KPiR 19.08.B (22.08.2019)
Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 • Umożliwiłem ustawienie domyślnego sposobu rozliczenia kosztów samochodu w przypadku gdy do programu nie wprowadzono danych samochodu.
 • Poprawiłem drukowanie nowej listy wynagrodzeń na umowy cywilno-prawne z podziałem na grupy i przywróciłem możliwość druku starej listy
 • Uaktualniłem zestaw funkcji importu danych księgowych
 • Zaktualizowałem formularze ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujące od lipca 2019 r.
 • Poprawiłem błąd generowania e-deklaracji VAT-26(1) występujący gdy liczba samochodów była wielokrotnością liczby 9.
 • Uaktualniłem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019
 • Uaktualniłem wynagrodzenie młodocianych pracowników za okres 01.09.2019 do 30.11.2019.
 • Wyeliminowałem zwłokę czasową występującą przy zatwierdzaniu rejestru czasu pracy pracownika.
 • Umożliwiłem drukowanie własnych nazw rejestrów zakupu, gdy podawany zakres jest większy od “1”
 • Zmodyfikowałem wydruk listy wynagrodzeń na umowy cywilno-prawne, zachowując kolejność wg nazwisk
 • Zmieniłem w starych raportach RCP sposób wyświetlania minut z ułamkowego na godziny i minuty
 • Usunąłem niedogodność przy wczytywaniu faktur sprzedaży z płatnościami z programu ObSp
Pobierz aktualizację
Program Książka Przychodów i Rozchodów KPiR, został dostosowany do standardu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jeżeli chcesz mieć wpływ na jego funkcjonalność serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Biznesowymi.

Więcej informacji

Pamiętaj, aby posiadać aktualną Licencję 4 Inclusive, bo dzięki niej zyskujesz

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Atrakcyjne rabaty w kolejnych latach (do 70%)

Atrakcyjne rabaty w kolejnych latach (do 70%)

Dostęp do bazy wiedzy i filmów instruktażowych

Dostęp do bazy wiedzy i filmów instruktażowych

Wieczyste prawo do korzystania z programu

Wieczyste prawo do korzystania z programu

Zmiany w poprzednich wersjach programu.

Nabywając jakikolwiek program Varico® korzystasz z szeregu przywilejów, jakimi są: wsparcie techniczne, dostęp do wszystkich aktualizacji naszego oprogramowania, atrakcyjne rabaty cenowe przy zakupie kolejnych programów lub usług oraz przedłużeń licencji.

Programiści Varico® cały czas planują rozwój naszego oprogramowania, uzupełniając go o nowe opcje oraz dostosowując do zmieniających się warunków prawnych. Wykupując roczną licencję 4 Inclusive masz stały dostęp do najnowszych wersji programu.

Poniżej przedstawiamy zmiany wprowadzone w poprzednich wersjach programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR®:

Co Jan zrobił w nowym KPiR®?

 • Dodałem druki PIT-28(19), PIT-28A i PIT-28B które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. (Wersje 16.01.A wydane są bez możliwości wysyłki e-Deklaracji. Wysyłka e-Deklaracji będzie możliwa w aktualizacji 16.01.B).
 • Wprowadziłem możliwość numerowania wpisów w księdze KPiR  oddzielnie dla każdego miesiąca (zrzut ekranu).
 • Wprowadziłem usprawnienia do umów cywilno-prawnych zgodnie z obowiązującymi zmianami prawnymi w zakresie ich oskładkowania. W związku z tym  na dialogu dot. sporządzania rachunków z tytułu umów cywilno-prawnych pojawiła się nowa opcja: podlega ZUS do minimum.
 • Dostosowałem wymiar urlopu rodzicielskiego oraz usunąłem  dodatkowy urlop macierzyński w związku z obowiązującymi zmianami prawnymi w zakresie urlopów macierzyńskich.
 • Dodałem możliwość rozliczania nieobecności właścicieli firm. Mechanizm uwzględnia nieobecności chorobowe przy ustalaniu podstawy do wyliczania ubezpieczeń społecznych właścicieli, A dane tych nieobecności są możliwe do wyeksportowania do programu Płatnik. Dodano również możliwość wystawiania zaświadczenia ZUS-3b (zrzut ekranu).
 • Dodałem możliwość rozliczania nieobecności dla pracowników zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych. Nowa funkcjonalność pozwala nie tylko na wprowadzanie takich nieobecności, ale również wyliczanie kwot zasiłków, drukowanie zaświadczeń ZUS Z-3a oraz eskport danych do programu Płatnik (Jest to pierwsza wersja użytkowa tego modułu w związku z tym prosimy o przesyłanie wszelkich uwag do naszego Centrum Klienta Biznesowego) (zrzut ekranu).
 • Dodałem nową stawkę ryczałtu 2% dla przychodu ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (zrzut ekranu).
 • Dodałem możliwość wydruku formularzy w wersji czarno-białej (zrzut ekranu).
 • Wyłączyłem mechanizm korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur zakupu, które zostały zaksięgowane po dniu 31.12.2015.
 • Dostosowałem mechanizm przepisywania danych z poprzedniego roku uwzględniając zmiany dokonane w 2015 roku.
 • Dostosowałem eksport danych do Płatnika od wersji 10 (KEDU4) zostawiając równocześnie możliwość wyeksportowania w formacie KEDU 3 zgodnym z Płatnikiem w wersji 8;dodałem możliwość wydruku formularzy w wersji czarno-białej.

Dodatkowo:

 • poprawiłem mechanizm pobierania danych z GUS.

W celu sprawnego rozpoczęcia pracy w nowym roku kalendarzowym przygotowaliśmy szczegółowe instrukcje prezentujące proces otwarcia roku. 

Co Jan zrobił w nowym KPiR®?

