KPiR 18.06.B (30.10.2018)
Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 • Umożliwiłem księgowanie faktur walutowych za pomocą szablonów. Usprawni to Twoją pracę.
 • Umożliwiłem import faktur walutowych JPK_FA z automatycznym przeliczeniem wartości na PLN w oparciu o kursy.
 • Dodałem mechanizm automatycznego pobierania kursów walut z NBP
 • Dodałem przełącznik opcjonalny dla dwóch wersji zestawienia ZUS Z-3.
 • Dodałem obsługę pola e-mail na deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
 • Dodałem regulamin pomocy zdalnej wraz z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 • Dodałem możliwość edycji/wydrukowania noty odsetkowej.
 • Wprowadziłem nowe wydruki UPO dla dokumentów JPK i e-deklaracji.Uzupełniłem wydruk listy wypłat dotyczących umów cywilno – prawnych o wypłaty zasiłków chorobowych.
 • Dostarczyłem najnowszą wersję e-deklaracji dla VAT-7 i VAT-7K. Poprawiłem proces generowania plików JPK_VAT dla niektórych przypadków wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 • Wprowadziłem usprawnienia na dialogu wysyłki dokumentów JPK_VAT na eBramkę Ministerstwa Finansów.Poprawiłem mechanizm weryfikacji zasad bezpieczeństwa nadawania haseł przez użytkowników.
 • Wymusiłem sortowanie wydruków UPO po nazwie firmy.
 • Dostarczyłem odświeżony wydruk książki przychodów i rozchodów.
 • Dostarczyłem odświeżony wydruk ewidencji sprzedaży i zakupów.
 • Poprawiłem działanie listy właścicieli.
 • Usunąłem błąd uniemożliwiający usuwanie rekordów w module TAXInfo.
Pobierz aktualizację
Program Książka Przychodów i Rozchodów KPiR, został dostosowany do standardu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jeżeli chcesz mieć wpływ na jego funkcjonalność serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami Biznesowymi.

Więcej informacji

Pamiętaj, aby posiadać aktualną Licencję 4 Inclusive, bo dzięki niej zyskujesz

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Wsparcie techniczne i aktualizacje

Atrakcyjne rabaty w kolejnych latach (do 70%)

Atrakcyjne rabaty w kolejnych latach (do 70%)

Dostęp do bazy wiedzy i filmów instruktażowych

Dostęp do bazy wiedzy i filmów instruktażowych

Wieczyste prawo do korzystania z programu

Wieczyste prawo do korzystania z programu

Zmiany w poprzednich wersjach programu.

Nabywając jakikolwiek program Varico® korzystasz z szeregu przywilejów, jakimi są: wsparcie techniczne, dostęp do wszystkich aktualizacji naszego oprogramowania, atrakcyjne rabaty cenowe przy zakupie kolejnych programów lub usług oraz przedłużeń licencji.

Programiści Varico® cały czas planują rozwój naszego oprogramowania, uzupełniając go o nowe opcje oraz dostosowując do zmieniających się warunków prawnych. Wykupując roczną licencję 4 Inclusive masz stały dostęp do najnowszych wersji programu.

Poniżej przedstawiamy zmiany wprowadzone w poprzednich wersjach programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR®:

Co Jan zrobił w nowym KPiR®?

