Aktualizacje programów z licencją 4 Inclusive

Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

KPiR 15.03.E

(16.09.2015)

Zmiany w ostatnich wersjach

Pobierz aktualną wersję

KsH 15.03.E

(16.09.2015)

Zmiany w ostatnich wersjach

Pobierz aktualną wersję

ObSp 15.01.D

(18.09.2015)

Zmiany w ostatnich wersjach

Pobierz aktualną wersję

RP 15.03.E

(16.09.2015)

Zmiany w ostatnich wersjach

Pobierz aktualną wersję

Przyjazne Formularze 3.5.14

(01.10.2015)

Zmiany w ostatniej wersji

Pobierz aktualną wersję
Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści.