwo pracy itp.
Ewidencja pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, o dzieło i zlecenie
Kreator umożliwiający odnotowywanie wszystkich czynności potrzebnych do zamknięcia miesiąca w prowadzonej firmie
Automatyczne raporty mailowe do właściciela z najważniejszymi danymi księgowymi
Zestawienie, statystyka księgowań dokumentów wg operatorów, firm i miesięcy
Moduł do obsługi pracy zdalnej – wczytywanie danych do archiwum biura
Minimalny rabat przy odnowieniu licencji  50%  50%*  50%  50%*
Przedstawione ceny nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
* Promocja dotyczy pierwszego zakupu, odnowieniu licencji naliczane są osobno od cen obu programów z uwzględnieniem przysługujących rabatów.
oprogramowanie dla firm

Księga Handlowa KsH®
pełna księgowość

Porównaj wersje KsH®
Opis funkcji KsH® poj. KsH® poj.
+ RP
Cena netto programu 1349zł 1649zł*
Liczba prowadzonych firm w programie Jedna Jedna
Dowolny plan kont, układany przez użytkownika wraz z podaniem typu konta
Szybkie księgowanie poprzez szablony
Prowadzenie struktury zakupów i automatyczne rozbijanie obrotu wg tej struktury
Elastyczne definiowanie własnego bilansu i rachunku zysków i strat
Eksport wybranych zestawień i dokumentów do Excela, Worda i PDF
Prowadzenie transakcji rozliczeniowych z kontrahentami i pracownikami
Sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT i ich wysyłka poprzez e-Deklaracje
Informacje dla właściciela firmy o kwotach podatku VAT i dochodowego w formie SMS bezpośrednio z programu (50 darmowych SMS)
Seryjny wydruk uzgodnienia salda
Współpraca z programem ObSp®
Dowolna liczba środków trwałych w programie
Dowolna liczba stanowisk sieciowych
Gwarancja Odtworzenia Danych
Ewidencja pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, o dzieło i zlecenie i inne
Dodawanie szablonów list płac z dowolną ilością składników wynagrodzeń wiele list płac w jednym
Wiele list płac w jednym miesiącu
Rejestracja Czasu Pracy
Deklaracje PIT-2, ZAP-3
Dokumenty kadrowe, umowa o pracę, zaświadczenie o zarobkach, świadectwa pracy, itp.
Minimalny rabat przy odnowieniu licencji 50% 50%*
Przedstawione ceny nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
* Promocja dotyczy pierwszego zakupu, odnowienia licencji naliczane są osobno od cen obu programów z uwzględnieniem przysługujących rabatów.
Opis funkcji KsH®
biurowa
KsH®
Ekspert
KsH®+ RP
biurowa
KsH® + RP
Ekspert
Cena netto programu 1499zł tel./e-mail 1899zł* tel./e-mail
Liczba prowadzonych firm w programie Dowolna Dowolna Dowolna Dowolna
Dowolny plan kont, układany przez użytkownika wraz z podaniem typu konta
Szybkie księgowanie poprzez szablony
Prowadzenie struktury zakupów i automatyczne rozbijanie obrotu wg tej struktury
Elastyczne definiowanie własnego bilansu i rachunku zysków i strat
Eksport wybranych zestawień i dokumentów do Excela, Worda i PDF
Prowadzenie transakcji rozliczeniowych z kontrahentami i pracownikami
Sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT i ich wysyłka poprzez e-Deklaracje
Gwarancja Odtworzenia Danych
Możliwość masowego podpisywania e-Deklaracji bez względu na rodzaj posiadanego podpisu
Informacja dla właściciela firmy o kwotach podatku VAT i dochodowego w formie SMS bezpośrednio  z programu (50 darmowych SMS)
Seryjny wydruk uzgodnienia salda
Współpraca z programem ObSp®
Dowolna liczba środków trwałych w programie
Dowolna liczba stanowisk sieciowych
Ewidencja pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, o dzieło i zlecenie i inne
Dodawanie szablonów list płac z dowolną ilością składników wynagrodzeń wiele list płac w jednym
Wiele list płac w jednym miesiącu
Rejestracja Czasu Pracy
Deklaracje PIT-2, ZAP-3
Dokumenty kadrowe, umowa o pracę, zaświadczenie o zarobkach, świadectwa pracy, itp.
Minimalny rabat przy odnowieniu licencji 50% 50% 50%* 50%*
Przedstawione ceny nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
* Promocja dotyczy pierwszego zakupu, odnowienia licencji naliczane są osobno od cen obu programów z uwzględnieniem przysługujących rabatów.
oprogramowanie dla firm

Obsługa Sprzedaży ObSp®
zarządzanie sprzedażą i magazynem

Porównaj wersje ObSp®
Opis funkcji Start Usługi Magazyn
Cena netto programu 99 zł 299 zł 549 zł
Wystawianie faktur sprzedaży
Wydruk seryjny dokumentów sprzedaży
Obsługa faktur zaliczkowych
Ewidencja VAT sprzedaży
Zestawienia sprzedaży wg różnych filtrów
Możliwość wyboru szablonu faktury z 4 dostępnych w programie, możliwość stworzenia indywidualnego szablonu
Bezpośrednia informacja w postaci SMS o: dowolnej treści, wystawieniu faktury, upływającym terminie płatności
Bezpośrednia informacja w postaci SMS o długu
Indywidualne cenniki dla klientów z możliwością rabatowania
Współpraca z edytorami tekstu oraz z arkuszami kalkulacyjnymi
Generowanie dokumentów w formacie PDF i możliwość bezpośredniej wysyłki e-mailem
Eksport operacji sprzedaży do programu KPiR® i KsH®
Nieograniczona liczba stanowisk sieciowych
Obsługa Kasy i Banku, wystawianie dokumentów kasowych i bankowych
Obsługa należności i zobowiązań, rejestr dłużników i wierzycieli
Cykliczne generowanie faktur
Prowadzenie ewidencji zakupów
Wystawianie faktur wewnątrzwspólnotowych (pobieranie kursów walut ze strony internetowej NBP)
Wystawianie zamówień (faktura pro-forma)
Zestawienia zakupów, zamówień, płatności
Dowolna liczba cenników zakupów
Naliczanie odsetek od zobowiązań gospodarczych i wobec budżetu
Eksport przelewów, elektroniczna obsługa konta bankowego: Multicash, Elixir, Videotel, BASET
Obsługa drukarek fiskalnych
Eksport operacji zakupów do programu KPiR® i KsH®
Liczba dostępnych magazynów Brak Brak 1
Zestawienie rentowności
Zestawienie rotacji towarów w magazynie, moduł inwentaryzacji
Eksport operacji magazynowych do KsH®
Współpraca z e-sklepem IsoShop (eksport cen i towarów, import zamówień)
Wystawianie i zestawienia dokumentów magazynowych
Minimalny rabat przy odnowieniu licencji - 50% 50%
Przedstawione ceny nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
* Promocja dotyczy pierwszego zakupu, odnowienia licencji naliczane są osobno od cen obu programów z uwzględnieniem przysługujących rabatów.
Opis funkcji Magazyn Wielo-
magazynowa
Ekspert
Cena netto programu 549zł 749zł tel./e-mail
Wystawianie faktur sprzedaży, rachunków, paragonów
Obsługa faktur zaliczkowych
Wydruk seryjny dokumentów sprzedaży
Ewidencja VAT sprzedaży
Zestawienia sprzedaży wg różnych filtrów
Możliwość wyboru szablonu faktury z 4 dostępnych w programie, możliwość stworzenia indywidualnego szablonu
Bezpośrednia informacja w postaci SMS dla klientów o: dowolnej treści, wystawieniu faktury, długu, upływającym terminie płatności
Indywidualne cenniki dla klientów z możliwością rabatowania
Współpraca z edytorami tekstu oraz z arkuszami kalkulacyjnymi
Generowanie dokumentów w formacie PDF i możliwość bezpośredniej wysyłki e-mailem
Eksport operacji sprzedaży do programu KPiR® i KsH®
Nieograniczona liczba stanowisk sieciowych
Obsługa Kasy i Banku, wystawianie dokumentów kasowych i bankowych
Obsługa należności i zobowiązań, rejestr dłużników i wierzycieli
Cykliczne generowanie faktur
Prowadzenie ewidencji zakupów
Wystawianie faktur wewnątrzwspólnotowych (pobieranie kursów walut ze strony internetowej NBP)
Wystawianie zamówień (faktura pro-forma)
Zestawienia zakupów, zamówień, płatności
Dowolna liczba cenników zakupów
Naliczanie odsetek od zobowiązań gospodarczych i wobec budżetu
Eksport przelewów, elektroniczna obsługa konta bankowego: Multicash, Elixir, Videotel, BASET
Obsługa drukarek fiskalnych
Eksport operacji zakupów do programu KPiR® i KsH®
Liczba dostępnych magazynów  1  Dowolna  Dowolna
Zestawienie rentowności
Zestawienie rotacji towarów w magazynie, moduł inwentaryzacji
Eksport operacji magazynowych do KsH®
Współpraca z e-sklepem IsoShop (eksport cen i towarów, import zamówień)
Wystawianie i zestawienia dokumentów magazynowych
Przesunięcia magazynowe
Zestawienia stanów magazynowych z dowolnie wybranych magazynów  Dla 1
magazynu
Obsługa faktur zaliczkowych i sprzedaży ratalnej
Deklaracja INTRASTAT
Obsługa produkcji – komplementacja wyrobów
Obsługa transportu, dokumenty przewozu, specyfikacja sztuk ładunku, dokument transportu mięsa HDI
Eksport danych dotyczących współpracy zagranicznej do programów KPiR®i KsH®
Minimalny rabat przy odnowieniu licencji  50%  50%  50%
Przedstawione ceny nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
* Promocja dotyczy pierwszego zakupu, odnowienia licencji naliczane są osobno od cen obu programów z uwzględnieniem przysługujących rabatów.
oprogramowanie dla firm

