Zapewnimy Twojej firmie kompleksową obsługę w zakresie IT. Swoją pozycję jako dostawcy oprogramowania biznesowego, a przy tym producenta oprogramowania finansowo-księgowego dla MSP umacniamy na rynku od 1989 roku.

Przedsiębiorstwo stale i dynamiczne rozwija się produkując oprogramowanie finansowo-księgowe do obsługi sprzedaży i magazynu, oraz wdrażając innowacyjne rozwiązania. Wykorzystujemy je w swojej działalności, dlatego znamy praktyczne aspekty ich zastosowania  w przedsiębiorstwie – jesteśmy gotowi spotkać się z Państwem na indywidualnym spotkaniu i przedstawić możliwe rozwiązania problemu.

Z zaangażowaniem tworzymy godne zaufania oprogramowanie przyspieszające rozwój biznesu. Kreujemy innowacyjną przyszłość razem z Klientami.

księga handlowa

Konsekwentnie budujemy zaufanie naszych klientów do marki Varico, naszego oprogramowania i usług. Nasze kontakty handlowe, a także relacje ze współpracownikami budujemy na wzajemnym zaufaniu.

księga handlowa

Angażujemy się w każdy przejaw naszej pracy. Każda decyzja i działanie zbliża nas do celu, bierzemy odpowiedzialność za działania, których się podejmujemy.

księga handlowa

Nie wiążemy klientów z określonym środowiskiem lub technologią, pozwalamy na swobodny przepływ danych, publikujemy niezbędne informacje pozwalające na swobodną integrację oprogramowania.

księga handlowa

Jesteśmy zawsze blisko klientów, nie ma pomiędzy nami pośredników, zapraszamy klientów na spotkania lub jedziemy bezpośrednio do nich, organizujemy konferencje, aby być bliżej klienta i jego potrzeb.

Nagrody

Dowodem wysokiej jakości naszego oprogramowania jak i sukcesów w zarządzaniu przez jakość, są uzyskane certyfikaty i nagrody. Nasze produkty zyskały uznanie wśród projektantów, inwestorów oraz przedstawicieli władz miejskich i gminnych, co potwierdzają wyróżnienia i nagrody.

biznesowy partner roku

Nagroda została przyznana za organizację najatrakcyjniejszych praktyk dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej. Prestiżowy tytuł Biznesowego Partnera Roku został nadany przez przez studentów i Zespół ds. Organizacji Praktyk Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

jakosc rokuKapituła konkursu Jakość Roku, organizowanego przez Biznez Raport i Dziennik Gazeta Prawna przynała firmie Varico tytuł Jakość Roku 2009 w kategorii Innowacja za moduł Raporty Mailowe. Funkcjonalność tak wprowadzona została w roku 2009 do oprogramowania finansowo-księgowego Księga Przychodów i Rozchodów KPiR® i KsH®.
varico_wielkopolskajakoscCertyfikat został nadany za użyteczność i funkcjonalność programów komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kompleksowość obsługi klienta (rok nadania: 2004).

varico_wielkopolskanagrodajakosciNagroda została przyznana za doskonałość w zarządzaniu przez jakość (rok nadania: 2005). Nagroda Wielkopolska Jakość jest przyznawana od 1991 roku przedsiębiorstwom, które wdrażają model zarządzania przez jakość zgodnie z z Modelem Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością. Do tej pory ponad 50 firm zostało uhonorowancyh tym wyróżnieniem – m.in. Philips Lighting Poland, Energetyka Kaliska, Instytut Logistyki i Magazynowania, Dalkia Poznań, Rockwool Polska. Patronat nad konkursem sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