 • Dodałem obsługę e-Deklaracji VAT-7(16), VAT-7D(7) oraz VAT-7K(10).
 • Wprowadziłem 3 nowe stawki odsetek od zobowiązań gospodarczych.
 • Umożliwiłem dostęp do listy kontrahentów – od dziś będzie to jeszcze łatwiejsze, wystarczy, że klikniesz w odpowiednią ikonę w programie lub poprzez menu Funkcje > Kontrahenci.
 • Umożliwiłem poprawne dodanie wpisu do księgi dla podatników na ryczałcie.
 • Umożliwiłem sporządzenie wykazu środków trwałych i wykazu wartości niematerialnych i prawnych nabytych w podanym okresie.

Co Jan zrobił w nowym KPiR®?

 • Wprowadziłem nowe wzory druków ZUS Z-3, Z-3a oraz Z-3b.
 • Umożliwiłem dodanie opisu zdarzeń gospodarczych z poziomu Kontrahentów.
 • Udoskonaliłem mechanizm rozliczania zasiłków chorobowych dla wszystkich przypadków zmiany formy zatrudnienia.
 • Udoskonaliłem mechanizm eksportu danych do programu Płatnik.

Dodatkowo:

 • Uaktualniłem zestaw parametrów wyliczania wynagrodzeń.
 • Przywróciłem poprawne skalowanie wydruków deklaracji.
Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 • W oknie dialogowym wiersze dodałem kolumnę z zaksięgowaną kwotą.
 • Księga Przychodów i Rozchodów została uzupełniona o kolumnę kosztów na działalność badawczo-rozwojową. Odpowiednio uzupełnione zostały wydruki księgi i zestawienie roczne.
 • Uzupełniłem kalendarz na rok 2017.
Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 • Dodałem akcję do otwierania / zamykania miesięcy.
 • Dodałem do menu opcję TAX Info (Funkcje → TAX Info) – dowiedz się więcej.
 • Dodałem możliwość pobierania danych z GUS z ograniczonym wyświetleniem obrazka weryfikacyjnego (captcha).
 • Uzupełniłem dialog księgowania operacji gospodarczych o informację wskazującą na możliwość szybszego księgowania przy wykorzystaniu ewidencji typowych zakupów.
 • Wykonałem nowy mechanizm generowania zaświadczeń ZUS Z-3, poprawiając algorytm zbierania danych do tego zaświadczenia i dostosowując go do formy preferowanej przez ZUS.
 • Dodałem do instalatora nową wersję Varico Przyjazne Formularze.
Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 • Dodałem funkcję eksportującą dane w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego, tym samym program KPiR jest już gotowy na zmiany prawne związane z JPK obowiązujące od 1.01.2017 (więcej informacji).
 • Dodałem możliwość wstawienia deklaracji VAT-7(17), VAT7K(11) i VAT7D(8) uwzględniając zmiany prawne dotyczące ustawy o VAT – art.89b ust.4 oraz zmiany prawne dotyczące rozliczania zakupu paliw silnikowych w VAT – art. 103 ust.5a i 5b.
 • Uaktualniłem e-Deklarację PIT-28 do wersji 19.
 • Wprowadziłem opcję eksportu danych do Płatnika bez wprowadzania nazwy skróconej.
 • Zmodyfikowałem sposób klasyfikowania „innych składników” do wynagrodzeń zamieszczonych na zestawieniu ZUS-Z3.
 • Poprawiłem błąd związany z nieodświeżaniem informacji o sporządzeniu deklaracji ZUS DRA.
 • Uaktualniłem parametry ZUS oraz poprawiłem oznaczenia rodzaju płatności na drukach przelewu do ZUS.
 • Usprawniłem obsługę w dialogu Właściciele dodając domyślne sortowanie po nazwisku.
 • Poprawiłem rozliczanie 50% VAT po użyciu skrótu klawiszowego (Alt+H).
 • Poprawiłem błąd związany z wyborem kodu kraju przy dodawaniu kontrahenta.
 • Umożliwiłem używanie szablonu użytkownika (bez konieczności przekopiowywania do folderu def) m.in. dla zestawienia składników wynagrodzeń.
Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 • Wersja 17.01 umożliwia poprawne zamknięcie roku podatkowego 2016 oraz otwarcie nowego roku 2017.
 • Umożliwiłem wystawianie deklaracji VAT 9M. Wszystkie potrzebne dane z łatwością wyeksportujesz do programu Varico Przyjazne Formularze.
 • Umożliwiłem wystawianie deklaracji IFT-1 i IFT-1R. Deklarację IFT-1R można ponadto wystawiać teraz seryjnie dla wszystkich pracowników zagranicznych. Wszystkie potrzebne dane z łatwością wyeksportujesz do programu Varico Przyjazne Formularze.
 • Najnowsza wersja programu umożliwia zaksięgowanie faktury w kilka sekund, wystarczy faktura z przyjaznym znakiem, zainstalowana aplikacja na Twoim smartfonie oraz najnowsza wersja programu KPiR. Nowa funkcjonalność przynosi również zmiany w sposobie księgowania w KPiR, od dziś możesz księgować faktury za pomocą dedykowanych szablonów – spróbuj, a polubisz nowe szybsze księgowanie. Przyszłość księgowania jest już dziś – zacznij dzień z PrzyjaznąFakturą.
 • Dostępne szablony księgowania:
  • Krajowa sprzedaż towarów i usług, VAT 23% – szablon obejmuje podstawowy przypadek sprzedaży towarów i usług krajowych ze stawką 23%.
  • Krajowa sprzedaż towarów i usług, różne stawki VAT – szablon obejmuje podstawowy przypadek sprzedaży towarów i usług krajowych z różnymi stawkami VAT.
  • Zakup krajowy towarów ze strukturą zakupu – wydatki pozostałe – szablon obejmuje podstawowy przypadek zakupu podlegającego w całości odliczeniu VAT. Wartość netto księgowana w księdze w kolumnie “Pozostałe wydatki”.
  • Zakup krajowy towarów ze strukturą zakupu – szablon obejmuje podstawowy przypadek zakupu podlegającego w całości odliczeniu VAT. Wartość netto księgowana w księdze w kolumnie “Zakup towarów”.
