KsH

KsH 19.08.B (22.08.2019)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 • Poprawiłem drukowanie nowej listy wynagrodzeń na umowy cywilno-prawne z podziałem na grupy i przywróciłem możliwość druku starej listy
 • Uaktualniłem zestaw funkcji importu danych księgowych
 • Zaktualizowałem formularze ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujące od lipca 2019 r.
 • Poprawiłem błąd generowania e-deklaracji VAT-26(1) występujący gdy liczba samochodów była wielokrotnością liczby 9.
 • Uaktualniłem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019
 • Uaktualniłem wynagrodzenie młodocianych pracowników za okres 01.09.2019 do 30.11.2019.
 • Wyeliminowałem zwłokę czasową występującą przy zatwierdzaniu rejestru czasu pracy pracownika.
 • Umożliwiłem drukowanie własnych nazw rejestrów zakupu, gdy podawany zakres jest większy od “1”
 • Zmodyfikowałem wydruk listy wynagrodzeń na umowy cywilno-prawne, zachowując kolejność wg nazwisk
 • Zmieniłem w starych raportach RCP sposób wyświetlania minut z ułamkowego na godziny i minuty
Pobierz aktualizację
Program Księga Handlowa KsH, został dostosowany do standardu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jeżeli chcesz mieć wpływ na jego funkcjonalność serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Biznesowymi.
Więcej informacji

Pamiętaj, aby posiadać aktualną Licencję 4 Inclusive, bo dzięki niej zyskujesz

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Atrakcyjne rabaty w kolejnych latach (do 70%)

Atrakcyjne rabaty w kolejnych latach (do 70%)

Dostęp do bazy wiedzy i filmów instruktażowych

Dostęp do bazy wiedzy i filmów instruktażowych

Wieczyste prawo do korzystania z programu

Wieczyste prawo do korzystania z programu

Zobacz zmiany w poprzednich wersjach programu.

Nabywając jakikolwiek program Varico® korzystasz z szeregu przywilejów, jakimi są: wsparcie techniczne, dostęp do wszystkich aktualizacji naszego oprogramowania, atrakcyjne rabaty cenowe przy zakupie kolejnych programów lub usług oraz przedłużeń licencji.

Programiści Varico® cały czas planują rozwój naszego oprogramowania, uzupełniając go o nowe opcje oraz dostosowując do zmieniających się warunków prawnych. Wykupując roczną licencję 4 Inclusive masz stały dostęp do najnowszych wersji programu.

Poniżej przedstawiamy zmiany wprowadzone w poprzednich wersjach programu Księga Handlowa KsH®:

Co Jan zrobił w nowym KsH®?

 • Umożliwiłem wysłanie e-Deklaracji CIT-8(23), PIT-11(23), PIT-40(22), PIT-4R(6) i PIT8AR(6).
 • Udoskonaliłem panel iGadamy, od teraz czytanie nowych wiadomości jest jeszcze bardziej przyjemne.
 • Poprawiłem mechanizm pobierania UPO na wersji sieciowej programu.
 • Poprawiłem błąd zerowania wynagrodzeń po ręcznej zmianie parametrów ZUS, aby funkcjonalność działała poprawnie konieczne jest uzupełnienie następujących pól (Pracownicy->Praca->Parametry->Parametry): liczba dni przepracowanych, liczba dni do przepracowania, liczba dni roboczych w miesiącu oraz liczba dni roboczych chorobowego.
 • W procesie przepisywania danych z poprzedniego roku zmieniłem sposób przepisywania umów cywilno-prawnych i rachunków związanych z tymi umowami, w ten sposób, że przepisywane są tylko umowy i rachunki aktualne w nowym roku.
 • Umożliwiłem prawidłowe przeliczenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników
  Aby przeliczenie działało prawidłowo należy wykonać następującą czynność:
  1. wyliczenie wynagrodzeń  poprzez “Arkusz wypłat” dla wszystkich pracowników (Pracownicy->Wypłata->Przelicz arkusz)
  lub
  2. ponowne przeliczenie wynagrodzenia za miesiąc grudzień dla każdego pracownika, u którego wystąpił ten problem;

W celu sprawnego rozpoczęcia pracy w nowym roku kalendarzowym przygotowaliśmy szczegółowe instrukcje prezentujące proces otwarcia roku. 

Co Jan zrobił w nowym KsH®?

 • Dodałem obsługę e-Deklaracji VAT-7(16), VAT-7D(7) oraz VAT-7K(10).
 • Umożliwiłem import wyciągów bankowych z banków BGŻ oraz Raiffeisen.
 • Wprowadziłem 3 nowe stawki odsetek od zobowiązań gospodarczych.
Co Jan zrobił w nowym KsH®?

 • Wprowadziłem nowe wzory druków ZUS Z-3, Z-3a oraz Z-3b.
 • Udoskonaliłem mechanizm rozliczania zasiłków chorobowych dla wszystkich przypadków zmiany formy zatrudnienia.
 • Udoskonaliłem mechanizm eksportu danych do programu Płatnik.

Dodatkowo:

 • Uaktualniłem zestaw parametrów wyliczania wynagrodzeń.
 • Przywróciłem poprawne skalowanie wydruków deklaracji.
Co Jan zrobił w nowym KsH®?

 • Dodałem funkcję eksportu danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Aktualnie istnieje możliwość eksportu danych księgi głównej i ewidencji VAT.
 • Umożliwiłem import wyciągów bankowych z BPH w formacie MT 940.
 • Uzupełniłem kalendarz na rok 2017.
Co Jan zrobił w nowym KsH®?

 • Utworzyłem nowy dialog do ewidencjonowania i księgowania wyciągów bankowych.
 • Uzupełniłem moduł eksportu plików JPK o eksport JPK_WB (wyciągi bankowe).
 • Wykonałem nowy mechanizm generowania zaświadczeń ZUS Z-3, poprawiając algorytm zbierania danych do tego zaświadczenia i dostosowując go do formy preferowanej przez ZUS.
 • Zmodyfikowałem uzupełnianie ewidencji płatności VAT przy transakcjach walutowych, tak aby były uzupełniane o kwotę wynikającą z kwoty wyrażonej w walucie po kursie ustalonym przy księgowaniu faktury.
 • Dodałem możliwość pobierania danych z GUS z ograniczonym wyświetleniem obrazka weryfikacyjnego (captcha);
 • Dopilnowałem, aby znacznik “bank” lub “kasa” przenosił się z syntetyki na nowo tworzoną analitykę.
 • Dodałem do instalatora nową wersję VPF.
Co Jan zrobił w nowym KsH®?

