RP 19.06.B (05.06.2019)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 • Poprawiłem mechanizm wpisywania ustawień domyślnych dotyczących godziny rozpoczęcia pracy i początku pory nocnej.
Pobierz aktualizację
Obecnie trwają intensywne prace nad rozwojem programów Varico mające m.in. dostosować je do standardu Jednolitego Pliku Kontrolnego w najszybszym możliwym terminie. Jeżeli chcesz mieć wpływ na ostateczny wygląd i sposób działania funkcji generowania plików Jednolitego Pliku Kontrolnego w naszych programach, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Biznesowymi.
Więcej informacji

Pamiętaj, aby posiadać aktualną Licencję 4 Inclusive, bo dzięki niej zyskujesz

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Atrakcyjne rabaty w kolejnych latach (do 70%)

Atrakcyjne rabaty w kolejnych latach (do 70%)

Dostęp do bazy wiedzy i filmów instruktażowych

Dostęp do bazy wiedzy i filmów instruktażowych

Wieczyste prawo do korzystania z programu

Wieczyste prawo do korzystania z programu

Zmiany w poprzednich wersjach programu.

Nabywając jakikolwiek program Varico® korzystasz z szeregu przywilejów, jakimi są: wsparcie techniczne, dostęp do wszystkich aktualizacji naszego oprogramowania, atrakcyjne rabaty cenowe przy zakupie kolejnych programów lub usług oraz przedłużeń licencji.

Programiści Varico® cały czas planują rozwój naszego oprogramowania, uzupełniając go o nowe opcje oraz dostosowując do zmieniających się warunków prawnych. Wykupując roczną licencję 4 Inclusive masz stały dostęp do najnowszych wersji programu.

Poniżej przedstawiamy zmiany wprowadzone w poprzednich wersjach programu Rozliczenie Płac RP:

Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Dodałem nowe formularze deklaracji PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-4R(6) i PIT-8AR(6), które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.(Wersje 16.01.A wydane są bez możliwości wysyłki e-Deklaracji. Wysyłka e-Deklaracji będzie możliwa w aktualizacji 16.01.B).
 • Wprowadziłem usprawnienia do umów cywilno-prawnych zgodnie z obowiązującymi zmianami prawnymi w zakresie ich oskładkowania. W związku z tym na dialogu dot. sporządzania rachunków z tytułu umów cywilno-prawnych pojawiła się nowa opcja: podlega ZUS do minimum.
 • Dostosowałem wymiar urlopu rodzicielskiego oraz usunąłem dodatkowy urlop macierzyński w związku z obowiązującymi zmianami prawnymi w zakresie urlopów macierzyńskich.
 • Dodałem możliwość rozliczania nieobecności właścicieli firm. Mechanizm uwzględnia nieobecności chorobowe przy ustalaniu podstawy do wyliczania ubezpieczeń społecznych właścicieli, a dane tych nieobecności są możliwe do wyeksportowania do programu Płatnik. Dodano również możliwość wystawiania zaświadczenia ZUS-3b (zrzut ekranu).
 • Dodałem możliwość rozliczania nieobecności dla pracowników zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych. Nowa funkcjonalność pozwala nie tylko na wprowadzanie takich nieobecności, ale również wyliczanie kwot zasiłków, drukowanie zaświadczeń ZUS Z-3a oraz eskport danych do programu Płatnik (Jest to pierwsza wersja użytkowa tego modułu w związku z tym prosimy o przesyłanie wszelkich uwag do naszego Centrum Klienta Biznesowego) (zrzut ekranu).
 • Dostosowałem mechanizm przepisywania danych z poprzedniego roku uwzględniając zmiany dokonane w 2015 roku.
 • Dostosowałem eksport danych do Płatnika od wersji 10 (KEDU4) zostawiając równocześnie możliwość wyeksportowania w formacie KEDU 3 zgodnym z Płatnikiem w wersji 8.
 • Dodałem możliwość wydruku formularzy w wersji czarno-białej (zrzut ekranu).

Dodatkowo:

 • Poprawiłem mechanizm pobierania danych z GUS.
 • Poprawiłem obsługę druku przelewu ZUS w zakresie numeru deklaracji DRA.
 • Poprawiłem bibliotekę do podpisu elektronicznego w zakresie stabilności.

Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Wprowadziłem 3 nowe stawki odsetek od zobowiązań gospodarczych.
 • Umożliwiłem dostęp do listy kontrahentów – od dziś będzie to jeszcze łatwiejsze, wystarczy, że klikniesz w odpowiednią ikonę w programie lub poprzez menu Funkcje > Kontrahenci.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Wprowadziłem nowe wzory druków ZUS Z-3, Z-3a oraz Z-3b.
 • Udoskonaliłem mechanizm rozliczania zasiłków chorobowych dla wszystkich przypadków zmiany formy zatrudnienia.
 • Udoskonaliłem mechanizm eksportu danych do programu Płatnik.

Dodatkowo:

 • Uaktualniłem zestaw parametrów wyliczania wynagrodzeń.
 • Przywróciłem poprawne skalowanie wydruków deklaracji.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Uzupełniłem kalendarz na rok 2017.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Wykonałem nowy mechanizm generowania zaświadczeń ZUS Z-3, poprawiając algorytm zbierania danych do tego zaświadczenia i dostosowując go do formy preferowanej przez ZUS.
 • Dodałem możliwość pobierania danych z GUS z ograniczonym wyświetleniem obrazka weryfikacyjnego (captcha).
 • Dodałem do instalatora nową wersję VPF.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Zmodyfikowałem sposób klasyfikowania „innych składników” do wynagrodzeń zamieszczonych na zestawieniu ZUS-Z3.
 • Uaktualniłem parametry ZUS oraz poprawiłem oznaczenia rodzaju płatności na drukach przelewu do ZUS.
 • Umożliwiłem używanie szablonu użytkownika (bez konieczności przekopiowywania do folderu def) m.in. dla zestawienia składników wynagrodzeń.
 • Wprowadziłem opcję eksportu danych do Płatnika bez wprowadzania nazwy skróconej,
 • Poprawiłem błąd związany z nieodświeżaniem informacji o sporządzeniu deklaracji ZUS DRA.
 • Usprawniłem obsługę w dialogu Właściciele dodając domyślne sortowanie po nazwisku.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • W punkcie 11 zaświadczenia ZUS-Z3 zmieniłem sposób prezentowania wynagrodzeń zasadniczych, które nie posiadają atrybutu proporcjonalności.
 • Poprawiłem błąd związany z generowaniem plików XML do programu Płatnik
 • Dodałem nazwę urzędu skarbowego na wydruku UPL-1(5)
 • Poprawiłem błąd występujący przy generowaniu DRA (gdy nazwa pliku zawierała niedozwolone znaki)
 • Dodałem komunikat informujący użytkownika o problemie dostępu do pliku wydruku dla e-Deklaracji
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Wersja 17.01 umożliwia poprawne zamknięcie roku podatkowego 2016 oraz otwarcie nowego roku 2017.
 • Dodałem funkcję automatycznego uruchamiania programu po wczytaniu archiwum, zainstalowaniu programu oraz przepisywaniu danych.
 • Dodałem możliwość wystawiania deklaracji IFT-1 i IFT-1R. Deklaracje IFT-1R można wystawiać seryjnie dla wszystkich pracowników zagranicznych. Wszystkie potrzebne dane wyeksportujesz do programu Varico Przyjazne Formularze.
 • Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2017 r.
 • W punkcie 11 zaświadczenia ZUS-Z3 zmieniłem sposób prezentowania wynagrodzeń zasadniczych, które nie posiadają atrybutu proporcjonalności.
 • Poprawiłem błąd związany z generowaniem plików XML do programu Płatnik.
 • Dodałem nazwę urzędu skarbowego na wydruku UPL-1(5).
 • Poprawiłem błąd występujący przy generowaniu DRA (gdy nazwa pliku zawierała niedozwolone znaki).
 • Dodałem komunikat informujący użytkownika o problemie dostępu do pliku wydruku dla e-Deklaracji.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Zaktualizowałem wzór formularza PIT-2 obowiązujący od 12.01.2017 r.
 • Zaktualizowałem kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na rok 2017.
 • Zaktualizowałem najniższą podstawę wymiaru składek dla właścicieli na rok 2017 oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – obniżone.
 • Dołączyłem do instalatora program Varico Przyjazne Formularze w wersji 4.6.7.
 • Zapobiegłem pojawianiu się skrótu “ul.” w adresach, gdzie nie występuje nazwa ulicy.
W ramach licencji 4 Inclusive, którą posiadasz na program Varico udostępniamy najnowszą aktualizację programu Rozliczenie Płac RP.

Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Zapewniłem obsługę druku UPL-1(6).
 • Dodałem obsługę najnowszych certyfikatów kwalifikowanych.
 • Dodałem najnowszą wersję programu Varico Przyjazne Formularze.
 • Dodałem nowy certyfikat dla EuroCert sp. z o.o.
 • Dodałem komunikat o nieprzeczytanych wiadomościach w panelu iGadamy.
 • Usprawniłem mechanizm przepisywania danych o wykorzystaniu urlopów z poprzedniego roku.
 • Uzupełniłem dialog ustalania wymiaru urlopu o informacje wyjaśniające sposób prezentacji danych.
 • Usunąłem błąd występujący przy próbie odczytania zachowanych zaświadczeń Z-3.
 • Usprawniłem mechanizm przepisywania danych o wykorzystaniu urlopów z poprzedniego roku.
 • Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2016.
 • Zaktualizowałem wysokość wynagrodzenia uczniów od 01.03.2017.
 • Zaktualizowałem wskaźnik podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w 2. kwartale 2017.
 • Poprawiłem ekran wyświetlający podsumowanie procesu instalacji.
 • Umożliwiłem wyboru opcji kopiowania plików na dysk sieciowy w instalatorze naszych programów.
 • Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017.
 • Zaktualizowałem wysokość wynagrodzenia uczniów od 01.09.2017.
 • Poprawiłem działanie mechanizmu obliczania średniego wynagrodzenia do wyliczenia urlopu dla przypadków z godzinami nadliczbowymi.
 • Poprawiłem błąd pojawiający się w niektórych przypadkach w trakcie wyświetlania raportów w Rejestrze Czasu Pracy.
Co Jan zrobił w nowym RP?

 • Dodałem możliwość sprawdzenia statusu VAT podatnika.
 • Do dialogu księgowania faktur dodałem możliwość obsługi PrzyjaznychFaktur przy pomocy kamery internetowej oraz opcji przeciągnij i upuść plik PDF.
 • Uaktualniłem wskaźnik waloryzacji za IV kwartał 2017.
 • Przyspieszyłem działanie funkcji księgowania w przypadku bardzo dużej ilości dokumentów.
 • Poprawiłem obsługę nieobecności dla właścicieli firm.
 • Poprawiłem mechanizm naliczania kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu wynagrodzeń pracowników.
 • Poprawiłem wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
 • Zaktualizowałem dane adresowe US w Czarnkowie.
 • Umożliwiłem wykonanie korekty VAT-UEK, w przypadku gdy dla kontrahenta o podanym identyfikatorze istniały już inne zapisy.
 • Wersja przeznaczona jest do aktualizacji roku 2017 oraz umożliwia otwarcie roku 2018.
 • Dodałem kalendarz na rok 2018.
 • Zapewniłem wsparcie dla Indywidualnego Rachunku Składkowego ZUS.
 • Uzupełniłem parametry podatkowe i zusowskie na rok 2018.
 • Stworzyłem mechanizm powiadamiania użytkowników o problemach z dostępem do bramek Ministerstwa Finansów.
 • Poprawiłem błędne przypisywanie pracowników do grup pracowniczych i kalendarzy.
 • Poprawiłem generowanie ewidencji czasu pracy dla przypadków z wieloma umowami w okresie prezentowanym.
 • Przyspieszyłem przygotowanie do wydruków list, ksiąg, ewidencji i zestawień.
 • Wyłączyłem druk PIT-40 za rok 2017.
 • Poprawiłem jakość grafik w instalatorach.
 • Zapewniłem możliwość uzupełnienia i zapamiętywania Indywidualnego konta składkowego ZUS dla właścicieli.
 • Zmodyfikowałem sposób wyliczania i prezentacji wymiaru urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem urlopów pozostałych do wykorzystania – szczególnie dla przypadków zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego.
 • Dodałem aktualny druk dla przelewów ZUS.
 • Dodałem nową wersję formularza PIT-2 na rok 2018.
 • Zaktualizowałem formularz NIP-8 do wersji 2.
 • Zaktualizowałem formularz NIP-7 do wersji 4.
 • Zaktualizowałem formularz ZAP-3 do wersji 4 na rok 2018.
 • Zaktualizowałem formularz NIP-2 do wersji 11 na rok 2018.
 • Zaktualizowałem formularz PIT-11 w wersji 23 do postaci obowiązującej w roku 2018.
 • Poprawiłem sposób wyliczania kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia
  rodzicielskiego.
 • Poprawiłem działanie Rejestru Czasu Pracy dla przypadku pokrywających się okresów nieobecności
 • Poprawiłem mechanizm przy dodawaniu nowego pracownika – sugeruję domyślne dodanie umowy o pracę
 • Poprawiliśmy błędnie naliczane wynagrodzenie z zasiłkiem macierzyńskim
Poprawiłem działanie mechanizmu wyliczającego urlopy wykorzystane.
Co Jan zrobił w nowym RP:

Poprawiłem mechanizm prezentujący w zestawieniu Z-3 wyliczenie podstawy zasiłków innych niż zasiłek chorobowy.
Uaktualniłem bazę referencyjnych stawek ubezpieczenia wypadkowego od 1 kwietnia 2018.
Poprawiłem algorytm wyliczania wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego w Rejestrze Czasu Pracy.
Dodałem brakujący wydruk PIT-2.

Co Jan zrobił w nowym RP:

Umożliwiłem wysyłkę danych serwisowych do firmy Varico zgodną z wytycznymi RODO.
Przygotowałem program RODO, który udostępnia szereg funkcji wymaganych w związku z wdrożeniem przepisów RODO.
Wprowadziłem możliwość precyzowania polityki bezpieczeństwa w zakresie nadawania haseł przez użytkowników.
Wprowadziłem Ulgę Na Start dla właścicieli.
Zmodyfikowałem wygląd listy właścicieli i pełnomocników.
Wprowadziłem nowy formularz ZUS Z-3, obowiązujący od 01.01.2018 r.

Co Jan zrobił w nowym RP:

Poprawiłem działanie mechanizmu dostarczającego statystyki do Rejestru Czasu Pracy. Teraz jesteśmy bardziej odporni na błędy w bazie danych.
Zadbałem o poprawną obsługę importu danych kartotekowych obcokrajowców z Płatnika.
Zmieniłem domyślny filtr przy imporcie pracowników z Płatnika.

Co Jan zrobił w nowym RP:

Umożliwiłem składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (najpowszechniejszy rodzaj podpisów zaawansowanych) za pomocą nowego  algorytmu SHA-2.
Poprawiłem filtrowanie e-deklaracji dla programu RP.
Poprawiłem błąd ujawniający się przy uruchamianiu wyboru firmy dla programów z licencją na pojedynczą firmę.