  • Zakup krajowy towarów z prawem częściowego odliczenia VAT naliczonego – szablon obejmuje zakup podlegający częściowemu odliczeniu VAT.  Wartość netto księgowana w księdze w kolumnie “Zakup towarów”.
  • Zakup krajowy paliwa do samochodów dla celów mieszanych – szablon obejmuje zakup paliwa podlegający odliczeniu VAT w wysokości 50%. Wartość netto + 50% VAT księgowana w księdze w kolumnie “Wydatki pozostałe”.
 • Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2017 r.
 • Uaktualniłem okno wyboru formy rozliczania podatku VAT ze względu na zmiany prawne w roku 2017.
 • Poprawiłem mechanizm określania kwoty “do zapłaty” w przypadku faktur zakupu z odwrotnym obciążeniem.
 • Dodałem mechanizm automatycznego uruchamiania programu po wczytaniu archiwum, zainstalowaniu programu oraz przepisywaniu danych na nowy rok podatkowy.
 • Poprawiłem możliwość odświeżania listy wierszy po wprowadzeniu kolejnego zapisu do bazy danych oraz zmodyfikowałem kolejność pól szablonów księgowania.
 • W związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń od 2017 r. umożliwiłem określenie stawki oraz liczby godzin na umowie oraz rachunku.
 • Wprowadziłem mechanizm wykrywający potrzebę ograniczenia kosztów uzyskania przychodów przy transakcjach przekraczających kwotę 15 tys. zł.
 • Zaktualizowałem parametry podatkowe: płaca minimalna od 1.01.2017, kwota limitu przy jednorazowej amortyzacji, wysokość wynagrodzenia dla uczniów (pracowników młodocianych) od 01.12.2016 r., przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2016 r.
 • Wysyłaj ważne informacje do swoich Klientów dzięki funkcji Tax info i otrzymuj potwierdzenie doręczenia wiadomości (funkcja ta zastąpiła wcześniejsze raporty mailowe) – więcej informacji na temat tej funkcji znajdziesz tutaj.
 • W punkcie 11 zaświadczenia ZUS-Z3 zmieniłem sposób prezentowania wynagrodzeń zasadniczych, które nie posiadają atrybutu proporcjonalności.
 • Poprawiłem błąd występujący przy generowaniu DRA (gdy nazwa pliku zawierała niedozwolone znaki).
 • Usprawniłem wyszukiwanie ostatnich miesięcy poprzedzających okres nieobecności.
 • Dodałem nazwę urzędu skarbowego na wydruku UPL-1(5).
 • Poprawiłem błąd związany z generowaniem plików XML do programu Płatnik.
 • Dodałem komunikat informujący użytkownika o problemie dostępu do pliku wydruku dla e-Deklaracji.
Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 • Wersja 17.01.C umożliwia poprawne zamknięcie roku podatkowego 2016 oraz otwarcie nowego roku 2017.
 • Umożliwiłem poprawne usunięcie firmy z listy firm.
 • Poprawiłem sposób sugerowania domyślnej daty dokumentu księgi.
 • Dołączyłem do instalatora najnowszą wersję Varico Przyjazne Formularze 4.6.7.
Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 • Zrealizowałem mechanizm seryjnej wysyłki plików JPK bezpośrednio z programu.
 • Poprawiłem raportowanie zakupów z odwrotnym obciążeniem VAT w pliku JPK_VAT.
 • Dialog dla plików JPK dostosowałem do różnych wersji struktur JPK i do wysyłki tych plików. Powstała również specjalna opcja tego dialogu dla rutynowych, comiesięcznych wysyłek JPK_VAT.
 • Wprowadziłem obsługę nowej struktury JPK_PKPIR(2), obowiązującej od 01.01.2017 r.
 • Dialog wierszy ewidencji przychodów i zakupów uzupełniłem o funkcję usuwania wierszy.
 • Wprowadziłem obsługę nowej struktury JPK_VAT(2), obowiązującej od 01.01.2017 r.
 • Zaktualizowałem podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące od 01.01.2017 r.
 • Dodałem możliwość tworzenia dwóch wersji deklaracji PIT-11.
 • Poprawiłem mechanizm generowania i podglądu deklaracji z nadrukiem UPO.
 • Poprawiłem mechanizm generowania e-deklaracji PIT-11 i PIT-40 w zakresie danych adresowych.
 • Poprawiłem dialog edycji pracowników w zakresie rezydencji bądź nierezydencji obcokrajowców.
 • Zaktualizowałem e-deklaracje VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK obowiązujące od 01.01.2017 r. i jednocześnie w miejsce zlikwidowanych formularzy deklaracji wprowadziłem raporty odzwierciedlające wysyłane dane.
 • Wprowadziłem nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017r.
 • Poprawiłem wyświetlanie i drukowanie raportów w zaświadczeniach ZUS-Z3a.
 • Dodałem do programu obsługę deklaracji VAT-9M(7).
 • Poprawiłem mechanizm pobierania danych z GUS.
 • Zaktualizowałem kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na rok 2017.
 • Zaktualizowałem najniższą podstawę wymiaru składek dla właścicieli na rok 2017 oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – obniżone.
 • Udostępniłem usuwanie wyposażenia firmy z ewidencji.
 • Zaktualizowałem treść umowy zlecenia wprowadzając wymaganą stawkę godzinową.
 • Zapobiegłem pojawianiu się skrótu “ul.” w adresach, gdzie nie występuje nazwa ulicy.
W ramach licencji 4 Inclusive, którą posiadasz na program Varico udostępniamy najnowszą aktualizację programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR®.

Co Jan zrobił w nowym KPiR®?

