RP 18.06.B (30.10.2018)
Co Jan zrobił w nowym RP:

 • Dodałem przełącznik opcjonalny dla dwóch wersji zestawienia ZUS Z-3.
 • Dodałem regulamin pomocy zdalnej wraz z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 • Uzupełniłem wydruk listy wypłat dotyczących umów cywilno – prawnych o wypłaty zasiłków chorobowych.
Pobierz aktualizację
Obecnie trwają intensywne prace nad rozwojem programów Varico mające m.in. dostosować je do standardu Jednolitego Pliku Kontrolnego w najszybszym możliwym terminie. Jeżeli chcesz mieć wpływ na ostateczny wygląd i sposób działania funkcji generowania plików Jednolitego Pliku Kontrolnego w naszych programach, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Biznesowymi.
Więcej informacji

Pamiętaj, aby posiadać aktualną Licencję 4 Inclusive, bo dzięki niej zyskujesz

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Atrakcyjne rabaty w kolejnych latach (do 70%)

Atrakcyjne rabaty w kolejnych latach (do 70%)

Dostęp do bazy wiedzy i filmów instruktażowych

Dostęp do bazy wiedzy i filmów instruktażowych

Wieczyste prawo do korzystania z programu

Wieczyste prawo do korzystania z programu

Zmiany w poprzednich wersjach programu.

Nabywając jakikolwiek program Varico® korzystasz z szeregu przywilejów, jakimi są: wsparcie techniczne, dostęp do wszystkich aktualizacji naszego oprogramowania, atrakcyjne rabaty cenowe przy zakupie kolejnych programów lub usług oraz przedłużeń licencji.

Programiści Varico® cały czas planują rozwój naszego oprogramowania, uzupełniając go o nowe opcje oraz dostosowując do zmieniających się warunków prawnych. Wykupując roczną licencję 4 Inclusive masz stały dostęp do najnowszych wersji programu.

Poniżej przedstawiamy zmiany wprowadzone w poprzednich wersjach programu Rozliczenie Płac RP:

Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Dodałem nowe formularze deklaracji PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-4R(6) i PIT-8AR(6), które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.(Wersje 16.01.A wydane są bez możliwości wysyłki e-Deklaracji. Wysyłka e-Deklaracji będzie możliwa w aktualizacji 16.01.B).
 • Wprowadziłem usprawnienia do umów cywilno-prawnych zgodnie z obowiązującymi zmianami prawnymi w zakresie ich oskładkowania. W związku z tym na dialogu dot. sporządzania rachunków z tytułu umów cywilno-prawnych pojawiła się nowa opcja: podlega ZUS do minimum.
 • Dostosowałem wymiar urlopu rodzicielskiego oraz usunąłem dodatkowy urlop macierzyński w związku z obowiązującymi zmianami prawnymi w zakresie urlopów macierzyńskich.
 • Dodałem możliwość rozliczania nieobecności właścicieli firm. Mechanizm uwzględnia nieobecności chorobowe przy ustalaniu podstawy do wyliczania ubezpieczeń społecznych właścicieli, a dane tych nieobecności są możliwe do wyeksportowania do programu Płatnik. Dodano również możliwość wystawiania zaświadczenia ZUS-3b (zrzut ekranu).
 • Dodałem możliwość rozliczania nieobecności dla pracowników zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych. Nowa funkcjonalność pozwala nie tylko na wprowadzanie takich nieobecności, ale również wyliczanie kwot zasiłków, drukowanie zaświadczeń ZUS Z-3a oraz eskport danych do programu Płatnik (Jest to pierwsza wersja użytkowa tego modułu w związku z tym prosimy o przesyłanie wszelkich uwag do naszego Centrum Klienta Biznesowego) (zrzut ekranu).
 • Dostosowałem mechanizm przepisywania danych z poprzedniego roku uwzględniając zmiany dokonane w 2015 roku.
 • Dostosowałem eksport danych do Płatnika od wersji 10 (KEDU4) zostawiając równocześnie możliwość wyeksportowania w formacie KEDU 3 zgodnym z Płatnikiem w wersji 8.
 • Dodałem możliwość wydruku formularzy w wersji czarno-białej (zrzut ekranu).

