Od 1.01.2013 r. wymagane jest umieszczanie na fakturach informacji o podstawie zwolnienia sprzedawcy z podatku VAT.
Aby podać podstawę zwolnienia sprzedawcy należy wybrać:
FIRMY → WYBÓR FIRMY/MAGAZYNU

ZWOL1

wybieramy firmę/magazyn → MODYFIKUJ → RODZAJ NASZEJ FIRMY

ZWOL2

Po ODZNACZENIU opcji PŁATNIK VAT pojawia się dodatkowe pole PODSTAWA ZWOLNIENIA, gdzie należy podać tekst zwolnienia (max. 100 znaków)

ZWOL3

Od 1.01.2013 r. wymagane jest również umieszczanie na fakturach informacji o podstawie zwolnienia towaru/usługi z podatku VAT.
Aby zdefiniować stawki podatkowe i podstawy zwolnienia należy wejść:
PARAMETRY → STAWKI PODATKOWE I CELNE

ZWOL3a

Następnie wybrać DODAJ. Pojawia się okno dodawania stawki podatkowej. Zaznaczamy tu ZWOLNIONY Z PODATKU VAT dodajemy Opis, Indeks, Stawkę a także wpisujemy PODSTAWĘ ZWOLNIENIA.

ZWOL3b

Gdy chcemy dodać towar zwolniony z podatku VAT wybieramy
TOWARY → KATALOG, następnie klikamy DODAJ

ZWOL4

Pojawia się okno DODAWANIA TOWARU. Podajemy nazwę, jednostkę miary a następnie w polu Stawki VAT klikamy dwukrotnie na PODATEK i wybieramy odpowiednią stawkę/zwolnienie.

ZWOL5

ZWOL6

Na wystawianych fakturach pojawi się wpisana podstawa zwolnienia z podatku VAT zarówno dla towarów/usług jak i dla firmy.

Link do tego artykułu