 • Dodałem nową funkcję importu plików faktur w formatach JPK_FA, JPK_VAT i w formie plików pdf zawierających dane xml faktur (format SAGE).
 • Uzupełniłem dialog ustalania wymiaru urlopu o informacje wyjaśniające sposób prezentacji danych.
 • Dodałem nowy certyfikat dla EuroCert sp. z o.o.
 • Dodałem komunikat o nieprzeczytanych wiadomościach w panelu iGadamy.
 • Poprawiłem mechanizm generowania e-deklaracji dla podmiotów bez numeru REGON.
 • Przywróciłem możliwości wysyłki wiadomości email z modułu TAX INFO.
 • Wprowadziłem zmiany w mechanizmie pobierania aktualizacji z poziomu programu.
 • Dodałem przypomnienie o konieczności wystawienia Informacji VAT-27.
 • Dodałem najnowszą wersję programu Varico PrzyjazneFormularze.
 • Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2016.
 • Zaktualizowałem wysokość wynagrodzenia uczniów od 01.03.2017.
 • Zaktualizowałem wskaźnik podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w 2. kwartale 2017.
 • Usprawniłem podpowiadanie numeru kolejnego dokumentu przy księgowaniu w ewidencji sprzedaży
 • Poprawiłem sporządzanie e-deklaracji VAT-UEK dla pustych pól.
 • Poprawiłem generowanie pliku JPK_VAT dla korekt faktury importowej.
 • Poprawiłem wyszukiwanie kontrahentów po numerze NIP w nowym dialogu księgowania faktur.
 • Poprawiłem błąd w przepisywaniu danych z poprzedniego roku podczas wystawiania deklaracji podatkowych.
 • Usprawniłem mechanizm przepisywania danych o wykorzystaniu urlopów z poprzedniego roku.
 • Zaproponowałem rozszerzenie raportu dla operacji generowania plików JPK.
 • Dodałem obsługę najnowszych certyfikatów kwalifikowanych.
 • Dodałem możliwość ustawienia metody kasowej dla podatnika VAT rozliczającego się miesięcznie.
 • Dodałem obsługę druku UPL-1(6).
 • Poprawiłem funkcję dodawania faktur o wartości powyżej 15.000,00 zł.
 • Usunąłem błąd występujący przy próbie odczytania zachowanych zaświadczeń Z-3.
 • Umożliwiłem szybkie księgowanie przez szablony dokumentów w formacie “e-faktury”, wprowadzanych przez import plików i pobieranych aplikacją PrzyjaznaFaktura.
 • Poprawiłem obsługę komunikatu informującego o konieczności wystawienia deklaracji VAT-UE.
 • Poprawiłem mechanizm parowania programu z aplikacją PrzyjaznaFaktura na smartfonie.
 • Dodałem możliwość wyboru opcji kopiowania plików na dysk sieciowy w instalatorze naszych programów.
 • Umożliwiłem sprawdzenie poprawności deklaracji VAT-27 przy braku Internetu.
 • Uwidoczniłem przycisk F3 w dialogu dodawania/modyfikacji pozycji dowodu wewnętrznego.
 • Uzależniłem daty generowanych plików JPK od bieżącego dnia.
 • Dodałem komunikat ostrzegający przed próbą powtórnego wysłania e-deklaracji.
 • Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017.
 • Zaktualizowałem wysokość wynagrodzenia uczniów od 01.09.2017.
 • Poprawiłem proces generowania plików JPK-VAT w części dotyczącej art 89b ustawy.
 • Przyspieszyłem działanie rejestru faktur dla przypadków z dużą ilością faktur w okresie.
 • Poprawiłem błąd pojawiający się w niektórych przypadkach w trakcie wyświetlania raportów w Rejestrze Czasu Pracy.
 • Poprawiłem błąd w dialogu księgowania importowanych faktur, który dotyczy niepoprawnej aktywności przycisku księgowania w kontekście faktur zaksięgowanych.
 • Umożliwiłem importowanie plików JPK, gdy znacznik kodowania “UTF-8” nie jest zapisany dużymi literami.
 • Uzupełniłem proces weryfikacji spójności bazy danych o naprawianie problemu uszkodzonych dat.
 • Dodałem możliwość sprawdzenia statusu VAT podatnika.
 • Do dialogu księgowania faktur dodałem możliwość obsługi PrzyjaznychFaktur przy pomocy kamery internetowej oraz opcji przeciągnij i upuść plik PDF.
 • Uaktualniłem wskaźnik waloryzacji za IV kwartał 2017.
 • Przyspieszyłem działanie funkcji księgowania w przypadku bardzo dużej ilości dokumentów.
 • Poprawiłem obsługę nieobecności dla właścicieli firm.
 • Poprawiłem mechanizm naliczania kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu wynagrodzeń pracowników.
 • Poprawiłem wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
 • Zaktualizowałem dane adresowe US w Czarnkowie.
 • Umożliwiłem wykonanie korekty VAT-UEK, w przypadku gdy dla kontrahenta o podanym identyfikatorze istniały już inne zapisy.
 • Wersja przeznaczona jest do aktualizacji roku 2017 oraz umożliwia otwarcie roku 2018.
 • Zapewniłem wsparcie dla Indywidualnego Rachunku Składkowego ZUS.
 • Dodałem szybką płatność składek ZUS po zeskanowaniu QRkodu w TAX INFO.
 • Uzupełniłem parametry podatkowe i zusowskie na rok 2018.
 • Przyspieszyłem przygotowanie do wydruków list, ksiąg, ewidencji i zestawień.
 • Wprowadziłem możliwość importowania faktur zakupowych i sprzedażowych z plików JPK_FA.
 • Stworzyłem mechanizm powiadamiania użytkowników o problemach z dostępem do bramek Ministerstwa Finansów przy próbie wysyłki eDeklaracji lub plików JPK_VAT.
 • Dodałem walidację importowanych plików JPK_VAT i JPK_FA, dzięki czemu sygnalizowane będą pliki zmanipulowane lub wygenerowane przez niepoprawnie działające oprogramowanie.
 • Uzupełniłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku o przepisanie statystyk wyboru szablonów rozliczenia w VAT.
 • Poprawiłem błędne przypisywanie pracowników do grup pracowniczych i kalendarzy.
 • Poprawiłem generowanie ewidencji czasu pracy dla przypadków z wieloma umowami w okresie prezentowanym.
 • Wyłączyłem druk PIT-40 za rok 2017.
 • Umożliwiłem import plików niezależnie od zaznaczenia opcji “Ostrzeżenie o niedokonanym wpisie do ewidencji zakupu VAT” .
 • Rozszerzyłem księgowanie Przyjaznych Faktur o obsługę kamerek internetowych w programach księgowych.
 • Zapewniłem obsługę nowych certyfikatów EuroCer.
 • Poprawiłem mechanizm podsumowywania zestawień rejestrów VAT.
 • Usprawniłem mechanizm wykrywania i sygnalizowania importowanych faktur z pliku JPK_VAT lub JPK_FA, którym nie można przypisać żadnego z opracowanych dotychczas szablonów.
 • Wprowadziłem import plików JPK_VAT (3).
 • Zapewniłem możliwość uzupełnienia i zapamiętywania Indywidualnego konta składkowego ZUS dla właścicieli.
 • Dodałem PIT-28 za rok 2017.
 • Zapewniłem możliwość podpisywania e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K danymi autoryzującymi tzn. kwotą przychodu.
 • Umożliwiłem podpisywanie plików JPK za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
 • Umożliwiłem importowanie plików JPK_VAT(3) v1-1.
 • Dodałem aktualny druk dla przelewów ZUS.
 • Uaktualniłem parametry ZUS’owskie na rok 2018.