Co Jan zrobił w nowym RP:
Poprawiłem filtrowanie e-deklaracji, dzięki temu przyspieszyłem Twoją pracę
Poprawiłem eksport przelewów w formacie Elixir
Poprawiłem wyświetlanie ciągów znaków w nazwie skróconej na liście firm
Poprawiłem eksport przelewów wynagrodzeń do pliku w formacie Elixir
Poprawiłem sposób wyliczania podstawy do zasiłku chorobowego w sytuacji gdy pracownik rozpoczął pracę w trakcie miesiąca kalendarzowego
Co Jan zrobił w nowym RP:
Dodałem przełącznik opcjonalny dla dwóch wersji zestawienia ZUS Z-3.
Dodałem regulamin pomocy zdalnej wraz z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Uzupełniłem wydruk listy wypłat dotyczących umów cywilno – prawnych o wypłaty zasiłków chorobowych.
Wersja programu 19.01.A umożliwia pracę na roku podatkowym 2018 oraz otwarcie nowego roku 2019
Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami wchodzącymi od 01.01.2019
Rozwinąłem szczegóły dotyczące zapisów licencji 4 Inclusive.
Uaktualniłem mechanizm przepisywania danych z poprzedniego roku rozliczeniowego. Dowiedz się więcej o instalacji i otwarciu nowego roku dla programu RP.
Poprawiłem działanie na składnikach specjalnych wynagrodzenia (dodatki za nadgodziny i pracę w nocy).
Poprawiłem działanie procesu obliczania zasiłków chorobowych dla pracowników świeżo zatrudnionych.
Poprawiłem mechanizm uaktualniający status konta w usłudze Gwarancja Odtworzenia Danych.
Zapewniłem możliwość zbiorczego wystawiania deklaracji PIT-11.
Zapakowałem listę okresów nieobecności, aby mieściła się w polach okresów “Informacji o wypłaconych świadczeniach” druku ZUS Z3
Dodałem nową wersję deklaracji PIT2
Dodałem nową wersję deklaracji PIT-11(24).
Dodałem nową wersję deklaracji PIT-4R(8).
Dodałem nową wersję deklaracji PIT-8AR(7).
Co Jan zrobił w nowym RP:
Umożliwiłem import danych do najnowszej wersji IFT-1/1R.
Wprowadziłem zbiorcze podpisywanie PIT-11 w wersji Pojedynczej.
Udostępniłem możliwość podglądu wygenerowanej wcześniej deklaracji PIT-11.
Wprowadziłem sortowanie pracowników po nazwisku na liście do zbiorczego wystawiania PIT-11.
Co Jan zrobił w nowym RP:
Zapewniłem zgodność z programem Płatnik 10.02.002 w zakresie importu plików XML wygenerowanych w programach KPiR, KsH i RP.
Dostosowałem program do zmienionego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, a także dodałem odpowiednią informację do wzorca świadectwa pracy.
Ograniczyłem liczbę właścicieli uwzględnianych przy wyznaczaniu liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego do właścicieli firm będących osobą fizyczną.
Co Jan zrobił w nowym RP:
Zapewniłem automatyczne wyliczanie podstawy ubezpieczeń społecznych dla “Małego ZUS’u”
Dostarczyłem aktualną listę adresową urzędów skarbowych
Zaktualizowałem Varico Przyjazne Formularze do wersji 5.8.1
Poprawiłem wygląd dialogu tytułu ubezpieczenia
Usunąłem problemy przy uruchamianiu Pomocy Zdalnej Varico
Co Jan zrobił w nowym RP:
Aktualizacja parametrów: przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2018 oraz wynagrodzenie uczniów
WAŻNE! | Zbiorcze wystawianie PIT-11

W związku z nieprawidłowym zaznaczeniem w części D pola 28 wystąpiły błędy w zbiorczym wystawianiu PIT-11. W przypadku pracowników zamieszkujących poza miejscowością zakładu pracy oznaczono znacznik 1. zamiast 3.

Sytuacja ta występuje jedynie w przypadku gdy pracownik rozliczał się z użyciem platformy epit.podatki.gov.pl. Kwota kosztów uzyskania przychodu została wyliczona prawidłowo, natomiast Ministerstwo Finansów odczytuje koszty jedynie po znaczniku, a co za tym idzie zmienia dane (zarówno kosztów, jak i dochodów) na błędne- zaniżając koszty związane z miejscem zamieszkania podatnika poza miejscowością zakładu pracy i licząc je jako koszty z jednego stosunku pracy.

W celu dokonania korekty zaznaczenia w polu 28 należy zaktualizować program do wersji 19.04.B, a następnie wejść w “Zbiorcze PIT-11”. Program automatycznie wyszuka nieprawidłowości i sygnalizuje potrzebę złożenia korekty.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Co Jan zrobił w nowym RP:

Dałem możliwość eksportu dokumentów RPA do Płatnika
Zapewniłem możliwość eksportu druków NIP-7, NIP-2, NIP-8 i ZAP-3 do programu VPF
Zapewniłem możliwość podglądu list w nowej odsłonie
UWAGA | raport ZUS-RPA

Informujemy, że raport ZUS-RPA jest dostępny w naszych programach od wersji 19.05.A, która pojawiła się w dniu dzisiejszym. Najmocniej przepraszamy za opóźnienie w opublikowaniu raportu w programie. Pojawi się on po zaktualizowaniu programu do najnowszej wersji.

Co Jan zrobił w nowym RP:
Zaktualizowałem formularze ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b.
Dostosowałem program do wprowadzania czasu pracy w układzie od godziny do godziny.
Poprawiłem raport o wykrytych problemach z deklaracją PIT-11(24).
Poprawiłem mechanizm informowania o wysyłce testowej e-deklaracji.