 • Dodałem druki PIT-28(19), PIT-28A i PIT-28B które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. (Wersje 16.01.A wydane są bez możliwości wysyłki e-Deklaracji. Wysyłka e-Deklaracji będzie możliwa w aktualizacji 16.01.B).
 • Wprowadziłem możliwość numerowania wpisów w księdze KPiR  oddzielnie dla każdego miesiąca (zrzut ekranu).
 • Wprowadziłem usprawnienia do umów cywilno-prawnych zgodnie z obowiązującymi zmianami prawnymi w zakresie ich oskładkowania. W związku z tym  na dialogu dot. sporządzania rachunków z tytułu umów cywilno-prawnych pojawiła się nowa opcja: podlega ZUS do minimum.
 • Dostosowałem wymiar urlopu rodzicielskiego oraz usunąłem  dodatkowy urlop macierzyński w związku z obowiązującymi zmianami prawnymi w zakresie urlopów macierzyńskich.
 • Dodałem możliwość rozliczania nieobecności właścicieli firm. Mechanizm uwzględnia nieobecności chorobowe przy ustalaniu podstawy do wyliczania ubezpieczeń społecznych właścicieli, A dane tych nieobecności są możliwe do wyeksportowania do programu Płatnik. Dodano również możliwość wystawiania zaświadczenia ZUS-3b (zrzut ekranu).
 • Dodałem możliwość rozliczania nieobecności dla pracowników zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych. Nowa funkcjonalność pozwala nie tylko na wprowadzanie takich nieobecności, ale również wyliczanie kwot zasiłków, drukowanie zaświadczeń ZUS Z-3a oraz eskport danych do programu Płatnik (Jest to pierwsza wersja użytkowa tego modułu w związku z tym prosimy o przesyłanie wszelkich uwag do naszego Centrum Klienta Biznesowego) (zrzut ekranu).
 • Dodałem nową stawkę ryczałtu 2% dla przychodu ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (zrzut ekranu).
 • Dodałem możliwość wydruku formularzy w wersji czarno-białej (zrzut ekranu).
 • Wyłączyłem mechanizm korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur zakupu, które zostały zaksięgowane po dniu 31.12.2015.
 • Dostosowałem mechanizm przepisywania danych z poprzedniego roku uwzględniając zmiany dokonane w 2015 roku.
 • Dostosowałem eksport danych do Płatnika od wersji 10 (KEDU4) zostawiając równocześnie możliwość wyeksportowania w formacie KEDU 3 zgodnym z Płatnikiem w wersji 8;dodałem możliwość wydruku formularzy w wersji czarno-białej.

Dodatkowo:

 • poprawiłem mechanizm pobierania danych z GUS.

W celu sprawnego rozpoczęcia pracy w nowym roku kalendarzowym przygotowaliśmy szczegółowe instrukcje prezentujące proces otwarcia roku. 

Co Jan zrobił w nowym KPiR®?

 • Dodałem obsługę e-Deklaracji VAT-7(16), VAT-7D(7) oraz VAT-7K(10).
 • Wprowadziłem 3 nowe stawki odsetek od zobowiązań gospodarczych.
 • Umożliwiłem dostęp do listy kontrahentów – od dziś będzie to jeszcze łatwiejsze, wystarczy, że klikniesz w odpowiednią ikonę w programie lub poprzez menu Funkcje > Kontrahenci.
 • Umożliwiłem poprawne dodanie wpisu do księgi dla podatników na ryczałcie.
 • Umożliwiłem sporządzenie wykazu środków trwałych i wykazu wartości niematerialnych i prawnych nabytych w podanym okresie.

Co Jan zrobił w nowym KPiR®?

 • Wprowadziłem nowe wzory druków ZUS Z-3, Z-3a oraz Z-3b.
 • Umożliwiłem dodanie opisu zdarzeń gospodarczych z poziomu Kontrahentów.
 • Udoskonaliłem mechanizm rozliczania zasiłków chorobowych dla wszystkich przypadków zmiany formy zatrudnienia.
 • Udoskonaliłem mechanizm eksportu danych do programu Płatnik.

Dodatkowo:

 • Uaktualniłem zestaw parametrów wyliczania wynagrodzeń.
 • Przywróciłem poprawne skalowanie wydruków deklaracji.
Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 • W oknie dialogowym wiersze dodałem kolumnę z zaksięgowaną kwotą.
 • Księga Przychodów i Rozchodów została uzupełniona o kolumnę kosztów na działalność badawczo-rozwojową. Odpowiednio uzupełnione zostały wydruki księgi i zestawienie roczne.
 • Uzupełniłem kalendarz na rok 2017.
Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 • Dodałem akcję do otwierania / zamykania miesięcy.
 • Dodałem do menu opcję TAX Info (Funkcje → TAX Info) – dowiedz się więcej.
 • Dodałem możliwość pobierania danych z GUS z ograniczonym wyświetleniem obrazka weryfikacyjnego (captcha).
 • Uzupełniłem dialog księgowania operacji gospodarczych o informację wskazującą na możliwość szybszego księgowania przy wykorzystaniu ewidencji typowych zakupów.
 • Wykonałem nowy mechanizm generowania zaświadczeń ZUS Z-3, poprawiając algorytm zbierania danych do tego zaświadczenia i dostosowując go do formy preferowanej przez ZUS.
 • Dodałem do instalatora nową wersję Varico Przyjazne Formularze.
Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 • Dodałem funkcję eksportującą dane w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego, tym samym program KPiR jest już gotowy na zmiany prawne związane z JPK obowiązujące od 1.01.2017 (więcej informacji).
 • Dodałem możliwość wstawienia deklaracji VAT-7(17), VAT7K(11) i VAT7D(8) uwzględniając zmiany prawne dotyczące ustawy o VAT – art.89b ust.4 oraz zmiany prawne dotyczące rozliczania zakupu paliw silnikowych w VAT – art. 103 ust.5a i 5b.
 • Uaktualniłem e-Deklarację PIT-28 do wersji 19.
 • Wprowadziłem opcję eksportu danych do Płatnika bez wprowadzania nazwy skróconej.
 • Zmodyfikowałem sposób klasyfikowania „innych składników” do wynagrodzeń zamieszczonych na zestawieniu ZUS-Z3.
 • Poprawiłem błąd związany z nieodświeżaniem informacji o sporządzeniu deklaracji ZUS DRA.
 • Uaktualniłem parametry ZUS oraz poprawiłem oznaczenia rodzaju płatności na drukach przelewu do ZUS.
 • Usprawniłem obsługę w dialogu Właściciele dodając domyślne sortowanie po nazwisku.
 • Poprawiłem rozliczanie 50% VAT po użyciu skrótu klawiszowego (Alt+H).
 • Poprawiłem błąd związany z wyborem kodu kraju przy dodawaniu kontrahenta.
 • Umożliwiłem używanie szablonu użytkownika (bez konieczności przekopiowywania do folderu def) m.in. dla zestawienia składników wynagrodzeń.
Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 • Wersja 17.01 umożliwia poprawne zamknięcie roku podatkowego 2016 oraz otwarcie nowego roku 2017.
 • Umożliwiłem wystawianie deklaracji VAT 9M. Wszystkie potrzebne dane z łatwością wyeksportujesz do programu Varico Przyjazne Formularze.
 • Umożliwiłem wystawianie deklaracji IFT-1 i IFT-1R. Deklarację IFT-1R można ponadto wystawiać teraz seryjnie dla wszystkich pracowników zagranicznych. Wszystkie potrzebne dane z łatwością wyeksportujesz do programu Varico Przyjazne Formularze.
 • Najnowsza wersja programu umożliwia zaksięgowanie faktury w kilka sekund, wystarczy faktura z przyjaznym znakiem, zainstalowana aplikacja na Twoim smartfonie oraz najnowsza wersja programu KPiR. Nowa funkcjonalność przynosi również zmiany w sposobie księgowania w KPiR, od dziś możesz księgować faktury za pomocą dedykowanych szablonów – spróbuj, a polubisz nowe szybsze księgowanie. Przyszłość księgowania jest już dziś – zacznij dzień z PrzyjaznąFakturą.
 • Dostępne szablony księgowania:
  • Krajowa sprzedaż towarów i usług, VAT 23% – szablon obejmuje podstawowy przypadek sprzedaży towarów i usług krajowych ze stawką 23%.
  • Krajowa sprzedaż towarów i usług, różne stawki VAT – szablon obejmuje podstawowy przypadek sprzedaży towarów i usług krajowych z różnymi stawkami VAT.
  • Zakup krajowy towarów ze strukturą zakupu – wydatki pozostałe – szablon obejmuje podstawowy przypadek zakupu podlegającego w całości odliczeniu VAT. Wartość netto księgowana w księdze w kolumnie “Pozostałe wydatki”.
  • Zakup krajowy towarów ze strukturą zakupu – szablon obejmuje podstawowy przypadek zakupu podlegającego w całości odliczeniu VAT. Wartość netto księgowana w księdze w kolumnie “Zakup towarów”.
  • Zakup krajowy towarów z prawem częściowego odliczenia VAT naliczonego – szablon obejmuje zakup podlegający częściowemu odliczeniu VAT.  Wartość netto księgowana w księdze w kolumnie “Zakup towarów”.
  • Zakup krajowy paliwa do samochodów dla celów mieszanych – szablon obejmuje zakup paliwa podlegający odliczeniu VAT w wysokości 50%. Wartość netto + 50% VAT księgowana w księdze w kolumnie “Wydatki pozostałe”.
 • Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2017 r.
 • Uaktualniłem okno wyboru formy rozliczania podatku VAT ze względu na zmiany prawne w roku 2017.
 • Poprawiłem mechanizm określania kwoty “do zapłaty” w przypadku faktur zakupu z odwrotnym obciążeniem.
 • Dodałem mechanizm automatycznego uruchamiania programu po wczytaniu archiwum, zainstalowaniu programu oraz przepisywaniu danych na nowy rok podatkowy.
 • Poprawiłem możliwość odświeżania listy wierszy po wprowadzeniu kolejnego zapisu do bazy danych oraz zmodyfikowałem kolejność pól szablonów księgowania.
 • W związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń od 2017 r. umożliwiłem określenie stawki oraz liczby godzin na umowie oraz rachunku.
 • Wprowadziłem mechanizm wykrywający potrzebę ograniczenia kosztów uzyskania przychodów przy transakcjach przekraczających kwotę 15 tys. zł.
 • Zaktualizowałem parametry podatkowe: płaca minimalna od 1.01.2017, kwota limitu przy jednorazowej amortyzacji, wysokość wynagrodzenia dla uczniów (pracowników młodocianych) od 01.12.2016 r., przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2016 r.
 • Wysyłaj ważne informacje do swoich Klientów dzięki funkcji Tax info i otrzymuj potwierdzenie doręczenia wiadomości (funkcja ta zastąpiła wcześniejsze raporty mailowe) – więcej informacji na temat tej funkcji znajdziesz tutaj.
 • W punkcie 11 zaświadczenia ZUS-Z3 zmieniłem sposób prezentowania wynagrodzeń zasadniczych, które nie posiadają atrybutu proporcjonalności.
 • Poprawiłem błąd występujący przy generowaniu DRA (gdy nazwa pliku zawierała niedozwolone znaki).
 • Usprawniłem wyszukiwanie ostatnich miesięcy poprzedzających okres nieobecności.
 • Dodałem nazwę urzędu skarbowego na wydruku UPL-1(5).
 • Poprawiłem błąd związany z generowaniem plików XML do programu Płatnik.
 • Dodałem komunikat informujący użytkownika o problemie dostępu do pliku wydruku dla e-Deklaracji.
Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 • Wersja 17.01.C umożliwia poprawne zamknięcie roku podatkowego 2016 oraz otwarcie nowego roku 2017.
 • Umożliwiłem poprawne usunięcie firmy z listy firm.
 • Poprawiłem sposób sugerowania domyślnej daty dokumentu księgi.
 • Dołączyłem do instalatora najnowszą wersję Varico Przyjazne Formularze 4.6.7.
Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 • Zrealizowałem mechanizm seryjnej wysyłki plików JPK bezpośrednio z programu.
 • Poprawiłem raportowanie zakupów z odwrotnym obciążeniem VAT w pliku JPK_VAT.
 • Dialog dla plików JPK dostosowałem do różnych wersji struktur JPK i do wysyłki tych plików. Powstała również specjalna opcja tego dialogu dla rutynowych, comiesięcznych wysyłek JPK_VAT.
 • Wprowadziłem obsługę nowej struktury JPK_PKPIR(2), obowiązującej od 01.01.2017 r.
 • Dialog wierszy ewidencji przychodów i zakupów uzupełniłem o funkcję usuwania wierszy.
 • Wprowadziłem obsługę nowej struktury JPK_VAT(2), obowiązującej od 01.01.2017 r.
 • Zaktualizowałem podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące od 01.01.2017 r.
 • Dodałem możliwość tworzenia dwóch wersji deklaracji PIT-11.
 • Poprawiłem mechanizm generowania i podglądu deklaracji z nadrukiem UPO.
 • Poprawiłem mechanizm generowania e-deklaracji PIT-11 i PIT-40 w zakresie danych adresowych.
 • Poprawiłem dialog edycji pracowników w zakresie rezydencji bądź nierezydencji obcokrajowców.
 • Zaktualizowałem e-deklaracje VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK obowiązujące od 01.01.2017 r. i jednocześnie w miejsce zlikwidowanych formularzy deklaracji wprowadziłem raporty odzwierciedlające wysyłane dane.
 • Wprowadziłem nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.01.2017r.
 • Poprawiłem wyświetlanie i drukowanie raportów w zaświadczeniach ZUS-Z3a.
 • Dodałem do programu obsługę deklaracji VAT-9M(7).
 • Poprawiłem mechanizm pobierania danych z GUS.
 • Zaktualizowałem kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na rok 2017.
 • Zaktualizowałem najniższą podstawę wymiaru składek dla właścicieli na rok 2017 oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – obniżone.
 • Udostępniłem usuwanie wyposażenia firmy z ewidencji.
 • Zaktualizowałem treść umowy zlecenia wprowadzając wymaganą stawkę godzinową.
 • Zapobiegłem pojawianiu się skrótu “ul.” w adresach, gdzie nie występuje nazwa ulicy.
W ramach licencji 4 Inclusive, którą posiadasz na program Varico udostępniamy najnowszą aktualizację programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR®.