 • Umożliwiłem wprowadzanie kwot dla stawki 12,5% od najmu prywatnego dla osób prowadzących księgowość w formie ryczałtu w roku 2018.
 • Dodałem możliwość podglądu druku deklaracji dla e-deklaracji przed wysyłką.
 • Uwidoczniłem wersję generowanego pliku JPK w trybie automatycznego wyboru wersji.
 • Zmodyfikowałem sposób wyliczania i prezentacji wymiaru urlopu wypoczynkowego i urlopów pozostałych do wykorzystania – szczególnie dla przypadków zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego.
 • Umożliwiłem import faktur z pliku JPK_FA o nieokreślonym NIP sprzedawcy i nabywcy.
 • Dodałem nową wersję formularza PIT-2.
 • Dodałem informacje do raportu walidacji tworzonych plików JPK o brakujących danych dotyczących kontrahentów.
 • Zapewniłem aktualną wersję PIT-4R, PIT-8AR dla przychodów za rok 2017.
 • Zaktualizowałem formularz PIT-11 w wersji 23 do postaci obowiązującej w roku 2018.
 • Zaktualizowałem formularz NIP-8 do wersji 2.
 • Zaktualizowałem formularz ZAP-3, NIP-7 do wersji 4 oraz NIP-2 do wersji 11 na rok 2018.
 • Dostarczyłem aktualną listę OPP do wyboru dla druku PIT-28.
 • Poprawiłem zestawienie w wykazie środków trwałych.
 • Poprawiłem mechanizm sugerowania szablonu rozliczenia w VAT, w szczególności faktur z odwrotnym obciążeniem podatkiem VAT.
 • Poprawiłem sposób wyliczania kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.
 • Poprawiłem raport “Ewidencja środków trwałych”
 • Zmieniłem domyślną wersję pliku JPK_VAT na (3.1-1), sugerowaną w przypadku wystawiania korekty za okresy sprzed 01.01.2018
 • Poprawiłem mechanizm podpisywania plików JPK za pomocą profilu zaufanego ePUAP
 • Poprawiłem mechanizm podpisywania e-deklaracji za pomocą danych autoryzujących
 • Zapewniłem przenoszenie zaznaczenia kontroli płatności do ewidencji zakupu VAT zgodnie z ustawieniami kontrahenta przy księgowaniu zakupu z wykorzystaniem skróconej obsługi ewidencjonowania zakupu krajowego 23%
 • Umożliwiłem w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz fakturach zakupu i sprzedaży zaznaczanie wielu wpisów do usunięcia
 • Umożliwiłem pobranie programu szczegółowo informującego o błędach w pliku JPK w przypadku stwierdzenia niezgodności pliku JPK ze schematem dostarczanym przez MF
 • Zmieniłem sposób zapisywania w rejestrze VAT niepodlegającej opodatkowaniu połowy kwoty netto, przy rozliczaniu wydatków na samochody (50%)
 • Zabezpieczyłem przed wczytywaniem znaków niemożliwych do pokazania (pochodzących z importowanych faktur)
 • Poprawiłem mechanizm przy dodawaniu nowego pracownika – sugeruję domyślne dodanie umowy o pracę
Poprawiłem e-deklarację VAT-UEK.
Umożliwiłem import JPK VAT(3) z zerową ewidencją zakupu lub sprzedaży.
Poprawiłem działanie eksportu plików JPK_VAT dla przypadków związanych z eksportem usług.
Usprawniłem mechanizm sugerowania szablonu rozliczenia w VAT importowanych plików JPK.
Poprawiłem mechanizm obsługi podpisu e-deklaracji kwotą przychodu z poprzedniego roku.
Poprawiłem import plików JPK zawierających znaki podziału linii w adresie kontrahenta.
Rozszerzyłem moduł TAXInfo o informacje o terminie płatności.
Rozszerzyłem moduł TAXInfo o możliwość dodawania do maila druków przelewu w formacie PDF.
Zmieniłem wartość z nie określono na brak w przypadku braku określenia numeru NIP w generowanych plikach JPK.
Dodałem do mechanizmu sprawdzania czynnego podatnika VAT informacje graficzną podkreślającą w różnych kolorach aktualny status kontrahenta.
Dodałem do programu informację o konsekwencjach zamknięcia okna Podpis ePUAP w trakcie wysyłania pliku JPK.
Usunąłem kreski z numerów NIP i identyfikatorów podatnika generowanych plików JPK.
Ułatwiłem księgowanie faktur przez dodanie automatycznego podpowiadania kontrahentów na podstawie tekstu wpisanego w polu NIP (bez względu na fakt czy numer jest pisany z kreskami czy bez oraz czy posiada wpisany kod kraju).
Umożliwiłem zaznaczanie i usuwanie wielu pozycji z listy ewidencji sprzedaży i zakupu, z rejestru faktur sprzedaży i zakupu, plików JPK, TAXInfo, e-deklaracji, przypomnień oraz wysyłania z listy plików JPK, e-deklaracji i innych.
Poprawiłem działanie mechanizmu wyliczającego urlopy wykorzystane.
Dodałem procedurę naprawczą zawiązaną z generowaniem JPK do procesu „Weryfikacji spójności bazy danych”.danych”.
Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Poprawiłem synchronizację dla importowanych plików po usunięciu zaksięgowanych faktur w przypadku jednoczesnego księgowania do wielu firm.
Zmodyfikowałem dialog związany z masowym usuwaniem wpisów i faktur z ewidencji VAT.
Uaktualniłem bazę referencyjnych stawek ubezpieczenia wypadkowego od 1 kwietnia 2018.
Poprawiłem mechanizm prezentujący w zestawieniu Z-3 wyliczenie podstawy zasiłków innych niż zasiłek chorobowy.
Poprawiłem dane opisujące w pliku JPK-VAT operację remanentu likwidacyjnego i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Oddzieliłem kod kraju na deklaracji VAT-UEK.
Poprawiłem informację o dacie zakupu w pliku JPK-VAT.
Zmodyfikowałem działanie modułu Importu Faktur w sytuacji importowania plików JPK-VAT zawierających faktury z odwrotnym obciążeniem podatkiem VAT.
Poprawiłem działanie modułu Importu Faktur w zakresie ustalania daty zakupu.
Poprawiłem przydzielanie właściwego szablonu odwrotnego obciążenia przy imporcie plików JPK.
Poprawiłem synchronizację dla importowanych plików po usunięciu zaksięgowanych faktur w przypadku jednoczesnego księgowania do wielu firm.
Poprawiłem algorytm wyliczania wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego w Rejestrze Czasu Pracy.
Dodałem możliwość zaznaczania wybranych faktur w importowanym pliku do dalszej obsługi – dotyczy importu plików JPK.
Dodałem nowe szablony księgowania faktur, dotyczące eksportu i importu usług.
Dodałem możliwość importu plików JPK i księgowania faktur z użyciem szablonów, dla firm prowadzących ewidencję VAT i rozliczających się ryczałtem z dochodów.
Dodałem opcję “Tylko ubezpieczenie zdrowotne” dla właścicieli.
Poprawiłem mechanizm generowania raportów RZA i RCA na okoliczność zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego
Dodałem deklaracje PIT-8AR i PIT-4R za rok 2018.
Zapewniłem eksport do VPF druku IFT-1R za rok 2018.
Dodałem do programu obsługę e-deklaracji PIT-4R(7).
Poprawiłem mechanizm drukowania nagłówków raportów.
Zmodyfikowałem Informację PIT-28, aby umieszczać numer referencyjny UPO w polu Nr dokumentu.
Umożliwiłem obsługę faktur korygujących przez szablony i automaty księgowania uwzględniającą importowane pliki faktur.
Umożliwiłem import plików JPK kodowanych w UTF-16