 • Dodałem możliwość wstawienia deklaracji VAT-7(17), VAT7K(11) i VAT7D(8) uwzględniając zmiany prawne dotyczące ustawy o VAT – art.89b ust.4 oraz zmiany prawne dotyczące rozliczania zakupu paliw silnikowych w VAT – art. 103 ust.5a i 5b.
 • Wprowadziłem opcję eksportu danych do Płatnika bez wprowadzania nazwy skróconej.
 • Zmodyfikowałem sposób klasyfikowania „innych składników” do wynagrodzeń zamieszczonych na zestawieniu ZUS-Z3.
 • Poprawiłem błąd związany z nieodświeżaniem informacji o sporządzeniu deklaracji ZUS DRA.
 • Uaktualniłem parametry ZUS oraz poprawiłem oznaczenia rodzaju płatności na drukach przelewu do ZUS.
 • Dodałem możliwość importu wyciągów bankowych z banku ING.
 • Zmodyfikowałem program, aby właściwie wyświetlał operatorów odpowiedzialnych za przygotowanie i przepisanie wpisów.
 • Poprawiłem rozliczanie 50% VAT po użyciu skrótu klawiszowego (Alt +H).
 • Zabezpieczyłem program przed możliwością dodania do ewidencji zakupu/sprzedaży księgowania przy zerowej kwocie waluty w oknie “Kont dla wiersza” i jednocześnie wprowadziłem natychmiastowe przeliczenie kwoty w walucie na złote.
 • Poprawiłem błąd związany z wyborem kodu kraju przy dodawaniu kontrahenta.
 • Umożliwiłem używanie szablonu użytkownika (bez konieczności przekopiowywania do folderu def) m.in. dla zestawienia składników wynagrodzeń.
 • Usprawniłem obsługę w dialogu Właściciele dodając domyślne sortowanie po nazwisku.
Co Jan zrobił w nowym KsH®?

 • W punkcie 11 zaświadczenia ZUS-Z3 zmieniłem sposób prezentowania wynagrodzeń zasadniczych, które nie posiadają atrybutu proporcjonalności.
 • Poprawiłem błędne zachowanie się dialogu wpisywania wyciągów bankowych.
 • Usprawniłem wyszukiwanie ostatnich miesięcy poprzedzających okres nieobecności.
 • Dodałem nazwę urzędu skarbowego na wydruku UPL-1(5).
 • Poprawiłem błąd związany z generowaniem plików XML do programu Płatnik.
 • Poprawiłem błąd występujący przy generowaniu DRA (gdy nazwa pliku zawierała niedozwolone znaki).
 • Dodałem komunikat informujący użytkownika o problemie dostępu do pliku wydruku dla e-Deklaracji.
Co Jan zrobił w nowym KsH®?

 • Wersja 17.01 umożliwia poprawne zamknięcie roku podatkowego 2016 oraz otwarcie nowego roku 2017.
 • Umożliwiłem wystawianie deklaracji VAT 9M. Wszystkie potrzebne dane eksportowane są do programu Varico Przyjazne Formularze.
 • Dodałem możliwość wystawiania deklaracji IFT-1 i IFT-1R. Deklaracje IFT-1R można wystawiać seryjnie dla wszystkich pracowników zagranicznych. Wszystkie potrzebne dane wyeksportujesz do programu Varico Przyjazne Formularze.
 • Uaktualniłem okno wyboru formy rozliczania podatku VAT ze względu na zmiany prawne w roku 2017.
 • Uzupełniłem funkcję określania kwoty “do zapłaty” w przypadku faktur zakupu z odwrotnym obciążeniem.
 • Poprawiłem zaktualizowanie kwoty podczas powrotu z ewidencji sprzedaży do księgowania na koncie.
 • Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2017 r.
 • Skorygowałem zatwierdzanie wyboru wzorca uzgodnień sald.
 • Dodałem możliwość usuwania pozycji zaksięgowanych wyciągów bankowych oraz poprawiłem odczytywanie danych z wyciągów ING.
 • Dodałem funkcję automatycznego uruchamiania programu po wczytaniu archiwum, zainstalowaniu programu oraz przepisywaniu danych.
 • W związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń od 2017 r., umożliwiłem określenie stawki oraz liczby godzin na umowie oraz rachunku.
 • Przygotowałem funkcję wykrywającą potrzebę ograniczenia kosztów uzyskania przychodów przy transakcjach przekraczających kwotę 15 tys. zł.
 • Uzupełniłem wzorzec zestawienia “Rachunku Zysków i Strat”.
 • Zaktualizowałem parametry podatkowe: płaca minimalna od 1.01.2017, kwota limitu przy jednorazowej amortyzacji, przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2016 r., wysokość wynagrodzenia dla uczniów (pracowników młodocianych) od 01.12.2016 r.
 • Wysyłaj ważne informacje do swoich Klientów dzięki funkcji Tax info i otrzymuj potwierdzenie doręczenia wiadomości (funkcja ta zastąpiła wcześniejsze raporty mailowe) – więcej informacji na temat tej funkcji znajdziesz tutaj.
 • Dodałem komunikat informujący o próbie księgowania wyciągów bankowych na koncie technicznym oraz poprawiłem działanie dialogu do wprowadzania wyciągów bankowych.
 • W punkcie 11 zaświadczenia ZUS-Z3 zmieniłem sposób prezentowania wynagrodzeń zasadniczych, które nie posiadają atrybutu proporcjonalności.
 • Poprawiłem błędne zachowanie się dialogu wpisywania wyciągów bankowych.
 • Usprawniłem wyszukiwanie ostatnich miesięcy poprzedzających okres nieobecności.
 • Dodałem nazwę urzędu skarbowego na wydruku UPL-1(5).
 • Poprawiłem błąd związany z generowaniem plików XML do programu Płatnik.
 • Poprawiłem błąd występujący przy generowaniu DRA (gdy nazwa pliku zawierała niedozwolone znaki).
 • Dodałem komunikat informujący użytkownika o problemie dostępu do pliku wydruku dla e-Deklaracji.
Co Jan zrobił w nowym KsH®?

 • Zrealizowałem mechanizm seryjnej wysyłki plików JPK bezpośrednio z programu.
 • Wprowadziłem obsługę nowej struktury JPK_VAT(2), obowiązującej od 01.01.2017r.
 • Poprawiłem raportowanie zakupów z odwrotnym obciążeniem VAT w pliku JPK_VAT.
 • Dialog dla plików JPK dostosowałem do różnych wersji struktur JPK i do wysyłki tych plików.
 • Powstała również specjalna opcja tego dialogu dla rutynowych, comiesięcznych wysyłek JPK_VAT.
 • Dodałem możliwość tworzenia dwóch wersji deklaracji PIT-11.
 • Poprawiłem dialog edycji pracowników w zakresie rezydencji i nierezydencji obcokrajowców.
 • Rozszerzyłem menu na liście plików JPK o opcje zaznaczania plików.
 • Poprawiłem mechanizm generowania i podglądu deklaracji z nadrukiem UPO.
 • Poprawiłem mechanizm generowania e-deklaracji PIT-11 i PIT-40 w zakresie danych adresowych.
 • Zaktualizowałem e-deklaracje VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK obowiązujące od 01.01.2017r. i jednocześnie w miejsce zlikwidowanych formularzy deklaracji wprowadziłem raporty odzwierciedlające wysyłane dane.
 • Wprowadziłem nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017r.
 • Zaktualizowałem podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące od 01.01.2017r.
 • Poprawiłem wyświetlanie i drukowanie raportów w zaświadczeniach ZUS-Z3a.
 • Dokonałem istotnych zmian i poprawek w obsłudze wyciągów bankowych:
  • Poprawa działania mechanizmu importu pozycji wyciągów powiązanych z kontami innymi niż rozrachunkowe
  • Udostępniłem mechanizm zapewniający niedublowanie się wyciągów ponownie importowanych
  • Poprawiłem mechanizm propagowania przypisań rachunków do kont księgowych
  • Dodałem możliwość wyboru konta ze specjalnej listy wyposażonej w zaawansowane mechanizmy filtrowania
 • Dodałem do programu obsługę deklaracji VAT-9M(7).
 • Poprawiłem mechanizm pobierania danych z GUS.
 • Zmodyfikowałem pobieranie numeru rachunku bankowego przy sporządzaniu przelewu z konta firmy na numer definiowany w oknie dialogowym Dane firmy.
 • Zaktualizowałem kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na rok 2017.
 • Zaktualizowałem najniższą podstawę wymiaru składek dla właścicieli na rok 2017 oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – obniżone.
 • Umożliwiłem import wyciągów z Pekao S.A w podstawowym formacie MT 940.
 • Udostępniłem usuwanie wyposażenia firmy.
 • Zaktualizowałem treść umowy zlecenie wprowadzając wymaganą stawkę godzinową.
 • Zapobiegłem pojawianiu się skrótu “ul.” w adresach, gdzie nie występuje nazwa ulicy.
Co Jan zrobił w nowym KsH®?

 • Uzupełniłem dialog ustalania wymiaru urlopu o informacje wyjaśniające sposób prezentacji danych.
 • Dodałem nowy certyfikat dla EuroCert sp. z o.o.
 • Dodałem komunikat o nieprzeczytanych wiadomościach w panelu iGadamy.
 • Poprawiłem mechanizm generowania e-deklaracji dla podmiotów bez numeru REGON.
 • Dodałem przypomnienie o konieczności wystawienia Informacji VAT-27.
 • Poprawiłem ekran wyświetlający podsumowanie procesu instalacji.
 • Dodałem najnowszą wersję programu Varico Przyjazne Formularze.
 • Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2016.
 • Zaktualizowałem wysokość wynagrodzenia uczniów od 01.03.2017.
 • Zaktualizowałem wskaźnik podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w 2. kwartale 2017.
 • Ulepszyłem podpowiadanie numeru kolejnego dokumentu przy księgowaniu w ewidencji sprzedaży.
 • Poprawiłem sporządzanie e-deklaracji VAT-UEK dla pustych pól.
 • Poprawiłem generowanie pliku JPK_VAT dla korekt faktury importowej.
 • Poprawiłem błąd w przepisywania danych z poprzedniego roku podczas wystawiania deklaracji podatkowych.
 • Usprawniłem mechanizm przepisywania danych o wykorzystaniu urlopów z poprzedniego roku.
 • Dodałem obsługę najnowszych certyfikatów kwalifikowanych.
 • Dodałem możliwość ustawienia metody kasowej dla podatnika VAT rozliczającego się miesięcznie.
 • Poprawiłem funkcję dodawania faktur o wartości powyżej 15.000,00 zł.
 • Usunąłem błąd występujący przy próbie odczytania zachowanych zaświadczeń Z-3.
 • Zapewniłem obsługę druku UPL-1(6).
Co Jan zrobił w nowym KsH®

 • Wyposażyłem dialog wyciągów bankowych w mechanizm automatycznego dodawania i rozliczania transakcji.
 • Dodałem import wyciągów bankowych: banku BGŻ, Banku Spółdzielczego w Słupcy, Banku Spółdzielczego w Brodnicy w podstawowym i rozszerzonym formacie MT940.
 • Usprawniłem import wyciągów z banku Millennium.
 • Umożliwiłem podgląd i wydruk deklaracji VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27.
 • Wprowadziłem możliwość masowego usuwania wpisów z ewidencji VAT.
 • Aktualizacja wskaźników: podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2017 oraz wysokość wynagrodzenia uczniów od 01.06.2017.
 • Dodałem nowy wzór świadectwa pracy.
 • Dodałem możliwość przywrócenia usuniętych kont z definicji zestawień.
 • Dodałem ostrzeżenie przed próbą ponownego dodania konta do zestawienia Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu.
 • Poprawiłem dialog wystawiania deklaracji VAT-7 ze względu na obsługę pola „Paliwo WNT”.
 • Poprawiłem dialog edycji urlopu okolicznościowego.
 • Poprawiłem mechanizm generowania plików JPK dla przypadków zakupu w UE, zakupów zwolnionych z VAT i sprzedaży trójstronnej.
 • Poprawiłem mechanizm generowania zestawienia Z-3.
 • Zapobiegłem utworzeniu deklaracji VAT-UE z zerową kwotą w wyniku korekty.
 • Poprawiłem funkcję eksport PDF + e-mail do Outlook 2016.
 • Dodałem nową funkcję „księgowanie faktur”, która znacznie przyspiesza proces księgowania faktur sprzedaży i zakupów w księdze, rejestrach VAT i transakcjach.
 • Dodałem podpowiedź z opisem kont wykorzystywanych przy wyborze automatu księgowania.
 • Dodałem możliwość wyłączania mechanizmu aktualizacji transakcji w procesie księgowania wyciągów bankowych.
 • Zaktualizowałem pomoc dotyczącą wyciągów bankowych.
 • Przygotowałem program testujący automaty księgowania i udostępniłem go w funkcjach serwisowych programu.
 • Rozszerzyłem browser JPK o obsługę korekt plików JPK.
 • Rozszerzyłem browser JPK o możliwość importu plików i zapisu do plików xml.
 • Umożliwiłem importowanie plików JPK, gdy znacznik kodowania „UTF-8″ nie jest pisany dużymi literami.
 • Poprawiłem proces generowania plików JPK-VAT w części dotyczącej art. 89b ustawy.
 • Przyspieszyłem działanie rejestru faktur dla przypadków z dużą ilością faktur w okresie.
 • Poprawiłem błąd pojawiający się w niektórych przypadkach w trakcie wyświetlania raportów w Rejestrze Czasu Pracy.
 • Poprawiłem działanie mechanizmu obliczania średniego wynagrodzenia do wyliczenia urlopu dla przypadków z godzinami nadliczbowymi.
 • Poprawiłem import wyciągów z BZWBK.
 • Dodałem funkcję importu plików (JPK VAT, JPK FA, eFaktura, piki pdf zawierające QRkod PrzyjaznejFaktury) i księgowania faktur w nich zawartych.
 • Dodałem możliwość sprawdzenia statusu VAT podatnika.
 • W nowym dialogu księgowania faktur, dodałem możliwość księgowania faktur walutowych i generowania automatów księgowania dla takich faktur.
 • Poprawiłem generator plików JPK_VAT dla przypadków dotyczących transakcji trójstronnych.
 • Do dialogu księgowania faktur dodałem możliwość obsługi Przyjaznych Faktur przy pomocy smartfona, kamery internetowej.
 • Uaktualniłem wskaźnik waloryzacji za IV kwartał 2017.
 • Poprawiłem obsługę nieobecności dla właścicieli firm.
 • Poprawiłem mechanizm naliczania kosztów uzyskania przychodów przy wyliczaniu wynagrodzeń pracowników.
 • Poprawiłem wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
 • Zaktualizowałem dane adresowe US w Czarnkowie.
 • Umożliwiłem wykonanie korekty VAT-UEK, w przypadku gdy dla kontrahenta o podanym identyfikatorze istniały już inne zapisy.
 • Wersja przeznaczona jest do aktualizacji roku 2017 oraz umożliwia otwarcie roku 2018.
 • Zapewniłem wsparcie dla Indywidualnego Rachunku Składkowego ZUS.
 • Dodałem szybką płatność składek ZUS po zeskanowaniu QRkodu w TAX INFO.
 • Uzupełniłem parametry podatkowe i zusowskie na rok 2018.
 • Przyspieszyłem przygotowanie do wydruków list, ksiąg, ewidencji i zestawień.
 • Wprowadziłem możliwość importowania faktur zakupowych i sprzedażowych z plików JPK_FA.
 • Stworzyłem mechanizm powiadamiania użytkowników o problemach z dostępem do bramek Ministerstwa Finansów przy próbie wysyłki eDeklaracji lub plików JPK_VAT.
 • Dodałem walidację importowanych plików JPK_VAT i JPK_FA, dzięki czemu sygnalizowane będą pliki zmanipulowane lub wygenerowane przez niepoprawnie działające oprogramowanie.
 • Uzupełniłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku o przepisanie statystyk wyboru szablonów rozliczenia w VAT.
 • Rozszerzyłem księgowanie Przyjaznych Faktur o obsługę kamerek internetowych w programach księgowych.Zapewniłem obsługę nowych certyfikatów EuroCert.
 • Umożliwiłem wczytywanie operacji z wyciągu PEKAO S.A., dla których nie podano numeru rachunku.
 • Umożliwiłem import plików niezależnie od zaznaczenia opcji “Ostrzeżenie o niedokonanym wpisie do ewidencji zakupu VAT”.
 • Wyłączyłem druk PIT-40 za rok 2017.
 • Poprawiłem generowanie ewidencji czasu pracy dla przypadków z wieloma umowami w okresie prezentowanym.
 • Poprawiłem błędne przypisywanie pracowników do grup pracowniczych i kalendarzy.
 • Narzędzie TestyAutomatow uzupełniłem o funkcje uwzględniające automaty przepisane.
 • Dostarczyłem deklarację CIT-8(25).
 • Poprawiłem mechanizm podsumowywania zestawień rejestrów VAT.
 • Dodałem walidację importowanych plików JPK_VAT i JPK_FA, dzięki czemu sygnalizowane będą pliki zmanipulowane lub wygenerowane przez niepoprawnie działające oprogramowanie.
 • Przyspieszyłem proces generowania automatów księgowania faktur. Poprawiłem mechanizm tworzący statystyki wykorzystywane przy określaniu trafności wyboru automatu.
 • Zaktualizowałem mechanizm przepisywania danych z roku do roku, dodając m.in. przepisywanie automatów księgowania faktur.
 • Uprościłem korzystanie z wzorców planów kont księgowych, a także wprowadziłem kopiowanie związanych z nimi rachunku zysków i strat (kalkulacyjnego i porównawczego), bilansu oraz podstawowych automatów księgowania.
  Wyposażyłem wzorcowe plany kont (minimalny i proponowany) w automaty księgowania faktur.
 • Utworzyłem gotowe definicje bilansu i rachunku zysków i strat w oparciu o wzorcowe plany kont (minimalny i proponowany).
 • Zaktualizowałem wzorcowe definicje bilansu i rachunku zysków i strat.
 • Zaktualizowałem wzorcowe plany kont: minimalny i proponowany.
 • Usprawniłem mechanizm wykrywania i sygnalizowania importowanych faktur z pliku JPK_VAT lub JPK_FA, którym nie można przypisać żadnego z opracowanych dotychczas szablonów.
 • Wprowadziłem import plików JPK_VAT (3).
 • Zapewniłem możliwość uzupełnienia i zapamiętywania Indywidualnego konta składkowego ZUS dla właścicieli.
 • Umożliwiłem podpisywania e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K danymi autoryzującymi tzn. kwotą przychodu.
 • Umożliwiłem podpisywanie plików JPK za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
 • Uaktualniłem druk dla przelewów ZUS.
 • Dodałem możliwość importowanie plików JPK_VAT(3) v1-1.
 • Uaktualniłem parametry ZUS’owskie na rok 2018.
 • Dodałem możliwość podglądu druku deklaracji dla e-deklaracji przed wysyłką.
 • Uwidoczniłem wersję generowanego pliku JPK w trybie automatycznego wyboru wersji.
 • Umożliwiłem import faktur z pliku JPK_FA o nieokreślonym NIP sprzedawcy i nabywcy.
 • Dodałem do weryfikacji spójności bazy danych możliwość usuwania przyczyny pojawiania się podwójnych wpisów w ewidencji zakupów VAT.
 • Umożliwiłem tworzenie konta niebilansowego, gdzie jest dozwolony zapis jednostronny.
 • Utworzyłem wzorce bilansu i rachunku zysków i strat (porównawcze i kalkulacyjne) dla “proponowanego” planu kont – w wersji podstawowej i uproszczonej.
 • Umożliwiłem przesyłanie plików wyciągów do analizy w Centrum Klienta Biznesowego.
 • Dodałem możliwość definiowania konta “umniejszającego” wartość zapisu w pozycji rachunku zysków i strat.
 • Dodałem nową – na rok 2018 – wersję formularza PIT-2.
 • Do raportu walidacji tworzonych plików JPK dodałem informacje o brakujących danych
 • Poprawiłem sposób wyliczania kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.
 • Zapewniłem aktualną wersję PIT-4R, PIT-8AR dla przychodów za rok 2017.
 • Zaktualizowałem formularz PIT-11 w wersji 23 do postaci obowiązującej w roku 2018.
 • Zaktualizowałem formularz NIP-8 do wersji 2, NIP-7 do wersji 4.
 • Zaktualizowałem formularz ZAP-3 do wersji 4 oraz NIP-2 do wersji 11 na rok 2018.
 • Umożliwiłem import wyciągów pozbawionych sald w formacie MT940 z Alior Bank.
 • Zmodyfikowałem sposób wyliczania i prezentacji wymiaru urlopu wypoczynkowego i urlopów pozostałych do wykorzystania – szczególnie dla przypadków zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego.
 • Poprawiłem zestawienie w wykazie środków trwałych.
 • Poprawiłem mechanizm sugerowania szablonu rozliczenia w VAT, szczególnie faktur z odwrotnym obciążeniem