Co Jan zrobił w nowym KPiR®?

 • Dodałem nową funkcję importu plików faktur w formatach JPK_FA, JPK_VAT i w formie plików pdf zawierających dane xml faktur (format SAGE).
 • Uzupełniłem dialog ustalania wymiaru urlopu o informacje wyjaśniające sposób prezentacji danych.
 • Dodałem nowy certyfikat dla EuroCert sp. z o.o.
 • Dodałem komunikat o nieprzeczytanych wiadomościach w panelu iGadamy.
 • Poprawiłem mechanizm generowania e-deklaracji dla podmiotów bez numeru REGON.
 • Przywróciłem możliwości wysyłki wiadomości email z modułu TAX INFO.
 • Wprowadziłem zmiany w mechanizmie pobierania aktualizacji z poziomu programu.
 • Dodałem przypomnienie o konieczności wystawienia Informacji VAT-27.
 • Dodałem najnowszą wersję programu Varico PrzyjazneFormularze.
 • Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2016.
 • Zaktualizowałem wysokość wynagrodzenia uczniów od 01.03.2017.
 • Zaktualizowałem wskaźnik podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w 2. kwartale 2017.
 • Usprawniłem podpowiadanie numeru kolejnego dokumentu przy księgowaniu w ewidencji sprzedaży
 • Poprawiłem sporządzanie e-deklaracji VAT-UEK dla pustych pól.
 • Poprawiłem generowanie pliku JPK_VAT dla korekt faktury importowej.
 • Poprawiłem wyszukiwanie kontrahentów po numerze NIP w nowym dialogu księgowania faktur.
 • Poprawiłem błąd w przepisywaniu danych z poprzedniego roku podczas wystawiania deklaracji podatkowych.
 • Usprawniłem mechanizm przepisywania danych o wykorzystaniu urlopów z poprzedniego roku.
 • Zaproponowałem rozszerzenie raportu dla operacji generowania plików JPK.
 • Dodałem obsługę najnowszych certyfikatów kwalifikowanych.
 • Dodałem możliwość ustawienia metody kasowej dla podatnika VAT rozliczającego się miesięcznie.
 • Dodałem obsługę druku UPL-1(6).
 • Poprawiłem funkcję dodawania faktur o wartości powyżej 15.000,00 zł.
 • Usunąłem błąd występujący przy próbie odczytania zachowanych zaświadczeń Z-3.
 • Umożliwiłem szybkie księgowanie przez szablony dokumentów w formacie “e-faktury”, wprowadzanych przez import plików i pobieranych aplikacją PrzyjaznaFaktura.
 • Poprawiłem obsługę komunikatu informującego o konieczności wystawienia deklaracji VAT-UE.
 • Poprawiłem mechanizm parowania programu z aplikacją PrzyjaznaFaktura na smartfonie.
 • Dodałem możliwość wyboru opcji kopiowania plików na dysk sieciowy w instalatorze naszych programów.
 • Umożliwiłem sprawdzenie poprawności deklaracji VAT-27 przy braku Internetu.
 • Uwidoczniłem przycisk F3 w dialogu dodawania/modyfikacji pozycji dowodu wewnętrznego.
 • Uzależniłem daty generowanych plików JPK od bieżącego dnia.
 • Dodałem komunikat ostrzegający przed próbą powtórnego wysłania e-deklaracji.
 • Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017.
 • Zaktualizowałem wysokość wynagrodzenia uczniów od 01.09.2017.
 • Poprawiłem proces generowania plików JPK-VAT w części dotyczącej art 89b ustawy.
 • Przyspieszyłem działanie rejestru faktur dla przypadków z dużą ilością faktur w okresie.
 • Poprawiłem błąd pojawiający się w niektórych przypadkach w trakcie wyświetlania raportów w Rejestrze Czasu Pracy.
 • Poprawiłem błąd w dialogu księgowania importowanych faktur, który dotyczy niepoprawnej aktywności przycisku księgowania w kontekście faktur zaksięgowanych.
 • Umożliwiłem importowanie plików JPK, gdy znacznik kodowania “UTF-8” nie jest zapisany dużymi literami.
 • Uzupełniłem proces weryfikacji spójności bazy danych o naprawianie problemu uszkodzonych dat.
 • Dodałem możliwość sprawdzenia statusu VAT podatnika.
 • Do dialogu księgowania faktur dodałem możliwość obsługi PrzyjaznychFaktur przy pomocy kamery internetowej oraz opcji przeciągnij i upuść plik PDF.
 • Uaktualniłem wskaźnik waloryzacji za IV kwartał 2017.
 • Przyspieszyłem działanie funkcji księgowania w przypadku bardzo dużej ilości dokumentów.
 • Poprawiłem obsługę nieobecności dla właścicieli firm.
 • Poprawiłem mechanizm naliczania kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu wynagrodzeń pracowników.
 • Poprawiłem wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
 • Zaktualizowałem dane adresowe US w Czarnkowie.
 • Umożliwiłem wykonanie korekty VAT-UEK, w przypadku gdy dla kontrahenta o podanym identyfikatorze istniały już inne zapisy.
 • Wersja przeznaczona jest do aktualizacji roku 2017 oraz umożliwia otwarcie roku 2018.
