Co zrobić aby składka zdrowotna dla ryczałtowca była wyświetlana na obliczeniu podatku dochodowego

Aby składka zdrowotna dla ryczałtowca była wyświetlana na obliczeniu podatku dochodowego muszą być spełnione 2 warunki:

 

a) należy obliczyć składki dla właściciela. Aby tego dokonać należy wejśc w opcję "Właściciele"

 

 wlasciciele

 

Pojawia się nowe okno "Właściciele i pełnomocnicy firm" Wybieramy odpowiednią osobe i klikamy opcję "Dochody"

  dochody

 

Pojawia się okno "Dochody – za rok 2013". Następnie zaznaczamy miesiąc dla którego chcemy obliczyć składki i klikamy ZUS->Składki

 zus-skladki

 

Pojawia się okno "Składki dla właściciela za miesiac: 02.2013"

  skladki dla wlasciciela

 

Klawisz "Przelicz" powoduje obliczenie wszystkich składników. Po kliknięciu na klawisz "OK" wracamy do okna "Dochody - za rok 2013", w którym mamy obliczoną składkę zdrowotną.

 

dochody 2

 

b) należy obliczyć Odliczenia dla właściciela. Aby tego dokonać należy wejśc w opcję

Odliczenia->Ryczałt w oknie "Dochody – rok 2013"

 

odliczenia-ryczalt

 

Pojawia sie nowe okno "Odliczenia od zryczałtowanego podatku dochodowego - 02.2013"

  odliczenia

 

W tym oknie równiez mamy możliwość wejścia do Składek ZUS. Klawisz "OK" zatwierdza okno.

 

Po wykonaniu czynności opisanych powyżej możemy obliczyć podatek dochodowy. Aby tego dokonać wchodzimy w:

Ksiegi [F2]->zaznaczamy miesiąć->Deklaracje->Obliczenie podatku miesięcznie

  obliczenie podatku

 

Pojawia sie nowe okno "Oblicznaie podatku - układy", w którym możemy zdefiniować wygląd zestawienia poprzez klawisz "Kolumny".

  uklady

 

Po kliknięciu opcji "Zatwierdź" ukazuje się okno "Obliczenie zryczaltowanego podatku dochodowego – 2013", na którym jest uwzględniona składka zdrowotna.

 

obliczony podatek