Zbliża się ostateczny termin wysłania e-Sprawozdania finansowego.
Za niezłożenie, błędy lub zniekształcenia grożą surowe kary.
 

 

Na co więc zwrócić uwagę przy sporządzaniu e-Sprawozdań Finansowych?
1. SPRAWDŹ WSZYSTKIE ELEMENTY SPRAWOZDANIA
Zbierz niezbędne dane, które są potrzebne do prawidłowego sporządzenie e-Sprawozdania Finansowego. Główne elementy, których nie może zabraknąć to:

Bilans
Rachunek Zysków i Strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Zestawienie zmian w kapitale […]