Dodatkowo:

 • Poprawiłem mechanizm pobierania danych z GUS.
 • Poprawiłem obsługę druku przelewu ZUS w zakresie numeru deklaracji DRA.
 • Poprawiłem bibliotekę do podpisu elektronicznego w zakresie stabilności.

Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Wprowadziłem 3 nowe stawki odsetek od zobowiązań gospodarczych.
 • Umożliwiłem dostęp do listy kontrahentów – od dziś będzie to jeszcze łatwiejsze, wystarczy, że klikniesz w odpowiednią ikonę w programie lub poprzez menu Funkcje > Kontrahenci.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Wprowadziłem nowe wzory druków ZUS Z-3, Z-3a oraz Z-3b.
 • Udoskonaliłem mechanizm rozliczania zasiłków chorobowych dla wszystkich przypadków zmiany formy zatrudnienia.
 • Udoskonaliłem mechanizm eksportu danych do programu Płatnik.

Dodatkowo:

 • Uaktualniłem zestaw parametrów wyliczania wynagrodzeń.
 • Przywróciłem poprawne skalowanie wydruków deklaracji.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Uzupełniłem kalendarz na rok 2017.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Wykonałem nowy mechanizm generowania zaświadczeń ZUS Z-3, poprawiając algorytm zbierania danych do tego zaświadczenia i dostosowując go do formy preferowanej przez ZUS.
 • Dodałem możliwość pobierania danych z GUS z ograniczonym wyświetleniem obrazka weryfikacyjnego (captcha).
 • Dodałem do instalatora nową wersję VPF.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Zmodyfikowałem sposób klasyfikowania „innych składników” do wynagrodzeń zamieszczonych na zestawieniu ZUS-Z3.
 • Uaktualniłem parametry ZUS oraz poprawiłem oznaczenia rodzaju płatności na drukach przelewu do ZUS.
 • Umożliwiłem używanie szablonu użytkownika (bez konieczności przekopiowywania do folderu def) m.in. dla zestawienia składników wynagrodzeń.
 • Wprowadziłem opcję eksportu danych do Płatnika bez wprowadzania nazwy skróconej,
 • Poprawiłem błąd związany z nieodświeżaniem informacji o sporządzeniu deklaracji ZUS DRA.
 • Usprawniłem obsługę w dialogu Właściciele dodając domyślne sortowanie po nazwisku.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • W punkcie 11 zaświadczenia ZUS-Z3 zmieniłem sposób prezentowania wynagrodzeń zasadniczych, które nie posiadają atrybutu proporcjonalności.
 • Poprawiłem błąd związany z generowaniem plików XML do programu Płatnik
 • Dodałem nazwę urzędu skarbowego na wydruku UPL-1(5)
 • Poprawiłem błąd występujący przy generowaniu DRA (gdy nazwa pliku zawierała niedozwolone znaki)
 • Dodałem komunikat informujący użytkownika o problemie dostępu do pliku wydruku dla e-Deklaracji
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Wersja 17.01 umożliwia poprawne zamknięcie roku podatkowego 2016 oraz otwarcie nowego roku 2017.
 • Dodałem funkcję automatycznego uruchamiania programu po wczytaniu archiwum, zainstalowaniu programu oraz przepisywaniu danych.
 • Dodałem możliwość wystawiania deklaracji IFT-1 i IFT-1R. Deklaracje IFT-1R można wystawiać seryjnie dla wszystkich pracowników zagranicznych. Wszystkie potrzebne dane wyeksportujesz do programu Varico Przyjazne Formularze.
 • Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2017 r.
 • W punkcie 11 zaświadczenia ZUS-Z3 zmieniłem sposób prezentowania wynagrodzeń zasadniczych, które nie posiadają atrybutu proporcjonalności.
 • Poprawiłem błąd związany z generowaniem plików XML do programu Płatnik.
 • Dodałem nazwę urzędu skarbowego na wydruku UPL-1(5).
 • Poprawiłem błąd występujący przy generowaniu DRA (gdy nazwa pliku zawierała niedozwolone znaki).
 • Dodałem komunikat informujący użytkownika o problemie dostępu do pliku wydruku dla e-Deklaracji.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Zaktualizowałem wzór formularza PIT-2 obowiązujący od 12.01.2017 r.
 • Zaktualizowałem kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na rok 2017.
 • Zaktualizowałem najniższą podstawę wymiaru składek dla właścicieli na rok 2017 oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – obniżone.
 • Dołączyłem do instalatora program Varico Przyjazne Formularze w wersji 4.6.7.
 • Zapobiegłem pojawianiu się skrótu “ul.” w adresach, gdzie nie występuje nazwa ulicy.
W ramach licencji 4 Inclusive, którą posiadasz na program Varico udostępniamy najnowszą aktualizację programu Rozliczenie Płac RP.

Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Zapewniłem obsługę druku UPL-1(6).
 • Dodałem obsługę najnowszych certyfikatów kwalifikowanych.
 • Dodałem najnowszą wersję programu Varico Przyjazne Formularze.
 • Dodałem nowy certyfikat dla EuroCert sp. z o.o.
 • Dodałem komunikat o nieprzeczytanych wiadomościach w panelu iGadamy.
 • Usprawniłem mechanizm przepisywania danych o wykorzystaniu urlopów z poprzedniego roku.
 • Uzupełniłem dialog ustalania wymiaru urlopu o informacje wyjaśniające sposób prezentacji danych.
 • Usunąłem błąd występujący przy próbie odczytania zachowanych zaświadczeń Z-3.
 • Usprawniłem mechanizm przepisywania danych o wykorzystaniu urlopów z poprzedniego roku.
 • Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2016.
 • Zaktualizowałem wysokość wynagrodzenia uczniów od 01.03.2017.
 • Zaktualizowałem wskaźnik podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w 2. kwartale 2017.
 • Poprawiłem ekran wyświetlający podsumowanie procesu instalacji.
 • Umożliwiłem wyboru opcji kopiowania plików na dysk sieciowy w instalatorze naszych programów.
 • Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017.
 • Zaktualizowałem wysokość wynagrodzenia uczniów od 01.09.2017.
 • Poprawiłem działanie mechanizmu obliczania średniego wynagrodzenia do wyliczenia urlopu dla przypadków z godzinami nadliczbowymi.
 • Poprawiłem błąd pojawiający się w niektórych przypadkach w trakcie wyświetlania raportów w Rejestrze Czasu Pracy.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Dodałem możliwość sprawdzenia statusu VAT podatnika.
 • Do dialogu księgowania faktur dodałem możliwość obsługi PrzyjaznychFaktur przy pomocy kamery internetowej oraz opcji przeciągnij i upuść plik PDF.
 • Uaktualniłem wskaźnik waloryzacji za IV kwartał 2017.
 • Przyspieszyłem działanie funkcji księgowania w przypadku bardzo dużej ilości dokumentów.
 • Poprawiłem obsługę nieobecności dla właścicieli firm.
 • Poprawiłem mechanizm naliczania kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu wynagrodzeń pracowników.
 • Poprawiłem wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
 • Zaktualizowałem dane adresowe US w Czarnkowie.
 • Umożliwiłem wykonanie korekty VAT-UEK, w przypadku gdy dla kontrahenta o podanym identyfikatorze istniały już inne zapisy.
 • Wersja przeznaczona jest do aktualizacji roku 2017 oraz umożliwia otwarcie roku 2018.
 • Dodałem kalendarz na rok 2018.
 • Zapewniłem wsparcie dla Indywidualnego Rachunku Składkowego ZUS.
 • Uzupełniłem parametry podatkowe i zusowskie na rok 2018.
 • Stworzyłem mechanizm powiadamiania użytkowników o problemach z dostępem do bramek Ministerstwa Finansów.
 • Poprawiłem błędne przypisywanie pracowników do grup pracowniczych i kalendarzy.
 • Poprawiłem generowanie ewidencji czasu pracy dla przypadków z wieloma umowami w okresie prezentowanym.
 • Przyspieszyłem przygotowanie do wydruków list, ksiąg, ewidencji i zestawień.
 • Wyłączyłem druk PIT-40 za rok 2017.
 • Poprawiłem jakość grafik w instalatorach.
 • Zapewniłem możliwość uzupełnienia i zapamiętywania Indywidualnego konta składkowego ZUS dla właścicieli.
 • Zmodyfikowałem sposób wyliczania i prezentacji wymiaru urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem urlopów pozostałych do wykorzystania – szczególnie dla przypadków zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego.
 • Dodałem aktualny druk dla przelewów ZUS.
 • Dodałem nową wersję formularza PIT-2 na rok 2018.
 • Zaktualizowałem formularz NIP-8 do wersji 2.
 • Zaktualizowałem formularz NIP-7 do wersji 4.
 • Zaktualizowałem formularz ZAP-3 do wersji 4 na rok 2018.
 • Zaktualizowałem formularz NIP-2 do wersji 11 na rok 2018.
 • Zaktualizowałem formularz PIT-11 w wersji 23 do postaci obowiązującej w roku 2018.
 • Poprawiłem sposób wyliczania kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia
  rodzicielskiego.
 • Poprawiłem działanie Rejestru Czasu Pracy dla przypadku pokrywających się okresów nieobecności
 • Poprawiłem mechanizm przy dodawaniu nowego pracownika – sugeruję domyślne dodanie umowy o pracę
 • Poprawiliśmy błędnie naliczane wynagrodzenie z zasiłkiem macierzyńskim
Poprawiłem działanie mechanizmu wyliczającego urlopy wykorzystane.
Co Jan zrobił w nowym RP:

Poprawiłem mechanizm prezentujący w zestawieniu Z-3 wyliczenie podstawy zasiłków innych niż zasiłek chorobowy.
Uaktualniłem bazę referencyjnych stawek ubezpieczenia wypadkowego od 1 kwietnia 2018.
Poprawiłem algorytm wyliczania wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego w Rejestrze Czasu Pracy.
Dodałem brakujący wydruk PIT-2.

Co Jan zrobił w nowym RP:

Umożliwiłem wysyłkę danych serwisowych do firmy Varico zgodną z wytycznymi RODO.
Przygotowałem program RODO, który udostępnia szereg funkcji wymaganych w związku z wdrożeniem przepisów RODO.
Wprowadziłem możliwość precyzowania polityki bezpieczeństwa w zakresie nadawania haseł przez użytkowników.
Wprowadziłem Ulgę Na Start dla właścicieli.
Zmodyfikowałem wygląd listy właścicieli i pełnomocników.
Wprowadziłem nowy formularz ZUS Z-3, obowiązujący od 01.01.2018 r.

Co Jan zrobił w nowym RP:

Poprawiłem działanie mechanizmu dostarczającego statystyki do Rejestru Czasu Pracy. Teraz jesteśmy bardziej odporni na błędy w bazie danych.
Zadbałem o poprawną obsługę importu danych kartotekowych obcokrajowców z Płatnika.
Zmieniłem domyślny filtr przy imporcie pracowników z Płatnika.

Co Jan zrobił w nowym RP:

Umożliwiłem składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (najpowszechniejszy rodzaj podpisów zaawansowanych) za pomocą nowego  algorytmu SHA-2.
Poprawiłem filtrowanie e-deklaracji dla programu RP.
Poprawiłem błąd ujawniający się przy uruchamianiu wyboru firmy dla programów z licencją na pojedynczą firmę.

Co Jan zrobił w nowym RP:
Poprawiłem filtrowanie e-deklaracji, dzięki temu przyspieszyłem Twoją pracę
Poprawiłem eksport przelewów w formacie Elixir
Poprawiłem wyświetlanie ciągów znaków w nazwie skróconej na liście firm
Poprawiłem eksport przelewów wynagrodzeń do pliku w formacie Elixir
Poprawiłem sposób wyliczania podstawy do zasiłku chorobowego w sytuacji gdy pracownik rozpoczął pracę w trakcie miesiąca kalendarzowego