podatkiem VAT.

 • Poprawiłem raport “Ewidencja środków trwałych”
 • Zmieniłem domyślną wersję pliku JPK_VAT na (3.1-1), sugerowaną w przypadku wystawiania korekty za okresy sprzed 01.01.2018
 • Poprawiłem mechanizm podpisywania plików JPK za pomocą profilu zaufanego ePUAP
 • Poprawiłem mechanizm podpisywania e-deklaracji za pomocą danych autoryzujących
 • Umożliwiłem w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz fakturach zakupu i sprzedaży zaznaczanie wielu wpisów do usunięcia
 • Umożliwiłem pobranie programu szczegółowo informującego o błędach w pliku JPK w przypadku stwierdzenia niezgodności pliku JPK ze schematem dostarczanym przez MF
 • Wyłączyłem przepisywanie bilansu zamknięcia z poprzedniego roku dla kont niebilansowych wynikowych
 • Zmieniłem sposób zapisywania w rejestrze VAT niepodlegającej opodatkowaniu połowy kwoty netto, przy rozliczaniu wydatków na samochody (50%)
 • Umożliwiłem import plików JPK_VAT zawierających znaki spoza zakresu kodowania Win 1250. Znaki te będą od teraz usuwane
 • Poprawiłem mechanizm przy dodawaniu nowego pracownika – sugeruję domyślne dodanie umowy o pracę
 • Dodałem import wyciągów z banku PEKAO S.A. o/Kielce w formacie MT940
 • Usprawniłem import wyciągów z banku mBank w formacie MT940
Poprawiłem e-deklarację VAT-UEK.
Umożliwiłem import JPK VAT(3) z zerową ewidencją zakupu lub sprzedaży.
Poprawiłem działanie eksportu plików JPK_VAT dla przypadków związanych z eksportem usług.
Usprawniłem mechanizm sugerowania szablonu rozliczenia w VAT importowanych plików JPK.
Poprawiłem mechanizm obsługi podpisu e-deklaracji kwotą przychodu z poprzedniego roku.
Poprawiłem import plików JPK zawierających znaki podziału linii w adresie kontrahenta.
Zmieniłem wartość z nie określono na brak w przypadku braku określenia numeru NIP w generowanych plikach JPK.
Dodałem do mechanizmu sprawdzania czynnego podatnika VAT informacje graficzną podkreślającą w różnych kolorach aktualny status kontrahenta.
Dodałem do programu informację o konsekwencjach zamknięcia okna Podpis ePUAP w trakcie wysyłania pliku JPK.
Usunąłem kreski z numerów NIP i identyfikatorów podatnika generowanych plików JPK.
Ułatwiłem księgowanie faktur przez dodanie automatycznego podpowiadania kontrahentów na podstawie tekstu wpisanego w polu NIP (bez względu na fakt czy numer jest pisany z kreskami czy bez oraz czy posiada wpisany kod kraju).
Umożliwiłem zaznaczanie i usuwanie wielu pozycji z listy ewidencji sprzedaży i zakupu, z rejestru faktur sprzedaży i zakupu, plików JPK, TAXInfo, e-deklaracji, przypomnień oraz wysyłania z listy plików JPK, e-deklaracji i innych.
Poprawiłem działanie mechanizmu wyliczającego urlopy wykorzystane.
Dodałem procedurę naprawczą zawiązaną z generowaniem JPK do procesu „Weryfikacji spójności bazy danych”.
Co Jan zrobił w nowym KsH:

Poprawiłem mechanizm prezentujący w zestawieniu Z-3 wyliczenie podstawy zasiłków innych niż zasiłek chorobowy.
Poprawiłem dane opisujące w pliku JPK-VAT operację remanentu likwidacyjnego i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Poprawiłem informację o dacie zakupu w pliku JPK-VAT.
Poprawiłem działanie modułu Importu Faktur w sytuacji importowania plików JPK-VAT zawierających faktury z odwrotnym obciążeniem podatkiem VAT.
Poprawiłem działanie modułu Importu Faktur w zakresie ustalania daty zakupu.
Uaktualniłem bazę referencyjnych stawek ubezpieczenia wypadkowego od 1 kwietnia 2018.
Poprawiłem przydzielanie właściwego szablonu odwrotnego obciążenia przy imporcie plików JPK.
Oddzieliłem kod kraju na deklaracji VAT-UEK.
Poprawiłem synchronizację dla importowanych plików po usunięciu zaksięgowanych faktur w przypadku jednoczesnego księgowania do wielu firm.
Poprawiłem algorytm wyliczania wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego w Rejestrze Czasu Pracy.
Dodałem możliwość zaznaczania wybranych faktur w importowanym pliku do dalszej obsługi – dotyczy importu plików JPK.
Dodałem nowe szablony księgowania faktur, dotyczące eksportu i importu usług.
Dodałem możliwość importu plików JPK i księgowania faktur z użyciem szablonów, dla firm prowadzących ewidencję VAT i rozliczających się ryczałtem z dochodów.
Dodałem opcję “Tylko ubezpieczenie zdrowotne” dla właścicieli.
Poprawiłem mechanizm generowania raportów RZA i RCA na okoliczność zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.
Dodałem deklaracje PIT-8AR i PIT-4R za rok 2018.
Zapewniłem eksport do VPF druku IFT-1R za rok 2018.
Dodałem do programu obsługę e-deklaracji PIT-4R(7).
Poprawiłem mechanizm drukowania nagłówków raportów.
Umożliwiłem obsługę faktur korygujących przez szablony i automaty księgowania uwzględniającą importowane pliki faktur.
Umożliwiłem import plików JPK kodowanych w UTF-16.

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Przygotowałem program RODO, który udostępnia szereg funkcji wymaganych w związku z wdrożeniem przepisów RODO.
Wprowadziłem możliwość podpisywania deklaracji JPK_VAT danymi autoryzującymi – kwotą przychodu.
Zabezpieczyłem generator automatów księgowania faktur przed niejednoznacznymi przypadkami księgowania.
Umożliwiłem wysyłkę danych serwisowych do firmy Varico zgodną z wytycznymi RODO.
Wprowadziłem możliwość precyzowania polityki bezpieczeństwa w zakresie nadawania haseł przez użytkowników.
Wprowadziłem Ulgę Na Start dla właścicieli.
Wprowadziłem dokładniejszą informację o okolicznościach braku automatów i sposobie ich uzyskania.
Zmodyfikowałem wygląd listy właścicieli i pełnomocników.
Wprowadziłem nowy formularz ZUS Z-3, obowiązujący od 01.01.2018 r.
Umożliwiłem podpisywanie deklaracji VAT-27 danymi autoryzującymi.
Umożliwiłem podpisywanie deklaracji VAT-UE danymi autoryzującymi.
Umożliwiłem podpisywanie deklaracji VAT-UEK danymi autoryzującymi.
Zmodyfikowałem działanie generatora plików JPK-VAT, szczególnie w przypadku opodatkowania kwartalnego.
Poprawiłem obliczenie zaliczki na podatek dochodowy dla przypadku rozliczania strat z lat ubiegłych.
Poprawiłem działanie dialogu importu plików JPK i księgowania faktur.
Poprawiłem mechanizm generowania plików JPK_VAT dla przypadków opodatkowania kwartalnego.

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Dostosowałem proces generowania pliku KPK_KR do ostatnich interpretacji Ministerstwa Finansów
Dzięki mnie działa mechanizm, sugerujący właściwy automat księgowania faktur sprzedaży.
Poprawiłem działanie mechanizmu dostarczającego statystyki do Rejestru Czasu Pracy. Teraz jesteśmy bardziej odporni na błędy w bazie danych.
Umożliwiłem w szczególnych warunkach zmianę (dla przypisanej transakcji) ułamkowej części kwoty w walucie.

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Umożliwiłem składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (najpowszechniejszy rodzaj podpisów zaawansowanych) za pomocą nowego  algorytmu SHA-2.
Usunąłem problem z brakiem dostępu do pliku przy wysyłce JPK_VAT.
Umożliwiłem wczytywanie plików JPK_FA z nieuzupełnionymi parami pól: kod podatnika VAT UE i identyfikator podatnika.
Poprawiłem wyświetlanie dużych kwot w kolumnach podglądu listy dochodów właścicieli w poszczególnych miesiącach i listy przychodów/dochodów z poszczególnych firm właściciela.
Dodałem sprawdzanie istnienia faktur korygowanych wśród zaksięgowanych i zaimportowanych, o statusie nowych dokumentów lub przeznaczonych do uzupełnienia.
Umożliwiłem import wyciągów z BS Duszniki formacie MT 940.
Poprawiłem błąd ujawniający się przy uruchamianiu wyboru firmy dla programów z licencją na pojedynczą firmę.

Co Jan zrobił w nowym KsH:
Poprawiłem eksport przelewów w formacie Elixir
Poprawiłem wyświetlanie ciągów znaków w nazwie skróconej na liście firm
Poprawiłem sposób wyliczania podstawy do zasiłku chorobowego w sytuacji gdy pracownik rozpoczął pracę w trakcie miesiąca kalendarzowego
Co Jan zrobił w nowym KsH:

Wprowadziłem nowy mechanizm zbiorczego księgowania faktur importowanych “Jak to zaksięgujemy”. Dialog daje użytkownikowi wiele możliwości ingerowania w proces zbiorczego importu faktur.
Dodałem mechanizm automatycznego pobierania kursów walut z NBP
Dodałem regulamin pomocy zdalnej wraz z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Dodałem możliwość edycji/wydrukowania noty odsetkowej.
Wprowadziłem nowe wydruki UPO dla dokumentów JPK i e-deklaracji.
Wprowadziłem usprawnienia na dialogu wysyłki dokumentów JPK_VAT na eBramkę Ministerstwa Finansów.
Dostarczyłem odświeżony wydruk dziennika. Uzupełniłem wydruk listy wypłat dotyczących umów cywilno – prawnych o wypłaty zasiłków chorobowych.
Dostarczyłem odświeżony wydruk ewidencji sprzedaży.
Dostarczyłem odświeżony wydruk ewidencji zakupów.
Wymusiłem sortowanie wydruków UPO po nazwie firmy.
Poprawiłem działanie mechanizmów generujących zestawienia bilansu i rachunków zysków i strat.
Poprawiłem proces generowania plików JPK_VAT dla niektórych przypadków wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Poprawiłem mechanizm dodawania nowego kontrahenta w dialogu księgowania i importu faktur. Poprawiłem algorytm dodawania rozrachunkowego konta analitycznego dla nietypowych struktur analityki
Poprawiłem mechanizm weryfikacji zasad bezpieczeństwa nadawania haseł przez użytkowników.
Poprawiłem działanie listy właścicieli.
Dodałem przełącznik opcjonalny dla dwóch wersji zestawienia ZUS Z-3. Przełącznik automatycznie zamienia miejscami kwoty z kolumn 6 i 7.