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Dodałem możliwość podpisywania plików JPK_VAT danymi autoryzującymi – kwotą przychodu.
Przygotowałem program RODO, który udostępnia szereg funkcji wymaganych w związku z wdrożeniem przepisów RODO.
Umożliwiłem wysyłkę danych serwisowych do firmy Varico zgodną z wytycznymi RODO
Dodałem możliwość precyzowania polityki bezpieczeństwa w zakresie nadawania haseł przez użytkowników.
Wprowadziłem Ulgę Na Start dla właścicieli.
Wprowadziłem odrębny tryb importowania faktur i księgowania przy użyciu szablonów dla firm na metodzie kasowej.
Wprowadziłem nowy formularz ZUS Z-3, obowiązujący od 01.01.2018 r.
Umożliwiłem podpisywanie deklaracji VAT-27 danymi autoryzującymi.
Umożliwiłem podpisywanie deklaracji VAT-UE danymi autoryzującymi.
Umożliwiłem podpisywanie deklaracji VAT-UEK danymi autoryzującymi.
Zmodyfikowałem wygląd listy właścicieli i pełnomocników.
Zmodyfikowałem działanie dialogu importu plików JPK i księgowania faktur.
Poprawiłem mechanizm generowania plików JPK_VAT dla przypadków opodatkowania kwartalnego.
Poprawiłem działanie generatora plików JPK-VAT, szczególnie w przypadku opodatkowania kwartalnego.

