Co oferujemy w ramach usługi?

  • definiowanie bilansu po stronie KsH,
  • definiowanie rachunku zysków i strat po stronie KsH,
  • konsultacje i pomoc przy wysyłce JPK_SF za pomocą elektronicznych narzędzi np. VPF,
  • w wersji dla Biur Rachunkowych szkolimy pracowników, tak by sami mogli tworzyć schematy.

Szkolenia

W związku ze zmianami, które które od 1 października 2018 r. zostały dodane do art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395)] zmieniła się forma sporządzania sprawozdań finansowych.

Jednostki będą zobowiązane, aby korzystając ze struktury pliku JPK wysyłać sprawozdania finansowe (JPK_SF) najpierw do KRS, zgodnie z obecnymi terminami ich sporządzenia. Jednocześnie dzięki korzystaniu z elektronicznej formy wysyłki, podatnicy zostaną zwolnieni z obowiązku dodatkowego raportowania przed organem skarbowym – fiskus otrzyma plik JPK z KRS. Dzięki takiej formie sprawozdawczości fiskus zawsze sprawnie otrzyma informacje o sprawozdawczości finansowej jednostek.

Wychodząc naprzeciw potrzebom oferujemy usługę szkolenia oraz przygotowaniu wraz z klientem prawidłowego RZiS oraz definicji bilansu. Dzięki naszej pomocy prawidłowo i bez stresu przygotujesz JPK_SF! O JPK_SF dowiesz się więcej tutaj.

.

Co uległo zmianie?

  • Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
  • Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Cennik:

Regulamin usługi