Wersja programu 19.01.A umożliwia pracę na roku podatkowym 2018 oraz otwarcie nowego roku 2019
Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami przepisów wchodzącymi od 01.01.2019
Dostarczyłem najnowszą wersję deklaracji CIT-8(26) wraz z e-deklaracją.
Dodałem opcję przepisywania kont wynikowych w procesie przepisywania bilansu zamknięcia.
Dodałem możliwość importowania i księgowania wyciągów bankowych w walutach. Zobacz jak pobrać kursy walut.
Do raportu w funkcji “Jak to zaksięgujemy” dodałem podsumowanie operacji.
Rozwinąłem szczegóły dotyczące zapisów licencji 4 Inclusive..
Uaktualniłem mechanizm przepisywania danych z poprzedniego roku rozliczeniowego. Dowiedz się więcej o instalacji i otwarciu nowego roku dla programu KsH.
Poprawiłem działanie na składnikach specjalnych wynagrodzenia (dodatki za nadgodziny i pracę w nocy).
Poprawiłem działanie operacji przypisania konta księgowego w dialogu wprowadzania wyciągów bankowych.
Poprawiłem działanie procesu obliczania zasiłków chorobowych dla pracowników świeżo zatrudnionych.
Poprawiłem mechanizm uaktualniający status konta w usłudze Gwarancja Odtworzenia Danych.
Poprawiłem mechanizm podpisywania dokumentów w systemach 64-bitowych.
Poprawiłem mechanizm pobierania statusu VAT kontrahentów.
Zapewniłem możliwość zbiorczego wystawiania deklaracji PIT-11.
Dostosowałem program do nowych przepisów dotyczących rozliczania kosztów samochodów służbowych używanych do celów firmowych i prywatnych
Dostosowałem generator automatów księgowania do rozliczania kosztów samochodów służbowych używanych do celów firmowych i prywatnych
Dostosowałem program do nowych przepisów dotyczących tzw. ulgi na złe długi
Zapakowałem listę okresów nieobecności, aby mieściła się w polach okresów “Informacji o wypłaconych świadczeniach” druku ZUS Z3
Do mechanizmu importu faktur dodałem możliwość decydowania o dacie wpisu do ewidencji VAT
Dodałem nową wersję deklaracji PIT2
Dodałem nową wersję deklaracji PIT-11(24).
Dodałem nową wersję deklaracji PIT-4R(8).
Dodałem nową wersję deklaracji PIT-8AR(7).
Poprawiłem funkcjonowanie opcji zapisu do rejestru VAT dla importowanych plików w zależności od globalnego ustawienia opcji “Zapisy do księgi” i indywidualnego ustawienia “Tylko VAT
Co Jan zrobił w nowym KsH:
Umożliwiłem import danych do najnowszej wersji IFT-1/1R
Wprowadziłem zbiorcze podpisywanie PIT-11 w wersji Pojedynczej.
Udostępniłem możliwość podglądu wygenerowanej wcześniej deklaracji PIT-11
Wprowadziłem sortowanie pracowników po nazwisku na liście do zbiorczego wystawiania PIT-11
Zmiany te pomogą Ci w szczególności jeśli używasz pakiet KsH+RP
Co Jan zrobił w nowym KsH:
Dodałem obsługę “małego ZUS’u” od przychodów za rok poprzedni dla przedsiębiorców o stosunkowo niewielkich przychodach.
Zapewniłem zgodność z programem Płatnik 10.02.002 w zakresie importu plików XML wygenerowanych w programach KPiR, KsH i RP.
Dostarczyłem aktualną wersję deklaracji ZUS ZWUA.
Dostosowałem program do zmienionego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, a także dodałem odpowiednią informację do wzorca świadectwa pracy.
Ograniczyłem liczbę właścicieli uwzględnianych przy wyznaczaniu liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego do właścicieli firm będących osobą fizyczną.
Umożliwiłem import wyciągów z PEKAO SA (BIZNES24) w formacie MT940.
Uaktualniłem kody ZUS w bazie danych.
Co Jan zrobił w nowym KsH:
Zapewniłem automatyczne wyliczanie podstawy ubezpieczeń społecznych dla “Małego ZUS’u”
Dostarczyłem aktualną listę adresową urzędów skarbowych
Zaktualizowałem Varico Przyjazne Formularze do wersji 5.8.1
Poprawiłem działanie funkcji przypisywania nazwy kontrahenta do pozycji wyciągu bankowego
Poprawiłem proces przepisywania z poprzedniego roku automatów księgowania
Poprawiłem wygląd dialogu tytułu ubezpieczenia
Usunąłem problemy przy uruchamianiu Pomocy Zdalnej Varico
Co Jan zrobił w nowym KsH:
Dodałem szablon księgowania faktur zakupu krajowego dla kosztów eksploatacyjnych samochodów (100% netto + 50% vat) – np. rat leasingowych
Dodałem nowy mechanizm definiowania bilansu i rachunku zysków i strat, w oparciu o schematy JPK_SF
Dodałem mechanizm automatycznego definiowania bilansu i rachunku zysków i strat w oparciu o posiadane wzorce takich definicji
Dodałem nową funkcję sporządzania sprawozdań finansowych i ich eksportu w formie plików JPK_SF
Umożliwiłem import wyciągów ze Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach w formacie MT940ł
Umożliwiłem import wyciągów z Nest Bank w formacie MT940
Zmieniłem sposób weryfikacji generowanych zestawień bilansu i wyniku finansowego
Poprawiłem mechanizm uzupełniania danych autoryzujących dla e-deklaracji gdy zmienia się rok kalendarzowy
WAŻNE! | Zbiorcze wystawianie PIT-11

W związku z nieprawidłowym zaznaczeniem w części D pola 28 wystąpiły błędy w zbiorczym wystawianiu PIT-11. W przypadku pracowników zamieszkujących poza miejscowością zakładu pracy oznaczono znacznik 1. zamiast 3.

Sytuacja ta występuje jedynie w przypadku gdy pracownik rozliczał się z użyciem platformy epit.podatki.gov.pl. Kwota kosztów uzyskania przychodu została wyliczona prawidłowo, natomiast Ministerstwo Finansów odczytuje koszty jedynie po znaczniku, a co za tym idzie zmienia dane (zarówno kosztów, jak i dochodów) na błędne- zaniżając koszty związane z miejscem zamieszkania podatnika poza miejscowością zakładu pracy i licząc je jako koszty z jednego stosunku pracy.