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Poprawiłem działanie mechanizmu dostarczającego statystyki do Rejestru Czasu Pracy. Teraz jesteśmy bardziej odporni na błędy w bazie danych
Rozliczasz się na zasadzie ryczałtu? Poprawiłem dla Ciebie sygnalizacje obliczenia podatku.

Co Jan zrobił w nowym KPiR:
Poprawiłem mechanizm wysyłki plików JPK_VAT na e-bramkę Ministerstwa Finansów
Zapewniłem możliwość wykonywania masowego podpisu e-deklaracji i plików JPK
W parametrach programu dodałem możliwość wyboru podpisu kwalifikowanego
Przywróciłem przycisk “Następny” przy modyfikacji wpisów do księgi dla firm na ryczałcie
Poprawiłem eksport przelewów w formacie Elixir
Poprawiłem wyświetlanie ciągów znaków w nazwie skróconej na liście firm
Poprawiłem sposób wyliczania podstawy do zasiłku chorobowego w sytuacji gdy pracownik rozpoczął pracę w trakcie miesiąca kalendarzowego
Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Umożliwiłem księgowanie faktur walutowych za pomocą szablonów. Usprawni to Twoją pracę.
Umożliwiłem import faktur walutowych JPK_FA z automatycznym przeliczeniem wartości na PLN w oparciu o kursy.
Dodałem mechanizm automatycznego pobierania kursów walut z NBP
Dodałem przełącznik opcjonalny dla dwóch wersji zestawienia ZUS Z-3.
Dodałem obsługę pola e-mail na deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
Dodałem regulamin pomocy zdalnej wraz z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Dodałem możliwość edycji/wydrukowania noty odsetkowej.
Wprowadziłem nowe wydruki UPO dla dokumentów JPK i e-deklaracji.Uzupełniłem wydruk listy wypłat dotyczących umów cywilno – prawnych o wypłaty zasiłków chorobowych.
Dostarczyłem najnowszą wersję e-deklaracji dla VAT-7 i VAT-7K. Poprawiłem proces generowania plików JPK_VAT dla niektórych przypadków wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Wprowadziłem usprawnienia na dialogu wysyłki dokumentów JPK_VAT na eBramkę Ministerstwa Finansów.Poprawiłem mechanizm weryfikacji zasad bezpieczeństwa nadawania haseł przez użytkowników.
Wymusiłem sortowanie wydruków UPO po nazwie firmy.
Dostarczyłem odświeżony wydruk książki przychodów i rozchodów.
Dostarczyłem odświeżony wydruk ewidencji sprzedaży i zakupów.
Poprawiłem działanie listy właścicieli.
Usunąłem błąd uniemożliwiający usuwanie rekordów w module TAXInfo.

Wersja programu 19.01.A umożliwia pracę na roku podatkowym 2018 oraz otwarcie nowego roku 2019
Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami wchodzącymi od 01.01.2019
Do raportu w funkcji “Jak to zaksięgujemy” dodałem podsumowanie operacji.
Rozwinąłem szczegóły dotyczące zapisów licencji 4 Inclusive.
Uaktualniłem mechanizm przepisywania danych z poprzedniego roku rozliczeniowego. Dowiedz się więcej o instalacji i otwarciu nowego roku dla programu KPiR
Poprawiłem działanie na składnikach specjalnych wynagrodzenia (dodatki za nadgodziny i pracę w nocy).
Poprawiłem działanie procesu obliczania zasiłków chorobowych dla pracowników świeżo zatrudnionych.
Poprawiłem mechanizm uaktualniający status konta w usłudze Gwarancja Odtworzenia Danych.
Poprawiłem mechanizm importu danych z ObSp.
Poprawiłem mechanizm podpisywania dokumentów w systemach 64-bitowych.
Poprawiłem mechanizm pobierania statusu VAT kontrahentów.
Zapewniłem możliwość zbiorczego wystawiania deklaracji PIT-11
Dostosowałem program do nowych przepisów dotyczących tzw. ulgi na złe długi
Dostosowałem program do nowych przepisów dotyczących rozliczania kosztów samochodów służbowych używanych do celów firmowych i prywatnych
Uwzględniłem zmiany prawne dotyczące zaliczania w koszty działalności wydatków na samochody prywatne
Do mechanizmu importu faktur dodałem możliwość decydowania o dacie wpisu do ewidencji VAT
Umożliwiłem wydruk ewidencji sprzedaży tylko dla osób fizycznych dla firm nie będących płatnikiem VAT
Udostępniłem druk zeznania PIT-28 z załącznikami PIT-28A i PIT-28B oraz e-deklaracją PIT-28 za rok 2018
Zapakowałem listę okresów nieobecności, aby mieściła się w polach okresów “Informacji o wypłaconych świadczeniach” druku ZUS Z3
Dodałem nową wersję deklaracji PIT2
Dodałem nową wersję deklaracji PIT-11(24)
Dodałem nową wersję deklaracji PIT-4R(8)
Dodałem nową wersję deklaracji PIT-8AR(7).
Poprawiłem funkcjonowanie opcji zapisu do rejestru VAT dla importowanych plików w zależności od globalnego ustawienia opcji “Zapisy do księgi” i indywidualnego ustawienia “Tylko VAT
Co Jan zrobił w nowym KPiR:
Umożliwiłem import danych do najnowszej wersji IFT-1/1R
Wprowadziłem zbiorcze podpisywanie PIT-11 w wersji Pojedynczej.
Udostępniłem możliwość podglądu wygenerowanej wcześniej deklaracji PIT-11
Wprowadziłem sortowanie pracowników po nazwisku na liście do zbiorczego wystawiania PIT-11
Zmiany te pomogą Ci w szczególności jeśli używasz pakietu KPiR+RP
Co Jan zrobił w nowym KPiR:
Dodałem obsługę “małego ZUS’u” od przychodów za rok poprzedni dla przedsiębiorców o stosunkowo niewielkich przychodach.
Zapewniłem zgodność z programem Płatnik 10.02.002 w zakresie importu plików XML wygenerowanych w programach KPiR, KsH i RP.
Dostarczyłem aktualną wersję deklaracji ZUS ZWUA.
Dostosowałem program do zmienionego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, a także dodałem odpowiednią informację do wzorca świadectwa pracy.
Ograniczyłem liczbę właścicieli uwzględnianych przy wyznaczaniu liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego do właścicieli firm będących osobą fizyczną.
Uaktualniłem kody ZUS w bazie danych.
Co Jan zrobił w nowym KPiR:
Zapewniłem automatyczne wyliczanie podstawy ubezpieczeń społecznych dla “Małego ZUS’u”
Dostarczyłem aktualną listę adresową urzędów skarbowych
Zaktualizowałem Varico Przyjazne Formularze do wersji 5.8.1
Poprawiłem wygląd dialogu tytułu ubezpieczenia
Usunąłem problemy przy uruchamianiu Pomocy Zdalnej Varico
Co Jan zrobił w nowym KPiR:
Dodałem szablon księgowania faktur zakupu krajowego dla kosztów eksploatacyjnych samochodów (100% netto + 50% vat) – np. rat leasingowych
Dostarczyłem nowy wydruk księgi dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Poprawiłem błąd narastającego rozliczania kosztów samochodów prywatnych
Poprawiłem mechanizm uzupełniania danych autoryzujących dla e-deklaracji gdy zmienia się rok kalendarzowy
WAŻNE! | Zbiorcze wystawianie PIT-11