BPH_CERTYFIKATY_2009Programy KPiR®, KsH® i ObSp® otrzymały znak zgodności Silver Certified Partner, nadawany przez Bank BPH produktom, które komunikują się w obszarze bankowości elektronicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu wystawione przelewy w programach Varico można wczytać do systemu MultiCash PRO.
iqlogo_smVarico zwycięża w konkursie Jakości Quality International. Firma otrzymała prestiżowy „Złoty Laur” w kategorii „Zarządzanie najwyższej jakości”, którego celem jest promowanie produktów i usług o najwyższych parametrach jakościowych. Jest to dowód sprawnej organizacji przedsiębiorstwa i sukcesów w doskonaleniu jej funkcjonowania.
baner_165x77_statycznyVarico uzyskało „Certyfikat Rzetelności” przyznawany przez Krajowy Rejestr Długów. Uzyskują go uczestnicy programu „Rzetelna Firma”, którego zadaniem jest propagowanie rzetelności płatniczej w obrocie gospodarczym. Każdy z Kontrahentów może zweryfikować autentyczność i ważność Certyfikatu.

Systematycznie doskonalimy procesy produkcji oprogramowania, jego sprzedaży i serwisowania, czego wyrazem jest zakończona z powodzeniem recertyfikacja systemu jakości zgodnego wg normy ISO:9001:2008.

certyfikat_iso_varicoCertyfikacja systemu jakości Varico wg normy ISO:9001 obejmująca: „projektowanie, produkcję, sprzedaż i serwis oprogramowania” (od 2006) oraz „świadczenie usług informatycznych i komputeryzacji przedsiębiorstw” (od 2009). DNV to światowy lider wspomagający procesy zarządzania – jest firmą przyznającą certyfikaty ISO:9001 w zakresie zarządzania procesami biznesowymi. Certyfikat przyznany przez DNV jest potwierdzeniem wysokiej kultury organizacyjnej oraz sprawności procesów zarządzania, co w efekcie daje najwyższą jakość produktów i usług Varico.

2013 Przystąpienie do Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, którego celem jest współtworzenie z innymi członkami lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej.
2013 Varico laureatem konkursu „Biznes. Dobry wybór” organizowanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 
2010 Kapituła konkursu Jakość Roku, organizowanego przez Biznes Raport i Dziennik Gazeta Prawna przyznała firmie Varico tytuł Jakość Roku 2009 w kategorii Innowacja za moduł Raporty Mailowe. Funkcjonalność tak wprowadzona została w roku 2009 do oprogramowania finansowo-księgowego Księga Przychodów i Rozchodów KPiR® i KsH®.
2009 Rozszerzenie zakresu certyfikacji systemu jakości ISO 9001:2008 o usługi informatyczne i komputeryzację przedsiębiorstw.
2008 Przystąpienie do programu „Rzetelna Firma” prowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów, jego zadaniem jest propagowanie uczciwości i rzetelności płatniczej w obrocie gospodarczym.
2007 Varico zwycięża w konkursie Jakości Quality Internetional, otrzymując prestiżowy „Złoty Laur” w kategorii „Zarządzanie najwyższej jakości”. Jest to dowód sprawnej organizacji przedsiębiorstwa i sukcesów w doskonaleniu jej funkcjonowania.
2006 Utworzenie oddziału w Warszawie wraz z jednoczesnym zamknięciem oddziału w Kaliszu.
2005 Przyznanie Varico Wielkopolskiej Nagrody Jakości. Nagroda została przyznana za doskonałość w zarządzaniu przez jakość.
2004 Przyznanie Varico certyfikatu Wielkopolska Jakość. Certyfikat został nadany za użyteczność i funkcjonalność programów komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kompleksowość obsługi klienta.
2003 Recertyfikacja Systemu Jakości zgodnego z normą ISO 9001:2000.
2000 Po dwóch latach prac nad systemem jakości Varico następuje jego certyfikacja wg normy ISO 9001:1994. Opis systemu jest w całości elektroniczny i wyłącznie wersje elektroniczne są nadzorowane.
1997 Utworzenie oddziału w Kaliszu.
1994 Utworzenie oddziału w Bydgoszczy.
1989 Narodziny firmy. Głównym inicjatorem powstania był ówczesny absolwent kierunku telekomunikacja i student informatyki Politechniki Poznańskiej Rafał Łożyński