W celu dokonania korekty zaznaczenia w polu 28 należy zaktualizować program do wersji 19.04.B, a następnie wejść w “Zbiorcze PIT-11”. Program automatycznie wyszuka nieprawidłowości i sygnalizuje potrzebę złożenia korekty.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Dałem możliwość eksportu dokumentów RPA do Płatnika
Udostępniłem nową wersję deklaracji VAT-7
Dodałem możliwość sprawdzania statusów kontrahentów zagranicznych w bazie VIES
Zapewniłem możliwość eksportu druków NIP-7, NIP-2, NIP-8 i ZAP-3 do programu VPF
Zapewniłem możliwość podglądu list w nowej odsłonie
Umożliwiłem import wyciągów z BGK w uproszczonym formacie MT940
Dodałem możliwość wyszukiwania kwoty salda przy definiowaniu zestawień sprawozdań finansowych
Dodałem skrót klawiszowy do funkcji “Księguj faktury”
Uzupełniłem mechanizm weryfikacji w definiowaniu bilansu o możliwość poszukiwania po kwocie kont wadliwie   zdefiniowanych
Przyspieszyłem masowe usuwanie wpisów do księgi
Zmieniłem treść komunikatu o podpisywaniu JPK_VAT danymi autoryzującymi
Dodałem domyślne ustawianie grudnia w styczniu kolejnego roku przy eksporcie JPK
Poprawiłem błąd pola 51 w pliku JPK-VAT
UWAGA | raport ZUS-RPA

Informujemy, że raport ZUS-RPA jest dostępny w naszych programach od wersji 19.05.A, która pojawiła się w dniu dzisiejszym. Najmocniej przepraszamy za opóźnienie w opublikowaniu raportu w programie. Pojawi się on po zaktualizowaniu programu do najnowszej wersji.

Co Jan zrobił w nowym KsH:
Dostarczyłem najnowszą wersję deklaracji CIT-8(27).
Dodałem mechanizm sprawdzania statusu kontrahentów w bazie VIES (VAT Information and Exchange System)
Zaktualizowałem formularze ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b.
Umożliwiłem eksport danych Sprawozdań Finansowych dla osób fizycznych, spółek i osób prawnych niezależnie od wyboru programu “Varico Przyjazne Formularze” czy “e-Sprawozdania”
Dostosowałem generator automatów do księgowania faktur za zakupy dotyczące samochodów prywatnych.
Dostosowałem program do wprowadzania czasu pracy w układzie od godziny do godziny.
Przyspieszyłem działanie funkcji porządkowania faktur i płatności.
Uzupełniłem wzorce automatów o księgowanie wydatków na samochody prywatne (20%).
Poprawiłem działanie generatora plików JPK_WB.
Poprawiłem błąd w e-deklaracjach związany z polem 59 dla deklaracji VAT-7(19).
Poprawiłem mechanizm informowania o wysyłce testowej e-deklaracji i plików JPK_VAT.
Co Jan zrobił w nowym KsH:
Dodałem mechanizmy diagnozujące wyciągi bankowe pod kątem ich unikalności.
Dodałem uproszczoną wersję wydruku dziennika tj. bez dekretacji.
Dodałem sprawdzenie ilości wolnego miejsca na dysku przy tworzeniu i odtwarzaniu archiwum.
Umożliwiłem automatyczne dodawanie nowego kontrahenta i odpowiadającego mu konta analitycznego, dla przypadków analityk kreowanych w oparciu o nazwę kontrahenta. Zmiana dotyczy księgowania i importowania faktur, w których dane kontrahenta wpisywane są bezpośrednio na dialogu faktury.
Umożliwiłem import wyciągów BZ WBK z operacjami o niepełnym opisie.
Umożliwiłem eksport do plików przelewów elektronicznych przy zapłacie kontrahentom, zapłacie podatku dochodowego właścicieli, zapłacie podatku za pracowników.
Zmieniłem sposób komunikowania o obowiązku dokonywania płatności za pomocą rachunku bankowego dla transakcji przekraczających kwotę 15 000 zł.
Przełączyłem mechanizm wysyłania plików JPK_VAT do e-Bramki na API Ministerstwa Finansów.
Zlikwidowałem usuwanie cudzysłowów i apostrofów przy modyfikacji nazw i adresów kontrahentów.
Poprawiłem błąd generowania plików JPK-VAT, występujący dla pewnego przypadku zakupów wewnątrzwspólnotowych.
Poprawiłem mechanizm wpisywania ustawień domyślnych dotyczących godziny rozpoczęcia pracy i początku pory nocnej.
Poprawiłem błąd w środkach trwałych występujący gdy kwota nabycia jest równa 0.
Co Jan zrobił w nowym KsH:
Dodałem obsługę plików w formacie JPK_FA(2).
Dodałem informację o PPK na wydrukach od umów cywilnoprawnych.
Uaktualniłem wzór świadectwa pracy.
Dodałem możliwość naliczania składek na “Pracownicze Plany Kapitałowe”.
Dodałem nowe wydruki ewidencji czasu pracy.
Dodałem funkcję serwisową pozwalającą na odzyskiwanie kont na podstawie dokumentów księgowych
Umożliwiłem import wyciągów bankowych w formacie MT940 z: Poznańskego Bank Spółdzielczego, Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni, Svenska Handelsbanken AB.
Usprawniłem proces generowania automatów księgowania faktur.
Poprawiłem aktualizowanie liczby rejestrów sprzedaży/zakupu VAT w dialogu księgowania faktur.
Poprawiłem błąd występujący przy próbie usunięcia firmy.
Poprawiłem działanie Rejestru Czasu Pracy przy zapisach czasu w niepełnych godzinach.
Co Jan zrobił w nowym KsH:

Dodałem możliwość opodatkowania dochodów podatkiem 0% dla młodych pracowników
Dodałem specjalną funkcję analizującą proces tworzenia automatów księgowania faktur.
Skróciłem listę danych dotyczących umów zleceń i umów agencyjnych nie mieszczących się na formularzu Z-3.
Rozszerzyłem możliwości księgowania z użyciem automatów o możliwość rozksięgowania poszczególnych kwot na odrębne konta.
Zmodyfikowałem obsługę rejestrów sprzedaży/zakupu VAT w dialogu danych firmy

[imageframe lightbox=”no” style_type=”none” bordercolor=”” bordersize=”0px” borderradius=”0″ stylecolor=”” align=”center” link=”http://varico.pl/god/” linktarget=”_self” an