 • Zapewniłem wsparcie dla Indywidualnego Rachunku Składkowego ZUS.
 • Dodałem szybką płatność składek ZUS po zeskanowaniu QRkodu w TAX INFO.
 • Uzupełniłem parametry podatkowe i zusowskie na rok 2018.
 • Przyspieszyłem przygotowanie do wydruków list, ksiąg, ewidencji i zestawień.
 • Wprowadziłem możliwość importowania faktur zakupowych i sprzedażowych z plików JPK_FA.
 • Stworzyłem mechanizm powiadamiania użytkowników o problemach z dostępem do bramek Ministerstwa Finansów przy próbie wysyłki eDeklaracji lub plików JPK_VAT.
 • Dodałem walidację importowanych plików JPK_VAT i JPK_FA, dzięki czemu sygnalizowane będą pliki zmanipulowane lub wygenerowane przez niepoprawnie działające oprogramowanie.
 • Uzupełniłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku o przepisanie statystyk wyboru szablonów rozliczenia w VAT.
 • Poprawiłem błędne przypisywanie pracowników do grup pracowniczych i kalendarzy.
 • Poprawiłem generowanie ewidencji czasu pracy dla przypadków z wieloma umowami w okresie prezentowanym.
 • Wyłączyłem druk PIT-40 za rok 2017.
 • Umożliwiłem import plików niezależnie od zaznaczenia opcji “Ostrzeżenie o niedokonanym wpisie do ewidencji zakupu VAT” .
 • Rozszerzyłem księgowanie Przyjaznych Faktur o obsługę kamerek internetowych w programach księgowych.
 • Zapewniłem obsługę nowych certyfikatów EuroCer.
 • Poprawiłem mechanizm podsumowywania zestawień rejestrów VAT.
 • Usprawniłem mechanizm wykrywania i sygnalizowania importowanych faktur z pliku JPK_VAT lub JPK_FA, którym nie można przypisać żadnego z opracowanych dotychczas szablonów.
 • Wprowadziłem import plików JPK_VAT (3).
 • Zapewniłem możliwość uzupełnienia i zapamiętywania Indywidualnego konta składkowego ZUS dla właścicieli.
 • Dodałem PIT-28 za rok 2017.
 • Zapewniłem możliwość podpisywania e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K danymi autoryzującymi tzn. kwotą przychodu.
 • Umożliwiłem podpisywanie plików JPK za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
 • Umożliwiłem importowanie plików JPK_VAT(3) v1-1.
 • Dodałem aktualny druk dla przelewów ZUS.
 • Uaktualniłem parametry ZUS’owskie na rok 2018.
 • Umożliwiłem wprowadzanie kwot dla stawki 12,5% od najmu prywatnego dla osób prowadzących księgowość w formie ryczałtu w roku 2018.
 • Dodałem możliwość podglądu druku deklaracji dla e-deklaracji przed wysyłką.
 • Uwidoczniłem wersję generowanego pliku JPK w trybie automatycznego wyboru wersji.
 • Zmodyfikowałem sposób wyliczania i prezentacji wymiaru urlopu wypoczynkowego i urlopów pozostałych do wykorzystania – szczególnie dla przypadków zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego.
 • Umożliwiłem import faktur z pliku JPK_FA o nieokreślonym NIP sprzedawcy i nabywcy.
 • Dodałem nową wersję formularza PIT-2.
 • Dodałem informacje do raportu walidacji tworzonych plików JPK o brakujących danych dotyczących kontrahentów.
 • Zapewniłem aktualną wersję PIT-4R, PIT-8AR dla przychodów za rok 2017.
 • Zaktualizowałem formularz PIT-11 w wersji 23 do postaci obowiązującej w roku 2018.
 • Zaktualizowałem formularz NIP-8 do wersji 2.
 • Zaktualizowałem formularz ZAP-3, NIP-7 do wersji 4 oraz NIP-2 do wersji 11 na rok 2018.
 • Dostarczyłem aktualną listę OPP do wyboru dla druku PIT-28.
 • Poprawiłem zestawienie w wykazie środków trwałych.
 • Poprawiłem mechanizm sugerowania szablonu rozliczenia w VAT, w szczególności faktur z odwrotnym obciążeniem podatkiem VAT.
 • Poprawiłem sposób wyliczania kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.
 • Poprawiłem raport “Ewidencja środków trwałych”
 • Zmieniłem domyślną wersję pliku JPK_VAT na (3.1-1), sugerowaną w przypadku wystawiania korekty za okresy sprzed 01.01.2018
 • Poprawiłem mechanizm podpisywania plików JPK za pomocą profilu zaufanego ePUAP
 • Poprawiłem mechanizm podpisywania e-deklaracji za pomocą danych autoryzujących
 • Zapewniłem przenoszenie zaznaczenia kontroli płatności do ewidencji zakupu VAT zgodnie z ustawieniami kontrahenta przy księgowaniu zakupu z wykorzystaniem skróconej obsługi ewidencjonowania zakupu krajowego 23%
 • Umożliwiłem w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz fakturach zakupu i sprzedaży zaznaczanie wielu wpisów do usunięcia
 • Umożliwiłem pobranie programu szczegółowo informującego o błędach w pliku JPK w przypadku stwierdzenia niezgodności pliku JPK ze schematem dostarczanym przez MF