Rozliczenie Płac RP
kadry i płace

Porównaj wersje RP
Opis funkcji RP® wersja
do 5 pracowników
RP® wersja
pojedyncza
Cena netto programu 399zł 799zł
Liczba prowadzonych firm w programie Jedna Jedna
Liczba obsługiwanych pracowników na umowę o pracę Do 5 Bez ograniczeń
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umów o dzieło, zlecenie i innych
Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS i ich eksport do programu Płatnik
Wiele list płac w jednym miesiącu
Nieograniczona liczba rachunków do umów zleceń
Indywidualne szablony list płac z dowolną ilością składników wynagrodzeń
Obsługa wypłaty wynagrodzeń w miesiącu następnym
Rejestr czasu pracy
Prowadzenie kalendarza pracy dla pracowników całej firmy
Rejestracja godzin nadliczbowych i nocnych
Automatyczne naliczanie kwot wynagrodzeń i zasiłków za czas nieobecności
Ewidencjonowanie nieobecności pracownika np. urlop, choroba
Zestawienie niewykorzystanego urlopu
Definiowanie grup pracowniczych umożliwiające wystawienie osobnych list płac i ustalenie różnych terminów wypłat
Deklaracje PIT- 2, ZAP -3, UPL 1, NIP-2, NIP-7
Wzory dokumentów kadrowych umowa o pracę, zaświadczenie o zarobkach, świadectwa pracy itp.
Możliwość wystawiania następujących zaświadczeń: zaświadczenie pracodawcy Z-3, asygnata zasiłkowa Z-7, karta zasiłkowa Z-17
Zbiorcza wysyłka PIT- 11 i PIT 40 w formie e-Deklaracji w programie
Eksport wybranych zestawień i dokumentów do Excella, Worda i PDF
Możliwość informowania właściciela firmy o wysokości podatku PIT 4 SMSem bezpośrednio z programu
Minimalny rabat przy odnowieniu licencji  50%  50%
Przedstawione ceny nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Opis funkcji RP® wersja
biurowa
RP® wersja
Ekspert
Cena netto programu 949zł tel./e-mail
Liczba prowadzonych firm w programie Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Liczba obsługiwanych pracowników na umowę o pracę Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umów o dzieło, zlecenie i innych  Bez ograniczeń  Bez ograniczeń
Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS i ich eksport do programu Płatnik
Wiele list płac w jednym miesiącu
Nieograniczona liczba rachunków do umów zleceń
Indywidualne szablony list płac z dowolną ilością składników wynagrodzeń
Obsługa wypłaty wynagrodzeń w miesiącu następnym
Rejestr czasu pracy
Prowadzenie kalendarza pracy dla pracowników całej firmy
Rejestracja godzin nadliczbowych i nocnych
Automatyczne naliczanie kwot wynagrodzeń i zasiłków za czas nieobecności
Ewidencjonowanie nieobecności pracownika np. urlop, choroba
Zestawienie niewykorzystanego urlopu
Definiowanie grup pracowniczych umożliwiające wystawienie osobnych list płac i ustalenie różnych terminów wypłat
Deklaracje PIT- 2, ZAP -3, UPL 1, NIP-2, NIP-7
Wzory dokumentów kadrowych umowa o pracę, zaświadczenie o zarobkach, świadectwa pracy itp.
Możliwość wystawiania następujących zaświadczeń: zaświadczenie pracodawcy Z-3, asygnata zasiłkowa Z-7, karta zasiłkowa Z-17
Zbiorcza wysyłka PIT- 11 i PIT 40 w formie e-Deklaracji w programie
Eksport wybranych zestawień i dokumentów do Excella, Worda i PDF
Zbiorcze podpisywanie PIT – 11 i PIT – 40 w formie eDeklaracji w programie
Możliwość informowania właściciela firmy o wysokości podatku PIT 4 SMSem bezpośrednio z programu
Minimalny rabat przy odnowieniu licencji  50%  50%
Przedstawione ceny nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.