Licencja 4 Inclusive – najwyższa jakość obsługi

Licencja 4 Inclusive to szereg usług zapewnianych w ramach aktualnej wersji programów Varico. Dzięki niej uzyskujesz wiele korzyści takich jak wsparcie techniczne, aktualizacje i atrakcyjne rabaty na jej odnowienie.

Wybierając oprogramowanie Varico z licencją 4 inclusive masz pewność, że otrzymasz niezbędną pomoc, a Twoje programy będą zawsze przystosowane do bieżących zmian prawnych.

Księga Handlowa KsH - wypróbuj bezpłatnie 60 dni!

W ramach licencji 4 Inclusive otrzymujesz

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Atrakcyjne rabaty w kolejnych latach (do 70%)

Wieczyste prawo do korzystania z programu

Zalety posiadania licencji 4 Inclusive

Aktualizacje oprogramowania

Programiści Varico® cały czas rozwijają nasze oprogramowanie, uzupełniając je o nowe opcje oraz dostosowując do zmieniających się warunków prawnych. Wykupując roczną licencję 4 Inclusive masz stały dostęp do najnowszych wersji programu.

Serwis telefoniczny i dostęp do pomocy

Jeżeli masz jakiekolwiek trudności podczas korzystania z programów Varico, nasi Doradcy Techniczni chętnie Ci pomogą. Wystarczy skontaktować się z Centrum Klienta Biznesowego aby uzyskać niezbędne wsparcie.

Możesz również skorzystać z rozbudowanej Bazy Wiedzy Varico, które pomoże Ci w samodzielnym rozwiązaniu pomniejszych kwestii dzięki bogatej bazie pytań i odpowiedzi oraz filmów instruktażowych.

Rabaty cenowe

Klient kupujący program otrzymuje licencję 4 Inclusive na rok. Przedłużenie licencji 4 Inclusive na kolejne 12 miesięcy premiowane jest rabatem 50% ceny rynkowej programu. Nasi lojalni Klienci, którzy współpracują z nami dłużej niż 2 lata, cieszą się już 70% zniżką na zakup kolejnych przedłużeń licencji.

Wieczyste prawo użytkowania

Kupując program Varico możesz używać go bezpłatnie również po zakończeniu trwania licencji 4 Inclusive. Pamiętaj jednak, że bez licencji nie masz dostępu do najnowszych aktualizacji oraz bezpłatnego wsparcia technicznego jak również dalszego naliczania atrakcyjnych rabatów.

Jeśli masz program Varico® to: Brak licencji z Licencją 4 Inclusive
Informacje wyświetlane w kanale iGadamy.
Znajdziesz na stronie FAQ odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów Varico.
Masz dostęp do filmów instruktażowych w wysokiej rozdzielczości HD, które pozwolą na szybsze poznanie zaawansowanych funkcji programów Varico®.
Masz dostęp do bezpłatnej pomocy telefonicznej.
Możesz bezpłatnie zaktualizować swój program poprzez:

 • pobranie aktualizacji ze strony Varico®,
 • odebranie aktualizacji osobiście w Centrum Klienta Biznesowego,
 • zamówienie wysyłki i odbiór aktualizacji pocztą elektroniczną.
Otrzymasz atrakcyjne rabaty przy terminowym odnowieniu licencji o kolejny rok.
Możesz skorzystać z przygotowanych przez firmę Varico® promocji dla lojalnych klientów.
Naszą kluczową wartością jest Wasze zaufanie. Dlatego publikujemy pełną listę usług świadczonych przez nas nieodpłatnie w ramach najlepszej na rynku, licencji 4 Inclusive na oprogramowanie biznesowe.

W ramach rocznej licencji 4 Inclusive zyskują Państwo:

 1. nieograniczone aktualizacje:
  1. wszystkie nowe wersje programu oraz poprawki (łatki) w czasie trwania licencji 4 Inclusive w wersji elektronicznej,
  2. dodatkowo gratis w czasie dwóch tygodni po okresie ważności licencji 4 Inclusive,
  3. wszystkie poprawki (łatki) do wersji, do której Klient ma prawo w ostatnim dniu obowiązywania licencji 4 Inclusive;
 2. licencja 4 Inclusive bez limitów: bez limitu liczby telefonów, maili czy zgłoszeń w czasie licencji 4 Inclusive;
 3. pełne wsparcie techniczne i merytoryczne: odpowiedzi na konkretne pytania typu: Jak zrobić? Gdzie mogę znaleźć? Jak osiągnąć? Wsparcie techniczne nie obejmuje jednak wykonywania prac na komputerach klienta np. administracyjnych na serwerach;
 4. analizę bazy danych: oznacza analizę nieprawidłowości, nie obejmuje jednak odzyskiwania danych w przypadku ich uszkodzenia;
 5. analizę poprzez połączenie zdalne: łączenie się z komputerem użytkownika na czas do 15 minut niezbędny do wykonania np. weryfikacji ustawień, konfiguracji programu. Wsparcie zdalne nie obejmuje jednak szkoleń czy asysty;
 6. materiały szkoleniowe: FAQ (najczęściej zadawane pytania) w formie graficznej, tekstowej i filmów w rozdzielczości HD;
 7. pomoc w siedzibie Varico: ustawienia programu, odpowiedzi na konkretne pytania, wyjaśnienia na przykładach. Spotkanie z Doradcą Technicznym IT trwa zwyczajowo do 15 minut. Nie obejmuje jednak instalacji, szkoleń czy wdrożenia programu i sprzętu;
 8. zgłoszenia: trudniejsza sprawa, która nie jest możliwa do natychmiastowego rozwiązania, z reguły wymagane jest przysłanie archiwum oraz wyczerpującego opisu sprawy. Doradcy Techniczni IT dokładają starań, aby w możliwie najkrótszym czasie (do 5 dni roboczych) wyjaśnić sprawę lub ustalić jej przyczynę. W przypadku, gdy przyczyna leży po stronie programu sprawa zostanie rozwiązana przez jego aktualizację. Gdy przyczyna nie leży po stronie programu zalecamy na przykład reinstalację systemu operacyjnego, przegląd komputera czy dodatkowe szkolenia lub kierujemy zapytania do właściwych urzędów;
 9. szablony księgowania: w ramach licencji 4 Inclusive możliwe jest tworzenie szablonów przez użytkowników i ich używanie, natomiast tworzenie szablonów od podstaw, analiza oraz modyfikacje szablonów są dodatkowo płatne ponieważ każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia.
Oprócz usług realizowanych w ramach licencji 4 Inclusive realizujemy także za dodatkową opłatą następujące usługi wsparcia:

 1. asysta telefoniczna: usługa polegająca na asystowaniu Klientowi w ściśle określonym przedziale czasowym (np. w godzinach od 10 do 12), przez cały czas podczas realizacji usługi. Minimalny poziom asystowania obejmuje połączenie głosowe realizowane za pomocą telefonu lub połączenia via Skype, może także obejmować połączenie zdalne z komputerem Klienta;
 2. szkolenia z obsługi programu: dla użytkowników, którzy oczekują szkoleń prowadzimy je zarówno w siedzibie Klienta jak i w biurach Varico;
 3. eksport informacji z baz danych do pliku: umożliwiamy przeniesienie informacji zgromadzonych w programach Varico® do innego oprogramowania;
 4. analiza plików eksportowych z fakturami z innych programów sprzedażowych w celu ich późniejszego wczytania do programów księgowych Varico®. Analiza jest przeprowadzana na plikach krótkich zawierających do 20 dokumentów. Analiza bywa niezbędna przy ustaleniu dlaczego dane z innych programów niż Varico wczytują się niepoprawnie lub generują błędy przy wczytaniu. Wyniki tego sprawdzenia pozwalają na poprawę struktury lub zawartości pliku eksportowego w taki sposób, aby dane wczytywały się poprawnie;
 5. łączenie baz danych: przenoszenie informacji między programami i gromadzenie ich w pojedynczej bazie danych;
 6. naprawa bazy danych: Doradcy Techniczni IT dokładają maksymalnej staranności analizując możliwe przyczyny uszkodzenia bazy danych. W przypadku stwierdzenia sytuacji, w której działanie programu nie było przyczyną uszkodzenia bazy danych taka usługa jest dodatkowo płatna,
 7. wdrożenie: zwykle pełne wdrożenie obejmuje cały proces od profesjonalnej instalacji programu (we wszystkich skomplikowanych układach serwerowych), przez jego konfigurację, optymalizację działania, wprowadzenie początkowych danych oraz szkolenie użytkowników;
 8. dostarczanie aktualizacji na nośniku fizycznym: bezpłatne aktualizacje są dostarczane w formie elektronicznej jednak nagranie konkretnej wersji na płytę wraz z jej dostarczeniem do klienta jest odpłatne;
 9. dostarczanie starszych wersji programów: dotyczy wszystkich wersji, do których Klient miał prawo, podczas trwania poprzednich licencji 4 Inclusive, a zwróci się o nie po okresie trwania licencji 4 Inclusive;
 10. personalizacja programu: obejmuje dostosowanie m. in. wydruków programu zgodnie z życzeniem Klienta, wykonanie szablonów księgowania (tworzenie szablonów od podstaw, analiza oraz modyfikacje szablonów), indywidualizację wyglądu programu, modyfikację wzorców dokumentów;
 11. instalacja programu w wersji pojedynczej i sieciowej: pomoc w przypadku wątpliwości podczas instalacji jest oczywiście bezpłatna, jednak sama usługa instalacji bazy danych na serwerze lub konfigurowanie dostępów dla komputerów klienckich wiąże się z odpłatnością.
 12. proces odzyskiwanie hasła: ze względu na fakt, iż jest to program lokalny, nie istnieje inna możliwość odzyskiwania hasła niż przez serwis informatyczny. Odbywa się to także w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych, aby żadna nieuprawniona osoba nie uzyskała do nich dostępu.
 1. Wysyłka aktualnej wersji pocztą lub wydanie jej w biurze Varico: 20 zł netto przy płatności gotówką lub w formie przedpłaty.
 2. Wysyłka wersji archiwalnej do dwóch lat wstecz lub wydanie jej w biurze Varico: 50 zł netto przy płatności gotówką lub w formie przedpłaty.
 3. Wersje starsze niż dwa lata wstecz – opłata jest zależna od rodzaju programu oraz okresu czasu i jest ustalana indywidualnie.
 4. Jeśli przesyłka ma być dostarczona za pobraniem pocztowym do powyższych opłat doliczamy 20 zł netto.