W związku z nieprawidłowym zaznaczeniem w części D pola 28 wystąpiły błędy w zbiorczym wystawianiu PIT-11. W przypadku pracowników zamieszkujących poza miejscowością zakładu pracy oznaczono znacznik 1. zamiast 3.

Sytuacja ta występuje jedynie w przypadku gdy pracownik rozliczał się z użyciem platformy epit.podatki.gov.pl. Kwota kosztów uzyskania przychodu została wyliczona prawidłowo, natomiast Ministerstwo Finansów odczytuje koszty jedynie po znaczniku, a co za tym idzie zmienia dane (zarówno kosztów, jak i dochodów) na błędne- zaniżając koszty związane z miejscem zamieszkania podatnika poza miejscowością zakładu pracy i licząc je jako koszty z jednego stosunku pracy.

W celu dokonania korekty zaznaczenia w polu 28 należy zaktualizować program do wersji 19.04.B, a następnie wejść w “Zbiorcze PIT-11”. Program automatycznie wyszuka nieprawidłowości i sygnalizuje potrzebę złożenia korekty.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Dałem możliwość eksportu dokumentów RPA do Płatnika
Udostępniłem nową wersję deklaracji VAT-7
Dodałem możliwość sprawdzania statusów kontrahentów zagranicznych w bazie VIES
Zapewniłem możliwość eksportu druków NIP-7, NIP-2, NIP-8 i ZAP-3 do programu VPF
Zapewniłem możliwość podglądu list w nowej odsłonie
Przyspieszyłem masowe usuwanie wpisów do księgi
Dodałem domyślne ustawianie grudnia w styczniu kolejnego roku przy eksporcie JPK
Dodałem skrót klawiszowy do funkcji “Księguj faktury”
Zmieniłem treść komunikatu o podpisywaniu JPK_VAT danymi autoryzującymi
Poprawiłem błąd zaokrąglania przy rozliczaniu kosztów samochodów
Poprawiłem błąd pola 51 w pliku JPK-VAT
UWAGA | raport ZUS-RPA

Informujemy, że raport ZUS-RPA jest dostępny w naszych programach od wersji 19.05.A, która pojawiła się w dniu dzisiejszym. Najmocniej przepraszamy za opóźnienie w opublikowaniu raportu w programie. Pojawi się on po zaktualizowaniu programu do najnowszej wersji.

Co Jan zrobił w nowym KPiR:
Zautomatyzowałem księgowanie wydatków na samochody dla płatników i nie płatników Vat
Dodałem szablon księgowania faktur (20%) za wydatki na samochody prywatne.
Dodałem mechanizm sprawdzania statusu kontrahentów w bazie VIES (VAT Information and Exchange System)
Zaktualizowałem formularze ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b.
Dostosowałem program do wprowadzania czasu pracy w układzie od godziny do godziny.
Przyspieszyłem działanie funkcji porządkowania faktur i płatności.
Poprawiłem mechanizm informowania o wysyłce testowej e-deklaracji i plików JPK_VAT.
Poprawiłem błąd w e-Deklaracjach związany z polem 59 dla deklaracji VAT-7(19)
Co Jan zrobił w nowym KPiR:
Dodałem sprawdzenie ilości wolnego miejsca na dysku przy tworzeniu i odtwarzaniu archiwum.
Zmieniłem sposób komunikowania zmiany dotyczącej księgowania kosztów samochodów.
Zmieniłem sposób komunikowania o obowiązku dokonywania płatności za pomocą rachunku bankowego dla transakcji przekraczających kwotę 15 000 zł.
Przełączyłem mechanizm wysyłania plików JPK_VAT do e-Bramki na API Ministerstwa Finansów.
Zlikwidowałem usuwanie cudzysłowów i apostrofów przy modyfikacji nazw i adresów kontrahentów.
Poprawiłem błąd generowania plików JPK-VAT, występujący dla pewnego przypadku zakupów wewnątrzwspólnotowych.
Poprawiłem mechanizm wpisywania ustawień domyślnych dotyczących godziny rozpoczęcia pracy i początku pory nocnej.
Poprawiłem błąd w środkach trwałych występujący gdy kwota nabycia jest równa 0.
Co Jan zrobił w nowym KPiR:
Dodałem obsługę plików w formacie JPK_FA(2).
Dodałem informację o PPK na wydrukach od umów cywilnoprawnych.
Dodałem nowe wydruki ewidencji czasu pracy.
Dodałem możliwość naliczania składek na “Pracownicze Plany Kapitałowe”
Umożliwiłem rozliczanie kosztów pojazdów bez potrzeby ich rejestrowania w programie.
Uaktualniłem wzór świadectwa pracy.
Poprawiłem błąd występujący przy próbie usunięcia firmy.
Poprawiłem działanie Rejestru Czasu Pracy przy zapisach czasu w niepełnych godzinach.
Poprawiłem aktualizowanie liczby rejestrów sprzedaży oraz zakupu VAT w dialogu księgowania faktur.
Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Dodałem możliwość opodatkowania dochodów podatkiem 0% dla młodych pracowników.
Skróciłem listę danych dotyczących umów zleceń i umów agencyjnych nie mieszczących się na formularzu Z-3 .
Zmodyfikowałem obsługę rejestrów sprzedaży/zakupu VAT w dialogu danych firmy