Najnowsze odsłony KPiR, KsH i RP zawierają szereg usprawnień oraz poprawek; większość z nich dotyczy KPiR oraz KsH. Umożliwiliśmy import JPK VAT(3) z zerową ewidencją zakupu lub sprzedaży, poprawiliśmy działanie eksportu plików JPK_VAT dla przypadków związanych z eksportem usług, a także usprawniliśmy mechanizm obsługi podpisu e-deklaracji kwotą przychodu z poprzedniego roku.

Po więcej informacji odsyłamy do linku dostępnego przez kliknięcie tutaj.