 • Zmieniłem sposób zapisywania w rejestrze VAT niepodlegającej opodatkowaniu połowy kwoty netto, przy rozliczaniu wydatków na samochody (50%)
 • Zabezpieczyłem przed wczytywaniem znaków niemożliwych do pokazania (pochodzących z importowanych faktur)
 • Poprawiłem mechanizm przy dodawaniu nowego pracownika – sugeruję domyślne dodanie umowy o pracę
Poprawiłem e-deklarację VAT-UEK.
Umożliwiłem import JPK VAT(3) z zerową ewidencją zakupu lub sprzedaży.
Poprawiłem działanie eksportu plików JPK_VAT dla przypadków związanych z eksportem usług.
Usprawniłem mechanizm sugerowania szablonu rozliczenia w VAT importowanych plików JPK.
Poprawiłem mechanizm obsługi podpisu e-deklaracji kwotą przychodu z poprzedniego roku.
Poprawiłem import plików JPK zawierających znaki podziału linii w adresie kontrahenta.
Rozszerzyłem moduł TAXInfo o informacje o terminie płatności.
Rozszerzyłem moduł TAXInfo o możliwość dodawania do maila druków przelewu w formacie PDF.
Zmieniłem wartość z nie określono na brak w przypadku braku określenia numeru NIP w generowanych plikach JPK.
Dodałem do mechanizmu sprawdzania czynnego podatnika VAT informacje graficzną podkreślającą w różnych kolorach aktualny status kontrahenta.
Dodałem do programu informację o konsekwencjach zamknięcia okna Podpis ePUAP w trakcie wysyłania pliku JPK.
Usunąłem kreski z numerów NIP i identyfikatorów podatnika generowanych plików JPK.
Ułatwiłem księgowanie faktur przez dodanie automatycznego podpowiadania kontrahentów na podstawie tekstu wpisanego w polu NIP (bez względu na fakt czy numer jest pisany z kreskami czy bez oraz czy posiada wpisany kod kraju).
Umożliwiłem zaznaczanie i usuwanie wielu pozycji z listy ewidencji sprzedaży i zakupu, z rejestru faktur sprzedaży i zakupu, plików JPK, TAXInfo, e-deklaracji, przypomnień oraz wysyłania z listy plików JPK, e-deklaracji i innych.
Poprawiłem działanie mechanizmu wyliczającego urlopy wykorzystane.
Dodałem procedurę naprawczą zawiązaną z generowaniem JPK do procesu „Weryfikacji spójności bazy danych”.danych”.
Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Poprawiłem synchronizację dla importowanych plików po usunięciu zaksięgowanych faktur w przypadku jednoczesnego księgowania do wielu firm.
Zmodyfikowałem dialog związany z masowym usuwaniem wpisów i faktur z ewidencji VAT.
Uaktualniłem bazę referencyjnych stawek ubezpieczenia wypadkowego od 1 kwietnia 2018.
Poprawiłem mechanizm prezentujący w zestawieniu Z-3 wyliczenie podstawy zasiłków innych niż zasiłek chorobowy.
Poprawiłem dane opisujące w pliku JPK-VAT operację remanentu likwidacyjnego i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Oddzieliłem kod kraju na deklaracji VAT-UEK.
Poprawiłem informację o dacie zakupu w pliku JPK-VAT.
Zmodyfikowałem działanie modułu Importu Faktur w sytuacji importowania plików JPK-VAT zawierających faktury z odwrotnym obciążeniem podatkiem VAT.
Poprawiłem działanie modułu Importu Faktur w zakresie ustalania daty zakupu.
Poprawiłem przydzielanie właściwego szablonu odwrotnego obciążenia przy imporcie plików JPK.
Poprawiłem synchronizację dla importowanych plików po usunięciu zaksięgowanych faktur w przypadku jednoczesnego księgowania do wielu firm.
Poprawiłem algorytm wyliczania wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego w Rejestrze Czasu Pracy.
Dodałem możliwość zaznaczania wybranych faktur w importowanym pliku do dalszej obsługi – dotyczy importu plików JPK.
Dodałem nowe szablony księgowania faktur, dotyczące eksportu i importu usług.
Dodałem możliwość importu plików JPK i księgowania faktur z użyciem szablonów, dla firm prowadzących ewidencję VAT i rozliczających się ryczałtem z dochodów.
Dodałem opcję “Tylko ubezpieczenie zdrowotne” dla właścicieli.
Poprawiłem mechanizm generowania raportów RZA i RCA na okoliczność zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego
Dodałem deklaracje PIT-8AR i PIT-4R za rok 2018.
Zapewniłem eksport do VPF druku IFT-1R za rok 2018.
Dodałem do programu obsługę e-deklaracji PIT-4R(7).
Poprawiłem mechanizm drukowania nagłówków raportów.
Zmodyfikowałem Informację PIT-28, aby umieszczać numer referencyjny UPO w polu Nr dokumentu.
Umożliwiłem obsługę faktur korygujących przez szablony i automaty księgowania uwzględniającą importowane pliki faktur.
Umożliwiłem import plików JPK kodowanych w UTF-16

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Dodałem możliwość podpisywania plików JPK_VAT danymi autoryzującymi – kwotą przychodu.
Przygotowałem program RODO, który udostępnia szereg funkcji wymaganych w związku z wdrożeniem przepisów RODO.
Umożliwiłem wysyłkę danych serwisowych do firmy Varico zgodną z wytycznymi RODO
Dodałem możliwość precyzowania polityki bezpieczeństwa w zakresie nadawania haseł przez użytkowników.
Wprowadziłem Ulgę Na Start dla właścicieli.
Wprowadziłem odrębny tryb importowania faktur i księgowania przy użyciu szablonów dla firm na metodzie kasowej.
Wprowadziłem nowy formularz ZUS Z-3, obowiązujący od 01.01.2018 r.
Umożliwiłem podpisywanie deklaracji VAT-27 danymi autoryzującymi.
Umożliwiłem podpisywanie deklaracji VAT-UE danymi autoryzującymi.
Umożliwiłem podpisywanie deklaracji VAT-UEK danymi autoryzującymi.
Zmodyfikowałem wygląd listy właścicieli i pełnomocników.
Zmodyfikowałem działanie dialogu importu plików JPK i księgowania faktur.
Poprawiłem mechanizm generowania plików JPK_VAT dla przypadków opodatkowania kwartalnego.
Poprawiłem działanie generatora plików JPK-VAT, szczególnie w przypadku opodatkowania kwartalnego.

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Poprawiłem działanie mechanizmu dostarczającego statystyki do Rejestru Czasu Pracy. Teraz jesteśmy bardziej odporni na błędy w bazie danych
Rozliczasz się na zasadzie ryczałtu? Poprawiłem dla Ciebie sygnalizacje obliczenia podatku.

Co Jan zrobił w nowym KPiR:
Poprawiłem mechanizm wysyłki plików JPK_VAT na e-bramkę Ministerstwa Finansów
Zapewniłem możliwość wykonywania masowego podpisu e-deklaracji i plików JPK
W parametrach programu dodałem możliwość wyboru podpisu kwalifikowanego
Przywróciłem przycisk “Następny” przy modyfikacji wpisów do księgi dla firm na ryczałcie
Poprawiłem eksport przelewów w formacie Elixir
Poprawiłem wyświetlanie ciągów znaków w nazwie skróconej na liście firm
Poprawiłem sposób wyliczania podstawy do zasiłku chorobowego w sytuacji gdy pracownik rozpoczął pracę w trakcie miesiąca kalendarzowego